ElokuvaKirjaVideo
Tuntisuunnitelma
Kaikenikäiset
Monilukutaito
FilosofiaHistoriaÄidinkieli ja kirjallisuus
KirjaTietokoneVideotykki

Kirja vs. elokuva-työpaja

Kirja vs. elokuva-työpajassa perehdytään erilaisiin kerronnan keinoihin kirjallisuudessa sekä elokuvassa. Pajassa vertaillaan kirjan ja elokuvan keinoja välittää tietoa lukijalle ja katsojalle. Paja soveltuu kaikenikäisille elokuvista ja kirjallisuudesta kiinnostuneille.

 Kirja vs. elokuva-työpaja

Kirja vs. elokuva-työpajassa perehdytään erilaisiin kerronnan keinoihin kirjallisuudessa sekä elokuvassa. Pajassa vertaillaan kirjan ja elokuvan keinoja välittää tietoa lukijalle ja katsojalle. Paja soveltuu kaikenikäisille elokuvista ja kirjallisuudesta kiinnostuneille.

Ikäryhmä: Kaikenikäiset

Kesto: Kolme pajakertaa. Elokuvan katseluun varatun pajakerran pituus vaihtelee elokuvan pituuden mukaan. Työpajan voi pitää myös yhden 3-4 tunnin pajakerran mittaisena, mikäli kirja johon pohjautuvaa elokuvaa katsotaan on osallistujille tuttu.

Välineet: Luettava kirja jokaiselle osallistujalle. Kirjaan perustuva elokuva. Tila ja välineet elokuvan katseluun. Videotykki, televisio ja tietokone/DVD-soitin.

Tavoite: Kirja vs. elokuva-pajassa on tarkoitus tarkastella erilaisia kerronnan keinoja kirjan ja siihen perustuvan elokuvan välillä. Erilaisen kerronan ja informaationvälityksen keinot tulevat selkeämmiksi ja tutummiksi.

Työpajan kulku

Ensimmäisellä kerralla perehdytään kirjan ja elokuvan kerronnan eroavaisuuksiin, sekä valitaan ja kirja ja elokuva, joihin pajassa perehdytään. On hyvä valita etukäteen lyhyitä kirjoja ja alle 2 tuntia kestäviä elokuvia. Näin kirjat ehtii lukea, ja elokuvan katsoa työpajan aikana. Voit myös valita kirjan joka on jo kaikille tuttu.  

Toinen tapaaminen käytetään elokuvan katseluun. Elokuvasta voi tällä kerralla myös keskustella, jos aikaa jää. 

Kolmannella tapaamiskerralla perehdytään kunnolla kirjan ja elokuvan eroavaisuuksiin. Keskustellaan myös katsojien omista ajatuksista ja tunnelmista. Kirjasta ja elokuvasta voi valita tietyn kohdan ja tarkastella kumpaakin lähemmin. Pajan ohjaajan on myös hyvä listata elokuvan ja kirjan eroavaisuuksia tarkastelua varten. Esimerkiksi muutokset hahmoissa, tapahtumissa yms.

Ohjeita pajan vetäjälle

Pajan ohjaajan on hyvä perehtyä erilaisiin kerronnan tapoihin sekä elokuvassa että kirjallisuudessa:

Kirjassa sen kirjoittajalla on rajattomasti mahdollisuuksia luoda maailmoja ja hahmoja oman mielikuvituksensa ja tietämyksensä mukaan. Kirjassa eleiden, ajatusten ja ympäristöjen kuvailu on tärkeää, jotta lukijalle välittyy riittävästi informaatiota. 

Elokuvassa kirjoissa kerrotuista tarinoista luodaan elävää kuvaa sille asetetuin ehdoin. Elokuvan pituus on yksi ehto, joka määrää mitä kaikkea kirjasta voidaan elokuvaan sisällyttää. 

Elokuvassa tarina kerrotaan:

Kuvin. Erilaiset kuvat hahmoista ja paikoista luovat omanlaisiaan vaikutelmia. 

Näyttelijäntyöllisesti. Uskottava näyttelijäntyö on avainasemassa, jotta katsojat viihtyvät. 

Äänin ja musiikillisesti. Äänellä voidaan kertoa asioita joita ei näytetä. Musiikki luo tunnelmaa. 

Valaisun ja lavastuksen avulla. Valo luo tunnelmaa ja näyttää asioita. Kuvauspaikat ja lavastus mukailevat kirjan tapahtumia. 

Kenelle paja soveltuu

Kirja vs. elokuva-työpaja sopii järjestettäväksi kaikenikäisille kirjallisuudesta ja elokuvista kiinnostuneille.  

Aineistot

Mediametka ry Kirja vs. elokuva luentodiat

Avainsanat

Audiovisuaalinen kerrontaDramaturgiaElokuvaKriittinen ajatteluMediakasvatusMonilukutaito

Katso myös

ElokuvaKirjaVideo

Tuntisuunnitelma

Kirja vs. elokuva-työpaja

 Kirja vs. elokuva-työpaja Kirja vs. elokuva-työpajassa perehdytään erilaisiin kerronnan keinoihin kirjallisuudessa sekä elokuvassa. Pajassa vertaillaan…

Experimentera

Upprepning är viktigt för att lära sig emotionella färdigheter, och det är viktigt att knyta…

Ääni

Tuntisuunnitelma

Tunnetaiturit

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä,…

Kokeile

Tunnetaitojen oppimisessa tärkeää on toisto ja se, että teemat ja asiat sidotaan osaksi lasten jokapäiväistä…

Tarkista

Ennen etätuokioita Varaa tuokiota varten paikka lattialta, jossa on tarpeeksi tilaa myös liikkua. Tarkista, mitä…

Lapsiryhmille suunnatut videotuokiot

Lähdetään tunneseikkailulle Tervetuloa mukaan tunneseikkailulle! Kun lähdetään seikkailulle, tarvitaan kulkuneuvo. Uulalla ja Hallilla on pahvilaatikkoauto.…