Mediasiltoja rakentamassa -hanke tuo sukupolvet yhteen

Metka järjestää monisukupolvista mediakasvatuspajatoimintaa Turussa keväällä 2022. Työpajat ovat osa eri ikäryhmät ja erilaiset kulttuuritaustat huomioivaa Mediasiltoja rakentamassa -hanketta.

Mediasiltoja rakentamassa -hanke sai alkunsa jo keväällä 2021. Itse aloitin työskentelyn hankkeen parissa, kun sen toteutuminen oli vasta puheasteella. Kirjallinen opinnäytetyöni tehtiin yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa, jossa järjestö toimi toimeksiantajana. Opinnäytetyön aiheeksi tuli silloin työstöasteella olevan hankkeen teemojen mukaisesti nuorten ja iäkkäiden digitaalisen mediankäytön taidot ja tarpeet. Kirjallinen työ valmistui pikkuhiljaa kesän ja syksyn 2021 aikana, ja sen teossa avustivat asiantuntijat Lapin yliopistosta, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verkestä, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, sekä Eläkeliitosta. Opinnäytetyö valmistui marraskuussa 2021 ja se arvioitiin huippuarvosanoin. Nuorten ja iäkkäiden digitaalisen mediankäyttöön perehtyneenä tästä oli helppo jatkaa projektin parissa eteenpäin.

Opinnäytetyön tuloksia seuraillen päätettiin luoda kaksi työpajakokonaisuutta, joiden kohderyhmänä olisivat nuoret ja iäkkäät. Kokonaisuuksien teemoiksi nousivat kirjallisuus ja elokuvat, sekä äänellinen tunnelmanluonti podcastin tuottamisen kautta. Yhteiskunnan digitalisoituessa kansalaisilta edellytetään yhä parempia digitaalisia taitoja. Yksilön kohdalla kuitenkin tärkeämpää on merkityksellisyyden ja voimaantumisen kokeminen osana median käyttöä. Työpajoissa lähdetään juuri yksilön lähtökohdasta, ja osallistujiksi haetaan henkilöitä, joille valittujen aiheiden kautta itselle merkityksellisten asioiden esille tuominen on mahdollista.  Kumpikin kokonaisuus auttaa kehittämään osallistujien tulkinnallisia ja tuottavia mediataitoja. 

Kirja vs. Elokuva-työpajassa harjoitellaan tunnistamaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä ja ymmärtämään niiden merkitystä mediakulttuurin tuotteina. Kirjaa ja elokuvaa tulkitaan yhdessä ja pohditaan, miten asioita voidaan esittää kirjoitetussa muodossa ja elokuvallisesti. Tavoitteena on tietysti myös nauttia kirjojen ja elokuvan äärellä yhdessä toisilta oppien.

Podcast-työpajassa nuoret ja iäkkäät suunnittelevat ja toteuttavat oman podcastin. Podcast voi olla tavanomainen haastattelu, tietovisa, jossa nuoret ja iäkkäät kyselevät vuorotellen kysymyksiä toisiltaan, tai mikä tahansa muu äänellä tuotettava asia. Tärkeintä on, että tuomme kaksi sukupolvea lähemmäs toisiaan. Podcastin tuottaminen kokonaan itse auttaa myös ymmärtämään mediatekstien luomisprosessia ja tuomaan käsityksen sisällöntuottamiseen ja sen haasteisiin. Podcastit ovat nuorten keskuudessa suosittuja, mutta ikääntyneille vielä jokseenkin uusi asia. Kummassakin ikäryhmässä on podcastien kuuntelijoita joille niiden itse tuottaminen on uusi kiinnostava asia.

Työpajat järjestetään Turun kaupunginkirjastossa maaliskuussa 2022. Työpajoihin suunnitellaan selkeä keskustelurunko sekä seikkaperäiset ohjeet omien mediatuotosten toteuttamiseen. Valmiit materiaalit julkaistaan hankkeen päätyttyä tämän vuoden lopussa.

Työpajojen aikataulut:

Kirja vs. elokuva

2.3. klo 16:00 – 17:30
9.3. klo 16:00-18:00  
16.3. klo 16:00-17:30

Podcast työpaja

4.3. klo 16:00–18:00
11.3. klo 16:00–18:00
17.3. klo 16:00–18:00
24.3 klo 16:00–18:00

Ilmoittaudu mukaan: johannes.repo@mediametka.fi

Opinnäytetyöni löydät klikkaamalla tästä.

Mediasiltoja rakentamassa-hankkeeseen pääsee tutustumaan paremmin täältä.

Kirjoittaja:

Johannes Repo

Metkan tuottaja