Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä, kyselyä ja havainnointia on syytä tukea ja nähdä se myös laaja-alaiseen oppimiseen kuuluvan monilukutaidon alkuna. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös toisten sekä omien tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikutustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Tutkiva ja utelias mieli sekä monipuolinen lukutaito auttavat pärjäämään elämän erilaisissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa.

Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa oli Opetushallituksen rahoittama vuoden mittainen hanke (2021-2022), jonka tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista liittyen pienten lasten (0-3-v.) pedagogiikkaan sekä monilukutaidon opettamiseen: taidekasvatukseen, tutkivaan oppimiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun. Hanke tarjoaa varhaiskasvattajille konkreettisia toimintamalleja siihen, miten tunteita voi pienten lasten kanssa käsitellä ja miten lapsen tunnetaitoja voi varhaiskasvatuksen arjessa tukea.

Nykymaailmassa kohtaamme valtavasti päivittäin erilaisia sisältöjä ja tapahtumia, pyyntöjä ja houkutuksia, joiden parissa on todella tärkeää osata vetää rajoja ja valita, mikä on itselle tärkeää, missä haluaa olla mukana ja mikä edistää oikeasti omaa hyvinvointia. Se on myös sitä, että tunnistaa, milloin pitää painaa jarrua, ehkä kokonaan pysähtyä, vaihtaa suuntaa ja ottaa tilaa itselle ja omille tärkeille jutuille. Nämä kaikki asiat liittyvät myös tunnetaitoihin.

Olet nyt lähdössä tunneseikkailulle, jossa keskitytään leikkiin, kokeiluun, tutkimiseen, erilaisiin aistikokemuksiin sekä erilaisiin kehollisiin vireystilan ja tunteiden säätelykeinoihin. Tunneseikkailulla sanoitetaan, havaitaan ja tutkitaan. Tämä tunneseikkailu pohjaa monilukutaidon käsitteeseen sekä ajatuksiin taidekasvatuksesta, tutkivasta oppimisesta ja tunnetaitojen harjoittelusta. Taidepedagoginen ajattelu korostaa moniaistisuuden ja taiteidenvälisyyden lisäksi myös prosessin merkitystä. Lopputulosta tärkeämpää on siis se, mitä tekemisen prosessin aikana tapahtuu kokemusten ja ajatusten tasolla: millaisia tunteita koetaan, millaista vuorovaikutus on ja millaisia oivalluksia syntyy.

Kuvitus: Roope Lipsanen

Jos sinulla on kysyttävää hankkeesta tai sen koulutuksista, ota rohkeasti yhteyttä!