ElokuvaPelitTeknologia
Tuntisuunnitelma
10–12-vuotiaat
AjatteluKulttuurinen osaaminenMonilukutaitoTieto- ja viestintäteknologia
KuvataideTietotekniikkaÄidinkieli ja kirjallisuus
KameraTabletTietokoneVideokamera

Voiko kirja olla kuin peli?

Tarinamuotoista kulttuuria kulutetaan jatkuvasti enemmän monialustaisesti. Samat tarinat löytävät siis tiensä kirjoista esimerkiksi elokuviin, digitaalisiin peleihin, lautapeleihin, musiikkiin ja sosiaalisen median sisältöihin. Tässä työpajassa alakoulun vanhimmat oppilaat pääsevät tutkimaan kirjojen ja digitaalisten pelien yhteyksiä pelillistämisen keinoin.

Kohderyhmä: 5.–6. –luokkalaiset

Kesto: 2–3 x 45 min

Tavoitteet:

 • Lapset oppivat lukemaan, tarkastelemaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä sekä pohtimaan niiden yhteyksiä.
 • Lapset oppivat tunnistamaan ja arvioimaan eri alustoille tuotettuja kertomuksia ja kertomisen tapoja.
 • Lapset perehtyvät pelillisyyden perusteisiin.
 • Lapset pääsevät kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä tuotostensa dokumentoinnin välineenä.
 • Lapset opettelevat huomioimaan kaikenlaisia ihmisiä ja tuottamaan saavutettavampaa mediasisältöä.

Tarvikkeet:

 • Kyniä, paperia, teippiä & valmiiksi tulostetut Kirjasta peliksi -monisteet
 • Tablet-laitteet tai puhelimet, joilla voi kuvata videoita
 • Videotykki ja tietokone tms., joiden kautta voi katsoa yhteisiä videoita

Opettajan taustamateriaalit:

Ennakkotehtävä

Lukekaa yhdessä ääneen, pareittain tai pienryhmissä jokin sama kirja, jota voitte hyödyntää tässä työpajassa. Tärkeää on, että voitte jakaantua pareihin tai pienryhmiin, jonka kaikki jäsenet ovat lukeneet saman kirjan. Huom. Pienryhmä on hyvä toteutusmuoto etenkin, jos oppilailla on haasteita itsenäisessä ideoinnissa ja ilmaisussa tai koko luokan kattavassa toiminnassa.

Toiminta

Aloituskeskustelu (15 min)

Keskustelkaa aikuisen johdolla lukemisesta ja digitaalisesta pelaamisesta. Pohtikaa erityisesti vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisia erilaisia tekstejä olette lukeneet viimeisen viikon aikana?
 • Mitä kaikkea teksti voi tarkoittaa? Onko esimerkiksi elokuva teksti? Onko elokuvan katsominen lukemista?
 • Minkälaisia digitaalisia pelejä olette pelanneet viimeisen viikon aikana? Mitä pelaamisessanne peleissä piti tehdä?
 • Kertovatko pelit tarinoita? Minkälaisia tarinoita?
 • Miten pelien tarinat eroavat kirjojen tarinoista?
 • Onko peleissä hahmoja? Millaisia?

Kirjasta peliksi (30 min)

Jakaantukaa pareihin tai pienryhmiin siten, että jokainen pari tai ryhmä on lukenut saman kirjan.

Keskustelkaa ensin parinne tai ryhmäläistenne kanssa lukukokemuksistanne ja muistelkaa hieman kirjan tapahtumia.

 • Kuka oli kirjan päähenkilö? Keitä muita keskeisiä henkilöitä kirjassa esiintyi? Minkälaisia he olivat?
 • Mitä kirjassa tapahtui?
 • Minkälainen kirjan tunnelma oli?
 • Oliko kirjassa jännittäviä tai pelottavia kohtauksia?
 • Mikä kirjassa oli kivointa? Mikä tylsintä?

Suunnitelkaa sitten lukemanne kirjan pohjalta oma digitaalinen peli. Hyödyntäkää suunnittelussa Kirjasta peliksi -monistetta (linkki) ja kirjatkaa kaikki pelinne tärkeät yksityiskohdat ylös paperille.

Yrittäkää tuoda peliin jokin yllättävä ominaisuus kirjan ulkopuolelta. Voitte esimerkiksi tehdä pelistä strategia- tai ajopelin, luoda kuulo- tai näkövammaisen pelihahmon tai miettiä useita vaihtoehtoisia tapoja pelin pelaamiseen ja läpäisyyn. Miten se muuttaisi pelin toimintalogiikkaa?

Piirrosvideo (45–90 min)

Katsokaa yhdessä piirrä ja kuvaa –videon tutorialvideo.

Työstäkää sitten pareittain tai pienryhmässä omat piirrosvideot, joissa esittelette suunnittelemanne digitaalisen pelin. Muistakaa miettiä etukäteen, miten kerrotte omasta pelistänne piirrosvideon avulla. Mitkä asiat kannattaa piirtää ja mitkä puhua videon ääniraidalle?

Lisätkää iMovien ’Otsikot’ osion kautta muutamia kuvaavia sanoja piirrosvideon eri kohtiin. Jos videolla on esimerkiksi piirros päähenkilöstä, voitte lisätä kuvailevia sanoja, millainen hän on. Jos luokassa on näkövammaisia oppilaita, sanallistakaa esityksessä lyhyesti myös videon piirrokset.

Jos tehtävä tuottaa joillekin haasteita, sen voi toteuttaa myös tarinallisena esitelmänä.

Katsokaa valmiit videot yhdessä ja keskustelkaa koko prosessista yhteisesti.

 • Oliko oman pelin suunnittelu kirjan pohjalta helppoa vai vaikeaa? Miksi?
 • Onnistuitteko luomaan peliin yllättävän ominaisuuden?
 • Oletko joskus pelannut kirjan pohjalta suunniteltua videopeliä? Entä oletko nähnyt jonkin kirjan pohjalta tehdyn elokuvan tai tv-sarjan?
 • Miksi kirjojen pohjalta tehdään esimerkiksi pelejä tai elokuvia?
 • Miltä piirrosvideon tekeminen tuntui?
 • Miksi video piti tekstittää ja sanallistaa?
 • Mikä oli koko työpajassa kivointa ja mikä tyhmintä?
 • Mitä opit työpajan aikana?

Tekstiä on päivittänyt Markus Kämäräinen vuonna 2022.

Aineistot

Kirjasta peliksi -moniste Pelillisyys lukemisen edistäjänä -diat

Linkit

Pelillisyys lukemisen edistäjänä -diat (pdf) Pelin kehitys - tulevaisuuden taito? -artikkeli

Avainsanat

Audiovisuaalinen kerrontaDigitaaliset pelitElokuvaKirjastoMediakasvatusMediasuhdeMonilukutaitoPelikulttuuriVisuaalisuus

Katso myös

Pelit

Tuntisuunnitelma

Pelityöpaja

Yhä useampi lapsi saa oman älypuhelimen aloittaessaan koulun. Samaan aikaan myös mediankäytön säätelytaitoja on hyvä harjoitella.

Northern Script 2023

On this page you’ll find everything about the Northern Script 2023. PARTICIPANTS FINALISTS Jaana Jääskeläinen,…

Northern Script 2024

On this page you’ll find everything about the Northern Script 2024. PARTICIPANTS Cynthia Nielsen, 20,…

Pelilaitteet
Pelit

Tuntisuunnitelma

Pelittää!

Tässä tehtävässä tutustutaan erilaisiin peleihin, pohditaan pelimaailmoja ja tutustutaan ikärajoihin.