Video
ArtikkeliTuntisuunnitelma
IäkkäätKasvattajat
MonilukutaitoOsallistuminen
AikakauslehtiAskarteluvälineetTablet

Mediasiltoja rakentamassa – Digitarinatyöpaja iäkkäille

Iäkkäille suunnattu mediakasvatus on aivan yhtä tärkeää, kuin muille ikäryhmillekin. Pitkään ilman nykyaikaista mediaa eläneet iäkkäät suhtautuvat uudenlaisiin medioihin kuitenkin usein varautuneesti, ja siksi on tärkeää ottaa heidän omat kiinnostuksen kohteensa huomioon toimintaa suunnitellessa. Digitarinatyöpaja on helppo matalan kynnyksen aktiviteetti, joka sopii kaikenikäisille. Tämän materiaalin loppupuolella oleva tuntisuunnitelma antaa ohjeet sen järjestämiseen iäkkäille.

Mediasiltoja rakentamassa-hankkeessa haastateltiin RT-documentaries oy:n Ulla Turusta, joka piti mediatyöpajoja hankkeeseen liittyen Pohjois-Karjalassa. Näissä videoissa hän vastaa kysymyksiin liittyen ikääntyneille suunnatun mediatyöpajan pitämisen käytänteisiin. Turusen työpajoissa luotiin yhdessä ikääntyineiden osallistujien kanssa digitarinat. Haastatteluvideot sisältävät hyviä vinkkejä iäkkäiden kanssa työskentelyyn. Digitarinatyöpajan tuntisuunnitelma löytyy alempaa tästä materiaalista.

Haastattelu on jaettu kuuteen video-osioon. Tehtävänäsi on vastata kysymykseen johon vastaus löytyy videosta. Videot käynnistyvät linkkejä napauttamalla.

Kysymys 1.
https://youtu.be/V8GTSvRJ9_Q

Mikä oli työpajahankkeen tavoite ja mille ryhmälle mediakasvatusta tarjottiin?

Kysymys 2.
https://youtu.be/kHpwqCBbnMs
Mitä digitarinan käyttämiseksi menetelmänä tarvitaan?

Kysymys 3.
https://youtu.be/D8yxlSXTYAY
Miten työpajaan valmistauduttiin etukäteen?

Kysymys 4.
https://youtu.be/KOlYz5y316M
Kuinka työpajan osallistujia orientoitiin työpajaan ja tarinankerrontaan?

Kysymys 5.
https://youtu.be/tB_NnJet8Dg
Mitä videon mukaan kannattaa ottaa huomioon äänittämistä ja editointia vaativan tehtävän kanssa, kun asia on osallistujille uusi?

Kysymys 6.
https://youtu.be/yOQoJMevsko
Mainitse viisi asiaa jotka Ulla Turunen mainitsee tärkeiksi huomioida työpajaa pitäessä ja suunnitellessa.

Videolla mainittu KAVI:n elävä muisti arkisto löytyy seuraavan hyperkinkin takaa: https://kavi.finna.fi/elavamuisti/

Työpajassa apuna käytetyttyjen vahvike-muistelukorttien ohje löytyy seuraavan hyperlinkin takaa: https://vahvike.fi/muistelu/materiaalit-ja-valineet/itse-tehtavat/muistelukortit/

Videolla mainittu Monimuotoinen mediakasvatus-artikkelikokoelma löytyy seuraavan hyperlinkin takaa: https://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf

Digitarinatyöpaja-tuntisuunnitelma 

Kesto: 90 minuuttia

Kohderyhmä: Ikääntyneet

Saavutettavuus: Työpaja sopii näkö- kuulo-, liikuntaesteisille, tai henkilöille joiden kognitiiviset taidot ovat hieman heikentyneet

Ohjaajat: Pajassa voi olla mieluiten 2 ohjaajaa, joista toisella on enemmän teknistä tietämystä ja riittävät editointitaidot. Toisella ohjaajalla puolestaan paremmat ryhmänohjaustaidot

Tarvittava välineistö: Televisio tai jokin muu suuri näyttö, tietokone jossa esim. iMovie-editointiohjelma

Erilaisia mediatekstejä joihin on jokin valittu teema. Tässä työpajassa on käytetty vuodenaikateemaa. Mediateksteiksi sopivat esim. oman paikkakunnan sanomalehti, sarjakuva, matkailujuliste, kirja yms.

