Kestävä kehitys ruokatuotannossa

Ruoka on herkullinen aihe kestävyyskysymysten pohdintaan opetuksessa

Ruoka liittyy arkeen ja juhlaan, rutiineihin, perinteisiin ja jopa identiteettiimme. Tiedämme kuitenkin, että nykyiset tapamme tuottaa ja kuluttaa ruokaa eivät ole kestäviä. Vastuulliset ruokavalinnat vaativat paljon tietoa ja osaamista, mutta myös kykyä ajatella asioita uudestaan ja tehdä käytännön muutoksia arkisissa toimintatavoissamme.

Voimme Suomessa luottaa siihen, että ruokaostoksemme täyttävät tietyt eettiset- ja ympäristökriteerit, sekä elintarviketurvallisuuden kriteerit. Siitä huolimatta kaupoissa on myynnissä laaja valikoima ruokaa, jonka tuotanto aiheuttaa monia ympäristöongelmia ja jonka tuotannossa on ehkä käytetty lapsityövoimaa tai työntekijöiden oikeuksia on muuten poljettu. Kaupoissa myydään myös ruokaa, jonka tuotanto on aiheuttanut kärsimystä tuotantoeläimille ja joka on omalle terveydellemme haitallista.

Kestävä kehitys on terminä haastava, sillä se sisältää monenlaisia, toisinaan keskenään ristiriitaisiakin puolia. Sama pätee kestävään ruokaan. Eri tahot painottavat ruokakeskustelussa erilaisia kestävyyden puolia ja vain harva tuote on kestävä jokaisesta vastuullisuuden näkökulmasta. Meidän kuluttajien onkin olennaista olla tietoisia siitä, miten ruokamme tuotetaan ja minkälaisia ovat ruokaan liittyvät arvomme. Vasta sen jälkeen voimme tehdä tietoisia ja hyvin perusteltuja päätöksiä ruokalautasemme sisällöstä. 

Kestävään ruokaan liittyvässä keskustelussa on mukana mm. seuraavanlaisia näkökulmia:

  • tuotannon ekologinen kestävyys
  • tuotannon omavaraisuus 
  • maaseudun pitäminen asuttuna ja elävänä
  • viljelijöiden hyvinvointi
  • tuotannon taloudellinen kestävyys
  • tuotteiden kuluttajahinnat
  • tuotantoeläinten hyvinvointi
  • ruuan terveellisyys
  • sosiaalinen kestävyys globaalissa ruokajärjestelmässä (mm. työntekijöiden oikeudet)

Valtakunnallisen opetussuunnitelman (2014) mukaan “Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin.” Tästä näkökulmasta ruoka on aivan erityisen herkullinen aihe.

Me Biologian ja maantieteen opettajien liitossa olemme toteuttaneet avoimen Open ruokaopas -nettisivuston opettajien työn tueksi. Oppaassa tarkastellaan ruokateeman opetusta 12 oppiaineen näkökulmasta erikseen. Sivut sisältävät rautaista taustatietoa sekä valmiita tehtäviä.

Tuumasta toimeen -koulutuksessa voit hyödyntää Open ruokaopasta vapaasti ja hyvin suoraankin. Haluaisitko toteuttaa opetuskäyttöön tietoiskun vastuullisista ruokavalinnoista tai ruokamyyttien murtamisesta? Tai haluaisitko teettää oppilaille ruokateemaisen vastamainosvideon, videoidun tutkimuksen pakastepitsan reiteistä tuottajalta kuluttajalle tai ruokaohjelman, jossa valmistetaan hyvää vegaaniruokaa? 

PINJA SIPARI

Kirjoittaja on Biologian ja maantieteen opettajien liiton ympäristökasvatuksen asiantuntija

Seuraavassa osassa 3 Maija Puska kertoo vaikuttavasta videosta