Mediasiltoja rakentamassa – Kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen mediakasvatuksen edistäminen

Eri-ikäisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville suunnatut työpajakiertueet ja materiaali kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen käytännön mediakasvatuksen edistämiseen.

Työpajat ja teemakeskustelut:
Hankkeen aikana toteutetaan matalankynnyksen työpajoja ja teemakeskustelutilaisuuksia, joissa tutkitaan eri-ikäisten median tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä nostetaan esiin hankkeen teemoja yhteiskunnallisesti tärkeänä aiheena. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kulttuurisensitiivisen ja ylisukupolvisen käytännön mediakasvatuksen toteutumista ja löytää niitä tekijöitä, jotka yhdistämällä luodaan monistettava toimintamalli eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustoista tulevien oppimiseen yhdessä median avulla ja mediasta.

Teemakeskusteluissa luodaan kuvaa siitä, mitä kulttuurisensitiivinen mediakasvatus ja ylisukupolvinen mediakasvatus ovat ja mitä tarpeita niihin liittyy. Teemakeskusteluissa kuullaan asiantuntijoita ja kohderyhmien edustajia. Keskusteluiden aikataulu julkistetaan myöhemmin.

Artikkelit aiheesta:

Mediasiltoja rakentamassa-hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin marraskuussa: Lue tästä.

Metkan työpajat tulossa Turkuun keväällä, lue lisää tuottajan mietteitä täältä.


Verkkokurssimateriaali:

Hankeessa tuotetaan teoriaan pohjautuen ja työpajoissa saatujen kokemusten pohjalta materiaali kirjastojen henkilökunnalle. Materiaali julkaistaan Liboppi-verkko-oppimisalustalla itseopiskelun tueksi.

Rahoitus ja kesto:
OKM Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen
50 000€
Hankkeen kesto 2021-2022.

Toteuttajat: Mediakasvatuskeskus Metka ry, KVS-Säätiö ja RT Documentaries Oy
Yhteystyötahot: Turun kaupunginkirjasto ja Geriatriset osaamiskeskukset Pohjois-Karjalan alueella.