Marraskuun työpaja JUUKA 2021

RT Documentaries Oy järjesti Mediasiltoja rakentamassa-hankkeen ensimmäisen digitarinatyöpajan Pohjois-Karjalassa marraskuun lopussa.


Hanketiimi TaM Ulla Turunen ja TaM Ilkka Ruuhijärvi suunnittelivat ja toteuttivat pilotin
yhteistyössä juukalaisessa STEA-rahoitteisessa Ellinkulman kohtaamispaikassa, jonka
tavoitteena on eri-ikäisten osallistavan yhteisötoimintamallin, myönteisen ikäidentiteetin ja
hyvinvoinnin vahvistaminen.

Parituntisen työpajan sisältö oli talven muistelu elokuvan, paikallisten sanomalehtien (Karjalainen ja Ylä-Karjala saatiin maksutta käyttöön Uutismedialiiton kautta
https://www.uutismediakasvatus.fi/), valokuvaaja Sanni Sepon kirjan Palsta (2010), luontokuvaaja
Hannu Hautalan näyttelyjulisteen ja Tove Janssonin talvisen piirroksen avulla.
Muistelun tueksi haettiin klippi Kansallisen audiovisuaalisen arkiston KAVI:n Elonetin
ylläpitämästä Elävä muisti-ilmaispalvelusta, hakusana tuottaa lyhytelokuvia vuodenajoista
( https://kavi.finna.fi/elavamuisti).
Ryhmä muisteli talvista vuodenaikaa Vanhustyön keskusliitton Vahvike-
keskustelukorttisarjan avulla (https://www.vahvike.fi/fi.)

Työpaja aloitettiin jakamalla osallistujille mustat kartonkikortit, joissa oli keskellä 16:9
kuvasuhteella oleva aukko. Menetelmä oli Lev Kulesovin jo 100 vuotta sitten
elokuvaopiskelijoitaan varten kehittämä yksinkertainen harjoitus tarkastella elokuvassa
tehtävää kuvanrajausta, erottaa näkyvän mailman elämä ja valkokankaalla näkyvä elämä
toisistaan. Katselemalla vierustoveria ja ympäristöä kuvanrajauspahvin avulla työpajan
tunnelma keveni ja osallistujat kyselivät minkä takia pahvi on musta, ja puhuttiin
elokuvateatterin pimeästä salista ja valkokankaasta, sekä tehtiin vertailua
televisionkatselun ja elokuvateatterissa käynnin välillä.


Digitarina tehtiin siten, että osallistujat kävivät yksi kerrallaan äänittämässä oman
muistelunsa digitarinan ääniraidalle.
Hanketiimi oli valinnut digitarinan kuvat etukäteen ja tehnyt tietokoneelle alkuvalmistelut.
Editoinnin jälkeen katsottiin valmis pariminuuttinen digitarina, keskusteltiin ja lopuksi
annettiin kaikille osallistumistodistukset.
Kohderyhmän keski-ikä oli 75 vuotta.
Digitarinakiertueen kulmakiviä ovat kulttuuri- ja ikäsensitiivisyys, tietoturvallisuus ja
koronarajoitukset. Poikkisektoriaalinen yhteistyö jatkuu keväällä Siun soten geriatristen osaamiskeskusten
päivätoiminnassa.
Digitarinatyöpaja vuodenaikoja muistelemalla edistää aikuisten mediakasvatusta
lisäämällä ikääntyvien oman äänen kuulumista.


Kulttuurisensitiivisyys toteutettiin ottamalla työpajamateriaaliksi paikallisuutisia,
esittelemällä maakunnassa tunnettuja tekijöitä ja korostamalla paikallisuutta.
Ylisukupolvisuus toteutui työpajatiimin ja osallistujien ikäeron kautta, tehtävissä
kannustettiin muistelemaan lapsuuden ja nuoruuden aikaisia kokemuksia ja toisaalta
osallistujia kannustettiin digiloikkaan tekemällä yhdessä digitarinaa.
Kansallisten mediakasvatuslinjausten mukaan uusia mediakasvatuksen haasteita ovat
alueellinen epätasa-arvo, vanheneva väestö, maahanmuuttajat ja haavoittuvassa
asemassa olevat katveeseen jäävät kohderyhmät.
Tämä kiertue tarttuu juuri näihin haasteisiin.
Yhteisöllisyys, yhteistoiminta, ongelmanratkaisu ja leikillisyys ovat tutkimusten perusteella
sopivia mediakasvatuskeinoja ikääntyneiden kanssa toimimisessa
( Monimuotoinen mediakasvatus, KAVI 2016) ja ne ovat myös pilotin perustana.

Kirjoittaja

Ulla Turunen

RT Documentaries Oy