Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä, kyselyä ja havainnointia on syytä tukea ja nähdä se myös laaja-alaiseen oppimiseen kuuluvan monilukutaidon alkuna. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös toisten sekä omien tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Tutkiva ja utelias mieli sekä monipuolinen lukutaito auttavat pärjäämään elämän erilaisissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa.

Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa on Opetushallituksen rahoittama vuoden mittainen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista liittyen pienten lasten (0-3-v.) pedagogiikkaan sekä monilukutaidon opettamiseen: taidekasvatukseen, tutkivaan oppimiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun. Hanke tarjoaa varhaiskasvattajille konkreettisia toimintamalleja siihen, miten tunteita voi pienten lasten kanssa käsitellä ja miten lapsen tunnetaitoja voi varhaiskasvatuksen arjessa tukea.

Hankkeen koulutuskokonaisuudet:

Hanke tuottaa varhaiskasvatukseen 0-3-vuotiaille ja heidän kanssaan työskenteleville suunnatun maksuttoman koulutuskokonaisuuden, joka vastaa kolmea koulutuspäivää. Koulutuskokonaisuus sisältää kasvattajille suunnattuja etätapaamisia, lapsille suunnattuja moniaistisia ja monitaiteisia etäaamupiirejä sekä itsenäistä työskentelyä. Kevään koulutuksesta saadun palautteen perusteella etäaamupiirejä ei enää syksyllä pidetä livenä. Etäaamupiireistä tuotetaan videotallenteita, joissa esitettyjä tehtäviä osallistujat voivat tehdä omaan tahtiinsa kasvattajien tapaamisten välillä. Koulutuskokonaisuuden aluksi kartoitetaan koulutuksiin osallistuvien omia osaamistavoitteita sekä tarpeita. Metkan kouluttaja auttaa koulutukseen osallistuvia kaikissa koulutuksen vaiheissa. Koulutuskokonaisuus järjestetään vuoden 2022 aikana sekä keväällä että syksyllä. Koulutuskokonaisuudet pidetään kokonaisuudessaan etänä.

Koulutuskokonaisuus sisältää:

  • Aloitustapaamisen ja lopetusseminaarin (yht. 2 tuntia)
  • 3 tuntia kasvattajille suunnattuja lähitapaamisia pienempiin etätyöskentelytuokioihin jaettuna
  • 3 x 30 minuutin mittaista lapsille suunnattua moniaistista ja monitaiteista etäaamupiiriä videotallenteina
  • Itsenäistä työskentelyä:
  • Etäaamupiireissä esitettyjen toimintamallien kokeilua itsenäisesti lapsiryhmässä
  • Oman oppimispäiväkirjan koostaminen: toimintamallien kokeilun dokumentointi ja reflektointi sekä omien ajatusten, havaintojen, ideoiden, oivallusten ja kysymysten kokoaminen valmiiseen päiväkirjapohjaan. Päiväkirjaa kootaan itseä ja omaa työyhteisöä varten, eikä sitä esitellä muille.
  • Omien ajatusten ja kokemusten jakamista sekä tarvittaessa kouluttajan kanssa keskusteluja

Koulutusaikataulu:

Kevät 2022:Syksy 2022:
Ti 15.2.2022 klo: 12-13 AloitusseminaariTo 15.9.2022 klo: 12-13 Aloitusseminaari
Ti 1.3.2022 klo: 12-13 Ensimmäinen kasvattajien tapaaminenTo 22.9.2022 klo: 12-13 Ensimmäinen kasvattajien tapaaminen
Ke 9.3.2022 klo: 9-9.30 Ensimmäinen aamupiiri lapsiryhmälleTi 4.10.2022 klo: 9-9.30 Ensimmäinen aamupiiri lapsiryhmälle (Videotallenteena)
Ti 15.3.2022 klo: 12-13 Toinen kasvattajien tapaaminenTi 11.10.2022 klo: 12-13 Toinen kasvattajien tapaaminen
Ke 23.3.2022 klo: 9-9.30 Toinen aamupiiri lapsiryhmälleTi 25.10.2022 klo: 9-9.30 Toinen aamupiiri lapsiryhmälle (Videotallenteena)
Ke 6.4.2022 klo: 9-9.30 Kolmas aamupiiri lapsiryhmälleTi 8.11.2022 klo: 9-9.30 Kolmas aamupiiri lapsiryhmälle (Videotallenteena)
Ti 19.4.2022 klo: 12-13 Kolmas kasvattajien tapaaminenTi 22.11.2022 klo: 12-13 Kolmas kasvattajien tapaaminen
Ti 26.4.2022 klo: 12-13 LopetusseminaariTi 29.11.2022 klo: 12-13 Lopetusseminaari

Jos sinulla on kysyttävää hankkeesta tai sen koulutuksista, ota rohkeasti yhteyttä!

leena.mela@mediametka.fi