Minding Media

Minding Media

Mediametka aloitti kansainvälisen yhteistyön Minding Media -hankkeessa syksyllä 2021. Hanke on Erasmus+ rahoitteinen mediakasvatusprojekti, johon osallistuu Metkan lisäksi organisaatioita Irlannista, Serbiasta, Tanskasta ja Hollannista.

Hankkeen tavoitteena on luoda mediakasvatustyökaluja vuoden 2010 jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten medialukutaidon tueksi. Erityisesti hanke keskittyy mainonnan tulkintaan ja arviointiin.  Yhteistyöorganisaatiot toimivat jokainen omalla alueellaan luoden hankkeelle erilaisia sisältöjä. Hankkeen kautta luodaan opetusvideokirjasto, jonka kautta median sekä medialukutaidon käsitteet tulevat tutuiksi. Nuorten medialukutaitoa tuetaan myös pelillistämisen keinoin luomalla pelaamalla oppimiseen luotu Minecraft-ympäristö.

Mediametkan päätehtävänä hankkeessa on luoda Opettajan työkalupakki -oppimisympäristö opettajille. Ympäristö luodaan opettajien tueksi media- ja mainonnanlukutaidon opettamisessa. Opettajan työkalupakki pitää sisällään kuvauksen projektin muista sisällöistä, sekä neljän oppitunnin mittaisen oppituntisuunnitelman 8–10 ja 10–12-vuotiaille.   

Minding Media -hanke kestää loppuvuoteen 2023 saakka.

Facebook: https://www.facebook.com/Minding-Media-101411722574800 Twitter:https://twitter.com/MediaMinding

Hankkeen nettisivut: https://mindingmedia.eu/ 

Lue lisää hankkeen etenemisestä täältä.