PodcastJournalismiSosiaalinen mediaÄäni
Tuntisuunnitelma
KaikenikäisetKasvattajat
Tieto- ja viestintäteknologiaOsallistuminen
HistoriaTietotekniikkaYhteiskuntaoppiÄidinkieli ja kirjallisuus
MikrofoniTietokoneVideotykki

Mediasiltoja rakentamassa – Äänellä ajatukset esiin – Podcast-työpaja

Podcastit ovat suosittu kulutusmedian muoto, josta lähes kaikki ovat kuulleet. Tämän työpajasuunnitelma tarjoaa raamit oman podcastin tekemiseen. Monipuolinen podcast tarjoaa kiinnostavaa tekemistä nykyaikaisen teknologian parissa, sekä paikan mielenkiintoisille keskusteluille.

Valmistautuminen

Mediametkan Podcast työpajan kesto on 4×2 tuntia, mutta sen voi pitää myös esimerkiksi koulupäivän mittaisena pajana.

Podcast-työpajan ikäryhmäksi sopivat kaikki yläkouluikäisistä ylöspäin. Ikäryhmä kannattaa huomioida keventämällä tai jättämällä pois työpajan teknisempiä osuuksia, mikäli ne voivat tuottaa hankaluuksia. 

Pajan ohjaajan on ensimmäiseksi tutustuttava itse podcasteihin. On hyvä kuunnella muutamaa erilaista podcastia ja selvittää miten niitä tehdään. Myös pajaan tarvittavaa laitteistoa on opeteltava käyttämään ajoissa. 

Pajaan tarvitaan:

Yksi tai useampi mikrofoni, riippuen siitä, voiko sillä äänittää yhtä vai useampaa henkilöä samanaikaisesti. 

Kuulokkeet kaikille.

Tietokoneet kaikille, joissa on Audacity-ohjelma asennettuna. Halutessaan editointiosuuden voi myös jättää pois, jos se tuntuu kohderyhmä huomioonottaen liian haastavalta. 

Sopivat tilat yhteiseen tekemiseen ja hiljaiseen äänittämiseen. 

Podcastien tekeminen on melko simppeliä. Yksinkertaisimmillaan tarvitaan vain puhuja ja mikrofoni. Lisäksi tarvitaan tietokone äänen jälkikäsittelyä ja podcastin julkaisua varten. Äänittämiseen on olemassa monenlaisia mikrofoneja, taskuun sopivista tallentimista tietokoneeseen liitettäviin mikrofoneihin, joilla tallennetaan ääni suoraan tietokoneohjelmaan. Itse äänitystilanteessa on hyvä valita hiljainen paikka, laittaa puhelin lepotilaan ja varmistaa että laitteet toimivat. Harva asia on niin turhauttavaa kuin huomata puhuneensa kymmenen minuuttia mikrofonille, joka ei ollut päällä. Osa mikrofoneista on myös hyvin herkkiä, joten kaikki paperien rapistelut ja pöydän naputukset kuuluvat häiritsevästi äänitteessä, ja niitä tulisi välttää. Tästä syystä äänityslaitteiden käyttö on hyvä käydä läpi kaikkien osallistujien kanssa. Lisää äänittämiseen liittyviä vinkkejä saat katsomalla alla olevan videon.

Aloitus

Työpaja on hyvä aloittaa tutustumalla ensin podcasteihin yhdessä. Voitte käydä läpi podcastien historiaa ja mistä osallistujat löytävät niitä kuunneltaviksi. Teoriaosuutta voi jatkaa sen jälkeen käymällä läpi podcastin tekemisen vaiheita. 

Vaiheet ovat:

  1. Suunnittelu
  2. Äänitys
  3. Jälkityöt ja julkaisu

Tämän jälkeen kannattaa kuunnella ryhmän kanssa jokin podcast. Kuunnellessa voi kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, miltä puhe kuulostaa, miten podcastissa puhutaan, ja kuuluuko mitään taustaääniä. Podcasteissa harvoin puhutaan toisen päälle ja puheenvuorot ovat selkeät. 