Tarvitaan lisäksi luonnonmateriaaleja kuten käpyjä tai askartelupalloja, tai muita pikkuesineitä. 

Ohje vahvike-muistelukorttien tekoon löytyy seuraavan linkin takaa: https://www.vahvike.fi/sites/default/files/perussivu-pdf/Talvikysymykset_3.pdf

Osallistujille tulostetut todistukset osallistumisesta. 

Tavoitteet:

Harjoitellaan katseella tehtävää rajausta: mitä on kuvaaminen ja mitä on katsominen

Verrataan mustavalkoisen ja värielokuvan eroja

Vertaillaan erilaisia mediatekstejä

Digitarinan tekemiseen osallistuminen

Työpajan kulku: 

Aloitus

Työpajaohjaajien ja työpajan ohjelman lyhyt esittely. Osallistujat toivotetaan tervetulleiksi. Alussa voi soittaa talviteemaan sopivaa äänimaisemaa esimerkiksi Youtubesta tunnelmaan pääsemikseksi ja teemaan tutustuttamiseksi. 

Alkuverryttely:

  1.  Kulesovin pahvi: voidaan katsella naapurituolilla istuvaa pienen mustaan pahviin leikatun aukon kautta ja kuvitella pahvi kameraksi: miltä maailma näyttää pienestä reiästä katsottuna, kun näkymä on rajattu (Tämä harjoitus ei sovi näkörajoitteisille)
  2. Katsotaan lyhyt, noin kaksi minuuttia pitkä teemaan sopiva arkistofilmi. Hyviä lyhyitä videoita löytyy Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Elävä muisti-arkistosta suraavan linkin takaa: https://kavi.fi/elokuva-arkisto-myos-verkossa/elava-muisti/
  3. Lyhyt keskustelu mitä eroa on katsoa mustavalkoista tai värielokuvaa

Käpykisa

Esitellään ja laitetaan kiertämään pajaa varten valitut mediatekstit (sanomalehtiä, kirja, sarjakuva, juliste) ja jokainen osallistuja äänestää antamalla kävyn, tai muun pikkuesineen sille mediatekstille joka miellyttää eniten. Äänet lasketaan yhteen ja julistetaan kisan voittaja, keskustellaan tuleeko luettua lehtiä, kuunneltua radiota.

Digitarinan tekeminen

Apuna Muistelukortit, joissa lauseen alkua pitää jatkaa linkki kortteihin

  1. Ohjaaja on valinnut ennen työpajaa etukäteen digitarinaa varten kuvat omasta kuva-arkistostaan, tai muista lähteistä. Näiden valmiiden kuvien päälle äänitetään puhe siten, että osallistujista yksi kerrallaan puhuu tietokoneelle ohjatusti. Ohjaajan tehtävänä on editoida kuvat ja äänet digitarinaksi. 
  2. Editoinnin aikana toinen ohjaaja jatkaa ryhmän kanssa muistelukorttien kanssa syntyvää vapaata keskustelua. 
  3. Katsotaan yhdessä valmis digitarina tv-monitorista
  4. Ohjaaja jakaa digitarinan sähköpostiin tilaajaorganisaatiolle mikäli näin on sovittu. 

Lopuksi: 

Osallistujatodistusten jako

Kiitos ja näkemiin!

Avainsanat

AikakauslehdetAudiovisuaalinen kerrontaOsallisuus