Esimerkkejä työpajoista ja koulutuksista

Tältä sivulta löydät esimerkkejä tilattavista työpajoista ja koulutuksista. Räätälöimme työpajat aina tilaajan toiveiden mukaan, joten ole meihin yhteydessä, jos et löydä haluamaasi työpajaa tästä listauksesta.

Disinformaatiotyöpaja

Disinformaatiotyöpajassa perehdytään erilaisiin harhaanjohtamismenetelmiin mediassa ja niiden tunnistamiseen. Tehtävänä on valeuutisten tunnistamista, omien valeuutisten kirjoittamista sekä tiedonhakua erilaisten termien merkityksen löytämiseksi. Työpajassa puhutaan myös nykyaikaisten tekoälypohjaisen harhaanjohtamisen mahdollisuuksista.

Kohderyhmä: yli 12 vuotiaat oppijat, opiskelijat, opettajat ja kasvattajat

Animaatiotyöpaja

Työpajassa tarkastellaan erilaisia menetelmiä ja keinoja, joilla ympäristön hahmottamisen, ryhmätyöskentelyn sekä tunnetaitojen oppimista voidaan edistää elokuvakerronnan keinoin. Pajassa pohditaan myös sitä miten videota voisi käyttää apuvälineenä varhaiskasvatuksessa ja tuoda sen osaksi koko vuoden mittaista toimintaa. Lopuksi perehdytään stop motion animaatioon, ja siihen miten sitä voi käyttää luovana työkaluna varhaiskasvatuksessa

Kohderyhmä: Varhaiskasvattajat, opettajat, kasvattajat

Monilukutaito- ja mediakasvatuskoulutus

Mediakasvatuskoulutuksessa perehdytään siihen, mitä mediakasvatus ja medialukutaito ovat. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan sitä, miten media vaikuttaa, mitä ovat valeuutiset, ja kuinka media näkyy osana arkipäiväistä toimintaa. Monenlaisiin median ilmiöihin keskittyvässä koulutuksessa pääset itse tunnistamaan valeuutisia, luomaan omia sisältöjä, ja keskustelemaan siitä, miten median ilmiöt vaikuttavat omaan työhösi.

Kohderyhmä: Opettajat, kasvattajat, kouluttajat, opiskelijat

Valokuvaus ja videokuvaus

Valokuvaus ja videokuvaus on kaksiosainen koulutus, jossa laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin ja uusiin lukutaitoihin pohjautuen esitellään mediatuottamisen tapoja ja työkaluja. Tekemisen keskiössä on tutkiminen, uteliaisuuden tukeminen, kokeileva asenne ja vuorovaikutus. Koulutuksessa käydään läpi sekä tekemisen taustalla olevaa teoriaa että konkreettisia työvälineitä. Osallistujat pääsevät myös itse ideoimaan, jakamaan ja kokeilemaan harjoituksia käytännössä.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilökunta, opettajat, yläkoulun ja toisen asteen oppijat

Someilmiöt ja nettikiusaaminen

Mitä tarkoittaa kiusaaminen? Koulutuksessa määritellään kiusaaminen ja puhutaan sen tunnistamisesta hyödyntäen esimerkkitapauksia, visuaalisia näytteitä, tilastoja (aina kohderyhmälle soveltuen). Elämme online-maailmassa, joten identiteettimme määrittyy vahvasti sosiaalisen median kautta. Tärkeänä osana koulutusta on myös nettikiusaamisen määrittely. Koulutuksessa on keskustelua ja pohdintatehtäviä siitä, mitä kiusaaminen aiheuttaa. Lisäksi keskustelua kiusaamisenesteitä, siihen reagoinnista ja siitä toipumisesta. Lisäksi infopaketti: mistä saan apua, mistä saan tietoa, mitä voin tehdä ja lainsäädäntöä aiheesta.

Kohderyhmä: Kaikenikäiset. Koulutus rakennetaan kohderyhmälle sopivaksi.