Aiheen päättäminen

Seuraavaksi päätetään aihe. Podcast voi olla sisällöltään mitä tahansa tajunnanvirtaa, mutta parhaimmillaan ne ovat hyvin suunniteltuina. Oli puhujia sitten yksi tai useampi, on aina hyvä ottaa selvää aiheesta josta puhuu. Ainakin perusasiat on hyvä tietää. Siksi podcastia tehdessä tällaisessa pajakonseptissa on hyvä keksiä puheenaiheiksi arkisia aiheita. Jos aiheena kuitenkin on jokin vaikea aihe tai suuri kokonaisuus, kannattaa sitä lähestyä ns. maallikon näkökulmasta, ja pohtia sen seurausten ja leviämisen sijaan sen vaikutuksia omaan elämään. Henkilökohtaiset tarinat ovat usein kiinnostavampia, kuin arkisten asioiden ihmettely. Keskustelemalla pajan osallistujien kanssa voi selvitä myös erilaisia aiheita jotka heitä kiinnostavat, ja jotka sopisivat hyvin podcastin aiheeksi.  Päätetystä aiheesta voi laatia 2-4 kysymystä, jotka podcastissa kysyy muilta mukana olevilta. Kysymykset on hyvä kertoa muille etukäteen, jotta he saavat hetken miettiä vastauksiaan ennen podcastin äänittämistä. 

Äänitys

Kun aiheet on sovittu, voi koko ryhmän jakaa pareihin tai pieniin ryhmiin podcastien muodon mukaisesti. Joskus halutaan haastatella useampaa henkilöä ja joskus puhua mikrofonille yksin. Myös pajassa äänitettävien podcastien kesto on hyvä sopia etukäteen. Mitä pidempi podcast, sitä enemmän se vaatii jälkitöitä. Hyvä pituus harjoituspodcastille on noin 10 minuuttia. 

Tämän jälkeen siirrytään hiljaiseen äänitystilaan, käydään läpi mikrofonin käyttö ja aloitetaan äänitys. 

Jälkityöt ja julkaisu

Äänityksen jälkeen on vuorossa äänityö-osuus. Voitte päättää, haluatteko tehdä jälkityöt yhdessä, vai jätetäänkö se pajan ohjaajalle. Tässä tilanteessa tarvitaan jokaiselle oma tietokone ja kuulokkeet. Riippuen mikrofonista jota käytettiin, äänite täytyy siirtää tietokoneelle mikrofonin muistikortilta, tai USB-liittimen avulla. Tämän jälkeen äänityöt voi hoitaa esimerkiksi Audacity-äänenkäsittelyohjelmalla, jonka käytöstä löytyy ohjevideo alta.

Äänenkäsittelyssä voi mennä aikaa, ja kaikki eivät välttämättä saa tehtyä sitä loppuun asti. Työpajan pitäjän on hyvä valmistautua tekemään itse äänityöt loppuun pajan ulkopuolella, mikäli olette sopineet julkaisevanne äänitteet jossakin internetin palvelussa. Podcastien julkaisusta kannattaa aina sopia koko ryhmän kanssa. Soundcloud on hyvä ilmainen palvelu, jonne podcastit voi laittaa kuunneltaviksi. 

Podcast on hyvä aihe työpajalle, koska se on nyt kovin suosittu kulutusmedian muoto. Nuoremmille ne ovat hyvin tuttuja, ja vanhemmat saattavat löytää niistä uuden kiinnostavan ajanvietteen. Pajassa käytävät keskustelut antavat myös näkökulmia ja uusia ajattelemisen aiheita, kun uudet tuttavuudet kertovat omia kokemuksiaan. 

Aineistot

Mediametka Podcastyöpaja diat.

Avainsanat

VuorovaikutustaidotTunnetaidotJournalismiMediakasvatusOsallisuusÄäni