Mediasiltoja rakentamassa – Kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen mediakasvatuksen edistäminen

Eri-ikäisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville suunnatut työpajakiertueet ja materiaali kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen käytännön mediakasvatuksen edistämiseen.

Mediasiltoja rakentamssa oli Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa tuotettiin kulttuurisensitiivisten ja ylisukupolvisten työpajojen toteuttamismallit, sekä tuntisuunnitelmat. Hankkeen aikana toteutettiin työpajojen lisäksi teemakeskustelutilaisuus, joissa tutkittiin eri-ikäisten median tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä nostettiin esiin hankkeen teemoja yhteiskunnallisesti tärkeänä aiheena. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa kulttuurisensitiivisen ja ylisukupolvisen käytännön mediakasvatuksen toteutumista ja löytää niitä tekijöitä, jotka yhdistämällä luodaan monistettava toimintamalli eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustoista tulevien oppimiseen yhdessä median avulla ja mediasta.

Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät Metkan materiaalipankista hakusanalla Mediasiltoja rakentamassa. Pääset tarkastelemaan materiaaleja myös alla olevien painikkeiden kautta.

Mediametka ry toimi hankkeessa hankejohtajana. Hanketta Mediametka ry:n kanssa toteuttivat KVS Säätiö ja RT Documentaries Oy. KVS-säätiö (Kansanvalistusseura) on arkisivistykseen keskittyvä sitoutumaton sivistyssäätiö. KVS-säätiö edistää sivistystyötä ja aikuiskasvatusta ja se on Suomen vanhin, sitoutumaton sivistyssäätiö. Toisena yhteistyökumppanina toimi dokumenttielokuva- ja videotuotantoyhtiönä toimiva RT-Documentaries oy, joka toimi hankkeessa sosiokulttuurisen innostamisen ja uusien menetelmien kehittäjänä iäkkäiden mediakasvatuksen parissa.

Teemakeskustelussa luotiin kuvaa siitä, mitä kulttuurisensitiivinen mediakasvatus ja ylisukupolvinen mediakasvatus ovat ja mitä tarpeita niihin liittyy. Näiden teemojen pohjalta järjestettiin keskustelutilaisuus Helsingissä 26.4.2022. Siellä puheenvuoron saivat Mari Maasilta Lapin yliopistosta, sekä Janina Waenthongkham Mixed Finns-yhteisöstä. Puheenvuorot käsittelivät kulttuurisensitiivisyyttä, sukupolvet ylittävää oppimista, sekä antirasismia. Puheenvuorovideot voit katsella seuraavista kahdesta linkistä:

Työpajat

Mediametka suunnitteli kaksi työpajaa, Podcast-työpajan sekä Kirja vs. elokuva-työpajan, nuorten ja iäkkäiden yhteiseen mediakasvastustoimintaan. Niiden tavoitteena oli eri ikäisten ja taustaisten henkilöiden yhdessä mediasta oppiminen, moniluku- ja mediataitojen kehittäminen katselemalla, kuuntelemalla ja itse tekemällä. Suunnittelun teoreettisena viitekehyksenä toimi Johannes Repon Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiikan koulutusohjelmaan tehty opinnäytetyö, jossa tutkittiin nuorten ja ikääntyneiden digitaalisen median käyttöä. Työpajat pilotoitiin Turun kaupunginkirjastossa keväällä 2022 ja niitä jatkettiin vuoteen 2023. 

RT Documentaries Oy tuotti omat pilottinsa Pohjois-Karlajassa geriatrisissa hoitolaitoksissa, joissa digitarina-työpajoja tuotettiin Tunteva-menetelmän avulla. Digitarina-työpajoissa tuotettiin yhdessä iäkkäiden kanssa heidän kertomiensa tarinoiden pohjalta lyhyitä videopohjaisia digitarinoita.  

KVS-Säätiö toteutti omat työpajansa Uudellamaalla arabiankielisten perheiden kanssa Mediaelämänkerta-menetelmällä. Työpajojen ensimmäinen osa (kevät 2022) keskittyi digitalisoituvassa mediamaailmassa tarvittavien kriittisten taitojen edistämiseen eri-ikäisten ihmisten näkökulmista. Toisessa osiossa (syksy 2022) painotettiin osallistavaa mediatuotannon harjoittelua ja luovia mediataitoja. 

Lopputulos

Hankkeen lopputuotoksena syntyi verkko-opiskelukokonaisuus Turun kaupungin ylläpitämään Liboppi-verkko-opiskelujärjestelmään. Kokonaisuus antaa käyttäjälleen tietotaidon omien mediakasvatustyöpajojen pitämiseen omassa kirjastossaan. Kurssiin pääsee käsiksi luomalla tunnukset järjestelmään, ja hakusanalla Mediasiltoja rakentamassa. Liboppi-sivusto avaututuu seuaavan hyperlinkin kautta: https://lms.liboppi.fi/

Materiaalissa perehdytään mediaan ja mediakasvatukseen käsitteinä, sekä siihen miten medialukutaito auttaa ymmärtämään median keinoja, joilla se vaikuttaa meihin. 

Myös keskustelutilaisuuden esitykset kulttuurisensitiivisestä, sekä rasisminvastaisesta mediakasvatuksesta ovat osa materiaalia. Puheenvuorotallenteiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tehtäviä liittyen niiden aiheisiin, joihin vastaamalla käyttäjä syventää tietämystään aiheesta.

Lisäksi omista kokemuksistaan kertovat Mediasiltoja Rakentamassa-hankkeessa toimineet työpajaohjaajat. Sisällöt koskevat hankkeen podcast-työpajaa, digitarinatyöpajaa, kirja vs. elokuva-työpajaa, sekä kulttuurisensitiivistä mediatyöpajaa maahanmuuttajille. Sisältöihin kuuluu myös muutamia tehtävä liittyen materiaaliin, johon voi vastata tutustuakseen käytännön työpajoihin tarkemmin. 

Materiaali sisältää myös työpajasuunnitelmia valmiina otettavaksi käyttöön. Suunnitelmat koskevat hankkeen aikana pidettyjä harhaanjohtavan kuvituksen työpajaa, podcast-työpajaa, digitarinatyöpajaa, sekä kirja vs. elokuva-työpajaa. 

Artikkelit aiheesta:

Mediasiltoja rakentamassa-hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin marraskuussa: Lue tästä.

Metkan työpajat tulossa Turkuun keväällä, lue lisää tuottajan mietteitä täältä.

Kevään 2022 työpajoista Turun kaupunginkirjastolla voi lukea täältä.


Rahoitus ja kesto:

OKM Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen
50 000€
Hankkeen kesto 2021-2023

Toteuttajat: Mediakasvatuskeskus Metka ry, KVS-Säätiö ja RT Documentaries Oy
Yhteystyötahot: Turun kaupunginkirjasto ja Geriatriset osaamiskeskukset Pohjois-Karjalan alueella.