Minding Media

Minding Media

Mediametka ry aloitti kansainvälisen yhteistyön Minding Media -hankkeessa syksyllä 2021. Hanke on Erasmus+ rahoitteinen mediakasvatusprojekti, johon osallistuu Metkan lisäksi organisaatioita Irlannista, Serbiasta, Tanskasta ja Hollannista.

Erasmus+ rahoitteisen Minding Media-hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten kriittistä median- ja  mainonnanlukutaitoa. 

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana toteutetaan ja tuotetaan 8-12-vuotiaiden lasten oppimisen tueksi Videokirjasto, Minecraft-maailma ja Opettajien työkalupakki. Hanke vastaa laajempiin Euroopan unionin asettamiin tavoitteisiin: tuetaan lasten ja aikuisten digitaalista osaamista ja osallistumisen vahvistumista, koulujen ja yksittäisten opettajien resilisenssiä vastata nykypäivän digitaalisiin haasteisiin medialukutaidon viitekehyksessä. Pelillisyys on tärkeä osa lasten motivointia ja hankkeessa sitä käytetään hyödyksi kriittisen ajattelun kehittymisen ohjaamisessa.

Ensimmäisenä hankkeessa luotiin Minding Media-opetusvideokirjasto. Kirjasto on alakouluikäisille suunnattu, medialukutaidon osa-alueita käsittelevä opetuskokonaisuus, jossa opetusvideoita katsomalla ja niiden pohjalta luotuihin tietovisakysymyksiin vastaamalla opitaan mediataitoja. Videot käsittelevät neljää mediataitojen osa-aluetta: medialukutaito, mainonnanlukutaito, valeuutiset, ja sosiaalinen media. Jokainen kategoria opettaa uutta siitä miten media toimii, mitä ovat erilaiset mainokset ja miten ne vaikuttavat, kuinka tunnistan luotettavan tiedon internetissä ja kuinka käytän sosiaalista mediaa vastuullisesti ja turvallisesti.

Alkuvuodesta 2023 hankkeessa suoritettiin pelillistämisen kautta oppimiseen, ja siten medialukutaidon opettamiseen luotu Minecraft Worldin testausvaihe luokkahuoneissa. Opettajat hankkeen osallistujamaissa saivat testatakseen oppilaskäytössä Minecraft World pelimaailman, jonka jälkeen heiltä kerättiin palautetta siitä, miten pelin käyttäminen opettamisessa oli toiminut, ja huomasivatko he jotakin kehitettävää tai puutteita pelin toiminnassa. 

Samaan aikaan kehitettiin yhdessä muiden osallistujaorganisaatioiden kanssa opettajille suunnattu tuntisuunnitelmakokonaisuus. Jokainen kokonaisuuden oppitunti käsittelee medialukutaidon eri osa alueita median perusolemuksesta mainontaan, valeuutisiin, ja sosiaaliseen mediaan. Oppituntisuunnitelmien luokkahuonetestaus suoritettiin touko-kesäkuussa samaan tapaan kuin Minecraft-maailman kanssa. Tuntisuunnitelmat annettiin testaajiksi ilmoittautuneille opettajille käytettäväksi, ja testauksen päätteeksi heiltä kysyttiin korjaus- ja muokkausehdotuksia tuntisuunnitelmien parantamiseksi. 

Mediametkan päävastuu hankkeessa on luoda Teachers Toolkit-käsikirja, joka on yhteenveto koko hankkeesta ja sisältää kuvaukset sen aikana tehdyistä työkaluista ja sisällöistä. Käsikirjan sisältö suunniteltiin kevään 2023 aikana, ja sen lopullinen muoto syntyy graafisen suunnittelijan käsissä kesän 2023 aikana. 

Minding Media-hanke järjestää opettajien koulutustilaisuuden Irlannin Letterkennyssä 18.-22.9.  Tilaisuuteen lähtee 3 opettajaa Suomesta oppimaan lisää medialukutaidosta sekä tutustumaan hankkeen materiaaleihin. 

Mediametka esittelee hankkeen materiaaleja lokakuussa Oivallus-seminaarissa Helsingissä. Esittelytilaisuus sisältää puheenvuoron hankkeesta, sekä työpajan, jossa materiaaleihin pääsee tutustumaan itse paikan päällä

Minding Media -hanke kestää loppuvuoteen 2023 saakka.

Facebook: https://www.facebook.com/Minding-Media-101411722574800 Twitter:https://twitter.com/MediaMinding

Hankkeen nettisivut: https://mindingmedia.eu/ 

Lue lisää hankkeen etenemisestä täältä.