ElokuvaKirjaPelit
Tuntisuunnitelma
0–3-vuotiaat4–6-vuotiaat
AjatteluItsestä huolehtiminenMonilukutaito
KuvataideTerveystietoOppilaanohjaus
AskarteluvälineetKirja

Toimintarata lapsille ja vanhemmille

Tällä toimintaradalla alle kouluikäiset lapset saavat käsitellä mediaan liittyviä pelon tunteita turvallisesti oman aikuisen kanssa. Toimintaradan voi järjestää esimerkiksi päiväkotiin, kirjastoon tai perhekeskukseen.

Kohderyhmä: 3–5-vuotiaat vanhempineen

Kesto: 60–120 min

Tavoitteet: 

  • Lasten oma tunneilmaisu vahvistuu.
  • Vanhempien ymmärrys oman lasten tunteista lisääntyy.
  • Toimintarata kehittää perheiden yhteistoiminnan taitoja. 
  • Päiväkodin / kirjaston / perhekeskuksen ja perheiden välinen vuorovaikutus syvenee.

Tarvikkeet:

  • Piirustuspaperia, väriliituja ja puukyniä
  • Kierrätysmateriaaleja askarteluvälineiksi, esim. nappeja, pullonkorkkeja, lankarullia, aikakauslehtiä, koristenauhoja, vanhoja lahjapapereita
  • Saksia, teippiä ja askarteluliimaa
  • Roolivaatteita (esim. huiveja, vöitä, hattuja, lääkärin takki) sekä leikkivälineitä (sänky, peitto, tyynyjä)

Ennakkotehtävä

Pyytäkää jokaista toimintaradalle osallistuvaa lasta perheineen valitsemaan jo etukäteen yksi lapselle tärkeä mediahahmo ja pohtimaan sen aiheuttamia tunteita. Onko hahmo pelottava vai hauska, tavallinen vai erikoinen? Toimintaradalle kannattaa ottaa mukaan jokin valittuun hahmoon liittyvä esine, kirja tai lelu.

Valmistelut

Järjestäkää päiväkodin, kirjaston tai perhekeskuksen tiloihin kolme toimintarastia. Jokaista rastia varten on hyvä varata erillinen rauhallinen tila. Jokaisella rastilla tulee olla ohjaaja, joka kertoo perheille rastin tehtävän ja auttaa heitä toiminnassa. Neuvokaa perheet kiertämään rastit oikeassa järjestyksessä omassa tahdissaan. Toimintapisteet voi halutessaan somistaa teeman mukaisesti.

Toiminta

Rasti 1

Piirtäkää piirustuspaperille lapsen valitsema mediahahmo ja keskustelkaa työn aikana siitä, minkälaisia tunteita hahmo lapsessa herättää. Onko lapsen valitsema hahmo hassu tai jotenkin muuten ihana? Vai onko se hurjapäinen tai vaarallinen? Piirtämisen mallina voi käyttää perheen mukana olevaa lelua, kirjaa tai esinettä.

Antakaa lapsen sitten kertoa, minkälainen olisi pelottava mediamörkö tai -pöpö. Miltä se näyttää ja mitä se tekee ihmiselle? Piirtäkää myös pelottava mediamörkö tai -pöpö paperille yhdessä lapsen ohjeiden mukaan.

Rasti 2

Keksikää erilaisia lääkkeitä mediapöpöjä vastaan. Lääkkeet auttavat pelottavan mediapöpön parantamisessa. Askarrelkaa lääkkeitä ja rohtoja, medialääkärin tarvikkeet sekä pieni lääkärinlaukku kierrätysmateriaaleista. Lääkärinlaukku voi olla vaikka aikakauslehtipaperista taiteltu ja kokoon teipattu kirjekuori, johon lisätään nauha olkahihnaksi.

Rasti 3

Kuvitelkaa, miltä näyttää medialääkäri, joka lääkitsee ja parantaa mediapöpöjä. Entä millainen on sankari, joka pelastaa maailman mediamöröiltä? Leikkikää medialääkärin vastaanotolla -leikkiä. Lapsi saa olla medialääkäri, ja aikuinen tulee parannettavaksi vastaanotolle.

Toimintaradan ohjeistus on julkaistu Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt -kirjassa vuonna 2018. Kirjan on kustantanut PS-kustannus.

Avainsanat

KirjastoMediakasvatusMediasuhdeMonilukutaitoOsallisuusPerhePäiväkotiSäätelytaidot

Katso myös

JournalismiValokuvat

Tuntisuunnitelma

Mainosetsivät

Mainosetsivät -oppimateriaalissa tunnistetaan, tulkitaan ja suunnitellaan mainoksia. Kokonaisuus sopii alle kouluikäisille.

ElokuvaÄäni

Artikkeli

Äänitaide

Tämä oppimateriaali innostaa pohtimaan äänen merkitystä erilaisissa yhteyksissä ja kannustaa kokeilemaan oman äänitaiteen tekemistä.