Video
Opetusvideo
Yli 16-vuotiaatKasvattajat
AjatteluKulttuurinen osaaminenOsallistuminen

Mediasiltoja rakentamassa – Ylisukupolvisuus

Ylisukupolvisuus tarkoittaa eri asioita. Joissakin määritelmissä se tarkoittaa jotakin sukupolvelta toiselle siirtyvää, kuten taitoja, ominaisuuksia tai kulttuuria. Mediasiltoja rakentamassa hankkeessa sillä on tarkoitettu eri sukupolvien yhdessä toimimista, sekä vuorovaikutusta toisiltaan oppien ja yhdessä kokemuksia saaden. 

Ylisukupolvisessa mediakasvatuksessa huomioidaan kaikkien osapuolien taidot ja tarpeet. Jos samaan työpajaan osallistuu sekä iäkkäitä, että nuoria, tehdään toiminnasta kaikille helppoa. Ohjaajan rooli korostuu tässä sekä suunnitelmallisesti että toteutuksellisesti. Tehtävien tulee olla sellaisia joissa kaikki iästä ja taidoista riippumatta pääsevät tekemään ja kokeilemaan asioita. Tässä auttaa kummankin ikäryhmän tuntemus, sekä kulttuurisensitiivinen työote, jossa ketään ei arvioida pelkästään oman ryhmänsä edustajana, vaan yksilönä. Näin tiedetään lähtökohtaisesti kohderyhmää mahdollisesti koskevat haasteet, ja niihin osataan varautua. Kenenkään suoritukseen ei myöskään vaikuteta jos tilanne ei sitä vaadi. 

Mediametka ry järjesti yhteistyössä Kansanvalistusseuran kanssa keskustelutilaisuuden koskien Mediasiltoja rakentamassa hanketta 26.4.2022. Tilaisuuden avauspuheenvuorossa Mari Maasilta Lapin yliopistosta kertoi kulttuurisensitiivisyydestä ja ylisukupolvisuudesta mediakasvatuksessa.

Videon katsomisen jälkeen pohdi:

Miksi medialukutaito on tärkeää yhteiskunnallisesta näkökulmasta?

Miksi kaikki ikäluokat on tärkeää saada medialukutaidon opetuksen piiriin?

Minkälaisia haasteita aikuisilla on digitaalisen median käytössä? Entä nuorilla ja ikääntyneillä? 

Miten ylisukupolvinen, sukupolvet ylittävä mediakasvatus voisi tukea eri ikäryhmien medialukutaitoa?

Avainsanat

VuorovaikutustaidotKirjastoMediakasvatus