Leikki, tutkiminen ja valokuvaus

Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja kiinnittävät ympäristössä eri asioihin huomiota. Myös leikki on lapsille luonteva tapa oppia uusia asioita. Tutkivan, kokeilevan ja leikkiin perustuvan kuvallisen tuottamisen kautta lapset oppivat myös valokuvauksen lainalaisuuksia. Kun lapsi tekee itse mediatuotoksia ja ottaa esim. kuvia, hän oppii samalla median tuottamisen rakenteista: aina joku päättää, mitä kuvataan, mitä näytetään ja mitä jätetään näyttämättä. Kuvallisen ilmaisun kautta myös pienet lapset voivat kertoa helpommin tunteitaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan. He voivat osoittaa, valita ja ottaa itse kuvia esim. sellaisista asioista, jotka ovat tärkeitä tai tuovat iloa. Tässä pajassa esitellään erilaisia menetelmiä, kuten valomaalausta, green screen-työskentelyä ja ideoita varhaiskasvatuksen valokuvausprojekteista.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Tutkimusmatka tunteisiin (henkilökunnalle)

Kasvattajille suunnatussa työpajassa pysähdytään aistimaan, tutkimaan, tunnustelemaan ja kuulostelemaan. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös omien ja toisten tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikutustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Omien tunteiden ja tarpeiden äärelle pysähtyminen toimii lähtökohtana tunnetaitojen opettamiselle sekä vireystilan säätelylle. Pajassa konkreettiset harjoitukset sidotaan teoriaan ja osallistuja saa myös käsityksen siitä, mitä harjoituksissa tehtiin ja miksi. Varaa työpajaa varten itsellesi rauhallinen tila sekä paperia ja väriliidut.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Tunne- ja kaveritaitotyöpaja (lapsille)

Tunnetaitojen harjoittelu ennaltaehkäisee kiusaamista ja väkivaltaa sekä vahvistaa vuorovaikutus- ja kaveritaitoja. Tunnetaitotyöpajassa harjoitellaan tunteen tunnistamista, nimeämistä, sietämistä ja säätelyä. Työpajassa toteutetaan erilaisia luovia ja hauskoja harjoituksia, joista tilaaja voi valita toivomansa harjoitukset/teemat. Harjoituksissa osallistujat pääsevät kokemaan, pohtimaan ja oppimaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja piirtäen, maalaten, muovaillen, musiikkiin eläytyen, liikkuen, leikkien, näytellen, mielikuvaharjoitellen, mindfulnessia treenaten ja yhdessä pohdiskellen. Tunnetaidot ovat tärkeitä, sillä nykymaailmassa kohtaamme päivittäin erilaisia sisältöjä, tapahtumia, pyyntöjä ja houkutuksia, joiden parissa on tärkeää osata vetää rajoja ja valita, mikä on itselle tärkeää, missä haluaa olla mukana, ja mikä edistää oikeasti omaa hyvinvointia. Tunnetaidot auttavat meitä myös tunnistamaan, milloin pitää painaa jarrua, ehkä kokonaan pysähtyä, vaihtaa suuntaa ja ottaa tilaa itselle ja omille tärkeille jutuille.

Kohderyhmä: 3-6 -vuotiaat lapset sekä kaiken ikäiset

Podcast-työpaja

Podcast-työpajassa luodaan ryhmässä oma radio-ohjelman kaltainen podcast-äänite. Se voi olla tavanomainen haastattelu, yksinpuhelu, runo tai mikä tahansa muu äänellä tuotettava asia. Ryhmä suunnittelee podcastit yhdessä, ja ne äänitetään ammattilaisen avustuksella. Pajassa ei tarvita etukäteen opittua teknistä osaamista.

Kohderyhmä: Kaikenikäiset. Työpaja rakennetaan kohderyhmälle sopivaksi.

Valomaalaus-työpaja

Valomaalaustyöpajassa harjoitellaan tekemään valomaalauksia. Valomaalauksia tehdään järjestelmäkameran pitkää valotusaikaa käyttämällä valolla ilmaan kuvioita ja maalauksia.

Kohderyhmä: Työpaja rakennetaan kohderyhmälle sopivaksi.

Kirja vs. elokuva -työpaja

Kirja vs. elokuva-pajassa luetaan yhdessä kirjaa sekä katsellaan elokuvaa. Valittavaksi teokseksi valitaan jokin kirja, josta on myös tehty elokuva. Kirjat luetaan omalla ajalla ja elokuva katsellaan yhdessä. Työpajassa pohditaan, miten asioita voidaan esittää kirjoitetussa muodossa ja elokuvallisesti. Lisäksi perehdytään kerronnan keinoihin sekä kirjallisuudessa että elokuvassa. 

Kohderyhmä: Kaikenikäiset. Työpaja rakennetaan kohderyhmälle sopivaksi.