Ylisukupolvinen luovuus

Mediametka toteuttamassa aktiivisia luovia työpajoja nuorten ja iäkkäiden ylisukupolvisessa hankkeessa Suomessa.

Kysyntää erityisesti ikäihmisten viestinnällisiin työpajoihin (erilaiset mediataidot mediakuvaston tulkinnasta moninaisen mediasisällön itsenäiseen tuottamiseen) on paljon, mutta tarjontaa vain vähän. Ylisukupolvinen luovuus -hankkeen keskiössä on medialukutaidon geragogiikan ja mediapegagogiikan risteyskohta, jossa nuoret ammattilaiset (alle 29-vuotiaat) ja iäkkäät (yli 65-vuotiaat) kohtaavat työpajatoiminnan äärellä. Hankkeessa haetaan orgaanista kosketuspintaa kahden selkeästi erilaisen, mutta heterogeenisen ryhmän välillä. Nuorille hanke on orgaaninen kosketus kohderyhmän kanssa toteutettavaan aktiiviseen mediakasvatukseen. Iäkkäät saavat monipuolista harrastus- ja virikepohjaa. Hankkeen avulla ylisukupolvista mediakasvatusta voidaan jalkauttaa osaksi arkipäivän ohjaustoimintaa, joka mahdollistaa ja tukee myös ikäihmisten itsenäistä, omaehtoista mediatoimijuutta.

Ylisukupolvinen luovuus -hankkeessa partnereina toimivat Amazement, Mediametka ja Eläkeliitto. Hankkeessa toteutetaan viidessä eri maakunnassa iäkkäiden ja nuorten ylisukupolvisia, aktivoivia mediatyöpajoja sekä kouluttajakoulutus Eläkeliiton maakunnallisille piirivastaaville, jotka jalkauttavat pedagogisen toimintakonseptin tulokset aktivoivaksi luovaksi toiminnaksi iäkkäille (n. 120 000 jäsentä) ja heidän parissaan työskenteleville, esim. yhteisöpedagogeille ja lähihoitajille, jotka jalkauttavat tulokset aktiiviseksi toiminnaksi kentälle.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2023-2024.