Sosiaalinen mediaTeknologiaValokuvatVideoÄäni
Tuntisuunnitelma
Yli 16-vuotiaatKasvattajat
Tieto- ja viestintäteknologia
TietotekniikkaTerveystieto
InternetKameraMikrofoniTabletVideokameraÄlypuhelimet

Tuumasta toimeen! -oppimateriaali

Videotuotanto kestävän kehityksen teemojen käsittelyssä

Videotuotanto kehittää laajasti medialukutaitoa

Yläkoulussa oppijat alkavat luomaan tietoisesti omannäköistään mediakulttuuria. Luovat mediasisällöt syntyvät oppijoiden omista ideoista ja aloitteista ja kaikkea kokeillaan yhdessä tunnustellen omia vahvuuksia. Samalla harjaannutaan kerronnan keinoissa ja teknisissä taidoissa. Oppilaat syventävät osaamistaan myös vaikuttamaan pyrkivien ja tietoa välittävien mediasisältöjen vastuullisessa tuottamisessa. Sisältöjen julkaisua ja käyttömahdollisuuksia pohditaan yhdessä. Ymmärrys mediateksteistä syvenee, ja erilaisten, myös sosiaalisen median sisältöjen luotettavuutta tiedonlähteinä arvioidaan. Median monenlaisia vaikutuksia yksilöihin, ryhmiin ja yhteiskuntaan tarkastellaan kriittisesti. Tietojen ja yksityisyyden suojaamista sekä tarvittavia vuorovaikutus- ja turvataitoja kerrataan. Lisäksi oppilaita rohkaistaan omaa hyvinvointiaan tukeviin valintoihin median parissa. (Lähde: Uudetlukutaidot.fi 2022)

Tuumasta toimeen! -oppimateriaali opettajan apuna

Videoiden tuottaminen voi rikastaa opetusta monin eri tavoin. Se voi tarkoittaa sitä, että opettaja itse tuottaa videoita elävöittääkseen esimerkiksi hyödyntämäänsä verkko-oppimisympäristöä. Se voi puolestaan olla myös opetusmenetelmä, jossa oppijat toimivat omien videoidensa tuottajina. Tuumasta toimeen! -materiaalin avulla pääset vaiheittain opettelemaan miten videoita voi tehdä omaan oppiaineeseen liittyen. Materiaalin tavoitteena on antaa opettajalle valmiudet oman pedagogisesti mielekkään videon tuottamiseen osana opetusta.

Materiaali jakaantuu viiteen osaan, jotka ovat oppimisen kannalta mielekkäintä käsitellä kronologisesti. Viiden osan aikana käyt läpi videoiden pedagogisen tarkoituksen, tietyn teeman valitsemisen, käsikirjoittamisen, valmiiden videogenrejen hyödyntämisen oppilaiden omassa videotuotannossa ja teknisen ohjeistuksen matalankynnyksen videotuotantoon.

Osassa 1 on johdantoa videoiden tuottamisen pedagogiseen teoriaan, jossa käsitellään videoiden sisältöä, osaamistavoitteita ja arviointia. Videot voidaan jakaa useaan eri luokkaan, niiden tarkoituksen perusteella. 
Osassa 2 keskitytään kestävään ruokatuotantoon ja voit ottaa siitä ajankohtaisen teeman oppilaiden kanssa tehtävään vaikuttavaan videoon.
Osassa 3 käydään läpi videon käsikirjoittamisen vaiheet. Millainen on vaikuttava video? Mitä vaikuttamisen keinoja on olemassa, ja miten ne saadaan näkymään videolla? Ideointivaihe on innostava myös oppilaille itselleen.
Osa 4 avaa tutun videopalvelun mahdollisuuksia opetuksen tukena. Videopalvelun käyttäjät, eli nuoret tuntevat erilaiset videogenret hyvin, mutta miten niitä voisi soveltaa pedagogisesti merkityksellisellä tavalla?
Osa 5 päättää materiaalin. Pääset tutustumaan videotuotannon tekniseen toteutukseen ohjevideoiden avulla. Ohjevideoissa käydään läpi muun muassa kuvauspaikan valintaa, kuvauslaitteen asettelua sekä kuvan rajaamista, kuvakäsikirjoituksen tekemistä ja editointia.

Materiaali on tuotettu osana Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen toteuttivat Mediametka ry, Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL ry) ja Lapin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. Täydennyskoulutus oli suunnattu perusasteen yläkoulun, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Materiaalia voivat soveltaa laajasti eri-ikäisten lasten ja nuorten opettajat sekä ohjaajat.

Työryhmä:

Tuumasta toimeen! kouluttajat:

Pinja Sipari, ympäristökasvatuksen asiantuntija, BMOL ry

Janne Väätäjä, Tutkija, Lapin yliopisto, Kasvatustieteen TK

Maija Puska, YTM, medianomi, mediakasvatuksen asiantuntija

Mervi Maatela, KM, Tubeope, mediakasvattaja

Johannes Repo, Yhteisöpedagogi, Medianomi, Mediametkan tuottaja

Kuvitukset:

Marika Nousiainen, harjoittelija, Mediametka ry

Julkaisuvuosi: 2022

Tuotanto Mediametka ry Kaisa Önlen

Avainsanat

KäsikirjoittaminenMediakasvatusMonilukutaitoOpetusvideoYouTubeVaikuttaminenValokuvausVideobloggausVisuaalisuus