Sosiaalinen media
ArtikkeliOpetusvideo
KaikenikäisetKasvattajat
AjatteluKulttuurinen osaaminenOsallistuminen
Elämänkatsomustieto ja uskontoYhteiskuntaoppi

Mediasiltoja rakentamassa – Kulttuurisensitiivisyys ja antirasismi

Globalisoituvassa maailmassa kohtaamme yhä useammin eri kulttuureita ja niiden edustajia. Erilaisten kulttuurien kohtaaminen voi olla monimutkainen prosessi, jossa tarvitaan kunnioitusta ja ymmärrystä. Usein eri kulttuurien yhteistyötä hankaloittavat asiat, jotka ovat syvällä oman yhteiskuntamme rakenteissa. Tämä materiaali antaa sinulle avaimia avoimempaan ja ymmärtävämpään kohtaamiseen.

Kulttuurisensitiivisyys

Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa ammattilaisen kulttuurisesti kunnioittavia vuorovaikutustaitoja ja arvostavaa sekä sanallista että sanatonta kohtaamista ja viestintää ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Kummallakin osapuolella on oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen. 

Kulttuurisensitiivisyys on halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä. Kulttuurisensitiiviset palvelut eivät tarkoita erillispalveluita kaikille kohderyhmille, vaan palveluita, jotka pystyvät joustamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. 

Kulttuuritaustan lisäksi jokainen meistä on yksilö, jolla on omat henkilökohtaiset tarpeet, historia ja ajatukset. Tämä on tärkeää muistaa myös eri kulttuurista tulevan henkilön kohtaamisessa.

Jokainen on nähtävä lähtökohtaisesti yksilönä stereotypioiden sijaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

Antirasismi

Rasismia on se, kun yksilö tulee kohdatuksi ja määritellyksi ihonvärinsä tai etnisyytensä mukaan, ei yksilönä. 

Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan.  Antirasistista toimintaa on se työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja.

Toimiakseen antirasistisella tavalla kannattaa rasismin muotoja ja sen ilmenemistä opiskella. Kaikki lähtee liikkeelle ongelman ymmärtämisestä. Tämän jälkeen voi pohtia mitä juuri minä voin tehdä rasismin vastustamiseksi. Tärkeää on ottaa antirasistinen toiminta mukaan työtoimintaan, ja puuttua rasismin ilmenemisiin niin työssä kuin arjessa. 

Mediametka ry järjesti yhteistyössä Kansanvalistusseuran kanssa keskustelutilaisuuden koskien Mediasiltoja Rakentamassa-hanketta 26.4.2022. Tilaisuudessa esiintynyt Janina Waenthongkham Mixed Finns-järjestöstä piti puheenvuoron kulttuurisensitiivisyydestä ja antirasismista mediassa. Katso alla oleva video ja pohdi sen alla olevia kysymyksiä.

Mitä on valkonormatiivisuus? Miksi se on haitallista muut ihonvärit huomioon ottaen esimerkiksi mediassa?

Mitä sinä voisit tehdä antirasistisemman yhteiskunnan hyväksi?

Mitä tarkoitetaan turvallisella tilalla? Miten sen toiminta varmistetaan?

Onko teidän työpaikallanne/koulussanne huomioitu turvallisen tilan periaate?

Avainsanat

TunnetaidotKulttuurisensitiivisyysAntirasismiVuorovaikutustaidotMediakasvatusOsallisuusVaikuttaminen