Minding Media -hanke

Syksyllä 2021 Mediametka ry aloitti yhteistyön Erasmus+ rahoitteisessa Minding Media -hankkeessa. Hanke tukee lasten ja aikuisten digitaalista osaamista ja osallistumisen vahvistumista sekä koulujen ja yksittäisten opettajien resilienssiä vastata nykypäivän digitaalisiin haasteisiin medialukutaidon viitekehyksessä.

Minding Media-hanke

Mediametka ry aloitti kansainvälisen yhteistyön Minding Media -hankkeessa syksyllä 2021. Hanke oli Erasmus+ rahoitteinen mediakasvatusprojekti, johon osallistui Metkan lisäksi organisaatioita Irlannista, Serbiasta, Tanskasta ja Hollannista.

Tavoite

Erasmus+ rahoitteisen Minding Media-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa lasten kriittistä median- ja  mainonnanlukutaitoa. 

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana toteutettiin ja tuotettiin 8-12-vuotiaiden lasten medialukutaidon edistämiseksi digitaalinen opetusideokirjasto, virtuaaliseen oppimiseen luodut Minecraft-opetusmaailmat sekä opettajille suunnatut oppituntisuunnitelmat medialukutaidon opettamiseen.

Hankkeen materiaalit löytyvät suomenkielisinä Metkan nettisivuilta! Pääset niihin käsiksi alla olevia painikkeita napauttamalla.

Hanke vastasi laajempiin Euroopan unionin asettamiin tavoitteisiin: tuetaan lasten ja aikuisten digitaalista osaamista ja osallistumisen vahvistumista, koulujen ja yksittäisten opettajien resilisenssiä vastata nykypäivän digitaalisiin haasteisiin medialukutaidon viitekehyksessä. Pelillisyys oli tärkeä osa lasten motivointia ja hankkeessa sitä käytettiin hyödyksi kriittisen ajattelun kehittymisen ohjaamisessa.

Materiaalit

Ensimmäisenä hankkeessa luotiin Minding Media-opetusvideokirjasto. Kirjasto on alakouluikäisille suunnattu, medialukutaidon osa-alueita käsittelevä opetuskokonaisuus, jossa opetusvideoita katsomalla ja niiden pohjalta luotuihin tietovisakysymyksiin vastaamalla opitaan mediataitoja. Videot käsittelevät neljää mediataitojen osa-aluetta: medialukutaito, mainonnanlukutaito, valeuutiset, ja sosiaalinen media. Jokainen kategoria opettaa uutta siitä miten media toimii, mitä ovat erilaiset mainokset ja miten ne vaikuttavat, kuinka tunnistan luotettavan tiedon internetissä ja kuinka käytän sosiaalista mediaa vastuullisesti ja turvallisesti.

Toisena hankkeessa kehitettiin Minecraft Education Worlds-peliseikkailut. Kyseessä on sarja virtuaalisia opetusseikkailuita , jossa pelaaja auttaa pelimaailman hahmoja heidän medialukutaitoon liittyvissä ongelmissaan. Pelimaaimoja pelataan Minecraft Education Edition-pelissä ja ne on suunnattu alakouluikäisille. Saatavilla on yhteensä neljä eri seikkailua joissa, aiheina ovat medialukutaito, mainonnanlukutaito, valeuutiset sekä sosiaalinen media. Mediataidot tulevat tutuiksi omaa suosikkipeliä pelaamalla. Pelisession kesto vaihtelee pelin tuttuuden ja pelaajan taitojen perusteella.

Pelimaailmaa testattiin kouluissa vuoden 2023 alkupuolella. Opettajat hankkeen osallistujamaissa testasivat oppilaidensa kanssa maailmaa, jonka jälkeen heiltä kerättiin palautetta siitä, miten pelin käyttäminen opettamisessa oli toiminut, ja huomasivatko he jotakin kehitettävää tai puutteita pelin toiminnassa. 

Mediametkan päävastuu hankkeessa oli luoda Medialukutaidon tuntisuunnitelmapaketti, joka on yhteenveto koko hankkeesta ja sisältää kuvaukset sen aikana tehdyistä työkaluista ja sisällöistä. Paketin sisältö suunniteltiin kevään 2023 aikana, ja sen lopullinen muoto syntyi graafisen suunnittelijan käsissä kesän 2023 aikana. 

Tuntisuunnitelmapaketin pääosana on opettajille suunnattu tuntisuunnitelmakokonaisuus. Jokainen kokonaisuuden oppitunti käsittelee medialukutaidon eri osa alueita median perusolemuksesta mainontaan, valeuutisiin, ja sosiaaliseen mediaan. Oppituntisuunnitelmien luokkahuonetestaus suoritettiin touko-kesäkuussa samaan tapaan Minecraft education-maailmojen kanssa.  Valmis tuotos koottiin ja julkaistiin Mediametka ry:n toimesta lokakuussa 2023.

Hankkeen päätös

Hanke päättyi 31.10.2023 ja siinä tuotetut materiaalit esiteltiin 30.10.2023 Mediametka ry:n Oivallus-seminaarissa Helsingissä. Seminaarissa pidettiin keynote-puheenvuoro hankkeesta, sekä työpaja, jossa osallistujat pääsivät tutustumaan hankkeen materiaaleihin itse paikan päällä.

Hankkeen englanninkieliset tuotokset löytyvät sen nettisivuilta: https://mindingmedia.eu/