Pelit
Tuntisuunnitelma
7–9-vuotiaat
Itsestä huolehtiminen
Äidinkieli ja kirjallisuusKuvataideTerveystieto
TabletAskarteluvälineetÄlypuhelimet

Pelityöpaja

Yhä useampi lapsi saa ensimmäisen oman älypuhelimensa aloittaessaan koulun. Itsenäisen pelaamisen lisääntyessä myös mediankäytön säätelytaitoja on hyvä harjoitella.

Pikkukoululaiset käyttävät älypuhelimia monesti digitaaliseen pelaamiseen, ja ensimmäisillä koululuokilla lapset tavallisesti alkavat pelata digitaalisia pelejä myös itsenäisesti tai kavereiden kanssa siten, että vanhemmat eivät ole jatkuvasti läsnä. Itsenäisen pelaamisen lisääntyessä myös mediankäytön säätelytaitoja on hyvä harjoitella.

Tämä työpajamalli tukee lasten itsenäistä harkittua mediankäyttöä ja tarjoaa lapsille apuvälineitä digitaaliseen pelaamiseen liittyvien tunteiden tunnistamiseen.

Kohderyhmä: 1.–2.-luokkalaiset

Kesto: 45–60 min

Tavoitteet:

  • Lasten mediankäytön säätelytaidot kehittyvät.
  • Lapset oppivat tunnistamaan itselleen ominaisia ja mieleisiä mediankäytön tapoja.
  • Lasten ymmärrys erilaisten perheiden pelaamiseen liittyviä käytännöistä, tottumuksista ja säännöistä lisääntyy.
  • Lapset pohtivat digitaaliseen pelaamisen ikärajojen merkitystä sekä sitä, milloin on pelaamiselle sopivia tai epäsopiva hetki.
  • Lapset oppivat tunnistamaan ja sanoittamaan digitaaliseen pelaamiseen liittyviä tunteitansa.

Tarvikkeet:

  • Lasten omat älypuhelimet tai muut kannettavat pelikoneet
  • Rauhallista taustamusiikkia ja musiikin soittamiseen tarvittavat äänentoistolaitteet
  • Maalausvälineet ja piirustuspaperia

Valmistelut

Tiedota oppilaille ja vanhemmille pelityöpajasta etukäteen. Lapset voivat ottaa työpajaa varten oman älypuhelimen tai muun kannettavan pelikoneen mukaan, mutta sopikaa niiden käytölle yhteiset pelisäännöt jo ennalta. Varmista vanhemmilta, että lasten työpajaan tuomilla pelikoneilla ei ole pelejä, jotka eivät ikärajaltaan ole pikkuoppilaille sopivia. Niille lapsille, joilla ei ole käytössä omaa älypuhelinta tai muuta kannettavaa pelikonetta, annetaan lainaan esimerkiksi koulun tai kirjaston tabletti.

Toiminta

Keskustelkaa yhteisesti siitä, minkälaisia pelejä lapset vapaa-ajallaan pelaavat. Minkälaisista peleistä he pitävät? Mikä pelaamisessa on kivaa ja mikä tylsää? Kertokaa toisillenne, minkälaisia pelaamiseen liittyviä sääntöjä eri perheissä on käytössä. Kuka perheiden säännöt on laatinut? Ovatko lapset itse vaikuttaneet niihin? Pohtikaa myös sitä, miksi peleillä on erilaisia ikärajoja ja miksi ikärajoja on tärkeää noudattaa.

Pikkukoululaiset vasta opettelevat oman mediankäytön itsenäistä säätelyä. Etenkin kiinnostavan pelin pelaamisen lopettaminen on monille lapsille vaikeaa.

Harjoitelkaa pelaamisen aloittamista ja lopettamista yhteisesti. Jokainen saa nyt ottaa oman älypuhelimen tai muun pelikoneen pöydälle tai lattialle eteensä, mutta siihen ei saa vielä koskea. Työpajan ohjaaja laittaa musiikin soimaan. Kun musiikki soi, lapset saavat pelata, mutta kun ohjaaja pysäyttää musiikin, lasten tulee lopettaa pelaaminen ja asettaa pelikone taas eteensä. Toistakaa harjoitus muutamia kertoja. Pohtikaa sitten yhteisesti sitä, miltä pelaamisen lopettaminen tuntuu. Mikä siinä on vaikeaa tai helppoa? Tuntuuko se ärsyttävältä? Entä millaisessa tilanteessa pelaaminen on vapaa-ajalla hyvä lopettaa (esim. kun on nälkä, väsyttää, pyörryttää tai jokin pelissä tuntuu liian pelottavalta)?

Laittakaa pelikoneet hetkeksi pois ja ottakaa esiin maalausvälineet. Jokainen saa maalata äsken pelaamansa pelin maailman. Miettikää, mitä pelin maailmassa näkyy. Onko pelin maailma fantasiamaailma vai jäljitteleekö se todellisuutta? Pelin maailmaa kuvaavassa maalauksessa voi esiintyä maisema tai vaikkapa rakennuksen sisätila. Näyttäkää valmiit maalaukset toisillenne ja keskustelkaa yhteisesti siitä, minkälaisia tunteita ne teissä herättävät. Miksi joidenkin pelien maailma on luotu esimerkiksi pelottavaksi ja toisten taas hauskaksi?

Jos aikaa jää, voitte työpajan lopussa vielä pelata hetken vapaasti. Ohjaaja laittaa peliajaksi soimaan saman musiikin kuin työpajan alussa. Musiikin pysähtyessä pelaaminen tulee taas lopettaa.

Työpajan ohjeistus on julkaistu Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt -kirjassa vuonna 2018. Kirjan on kustantanut PS-kustannus.

Avainsanat

Digitaaliset pelitÄlypuhelinSäätelytaidotPelikulttuuriMediasuhdeMediakasvatus

Katso myös