Oivallus-seminaarin logo

Oivallus-seminaarin kuulumiset vuodelta 2023

Mediametkan vuosittainen Oivallus-mediakasvatusseminaari järjestettiin Kulttuurikeskus Caisassa 30.10.2023.

Oivallus-seminaari lounastauolla
Oivallus-seminaari lounastauolla

Mediametkan vuosittainen Oivallus-seminaari pidettiin tänä vuonna Kulttuurikeskus Caisassa maanantaina 30.10.2023. Mediakasvatus-seminaarin aiheena oli: “Osaa ja osallista – lasten ja nuorten mediataitoja tukemassa”. Seminaarissa käsiteltiin lasten ja nuorten omaehtoista osallisuutta mediakasvatuksessa monesta näkökulmasta. Työpajoissa ja puheenvuoroissa korostu nuorten äänen vahvistaminen mediakasvatuksessa sekä nuorten ja lasten pelaamisen merkityksen ymmärtäminen identiteetin ja sosiaalistumisen näkökulmasta. Kriittinen monilukutaito nousi myös tärkeäksi seminaariaiheeksi.

Oivallus-seminaari alkoi aamukahveilla ja toiminnanjohtaja Jenni Kosken tervetulopuheella. Tämän jälkeen osallistujat pääsivät osallistumaan mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin työpajoihin Kulttuurikeskus Caisan tiloissa. Cafe Bruket Leipätehtaalla tarjosi osallistujille maittuvan lounaan, minkä jälkeen iltapäivällä oli vuorossa neljä ajankohtaista asiantuntijapuheenvuoroa Kulttuurikeskus Caisan auditoriossa. 

Aamupäivän työpajat

Mediakasvatusseuran työpaja Oivalluksessa
Mediakasvatusseuran työpaja

Tänä vuonna mielenkiintoisia työpajoja mediakasvatuksen kentältä pitivät Mediametkan lisäksi Mediametkan yhteistyökumppanit:

Jenni Nevala Mediakasvatusseura: Mediataidot ja vaikuttaminen – Nuorten äänen vahvistaminen mediakasvatuksen keinoin

Julia Alajärvi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: Ilmaisun voimaa – ideoita osallistavaan mediakasvatukseen pienille lapsille

Jenni Koski Mediametka: Minding Media – Opetustyökaluja medialukutaidon opettamiseen alakoulussa

Petra Larvus ja Hanna-Maria Partanen Lahden kaupungin Skididialogi: ”Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen”

Diakonissalaitos: Ääni nuorille! Näin annetaan tilaa erilaisille nuorten äänille

Laura Roschier Mediametka: Monilukutaito osana ammattikasvattajan arkea – konkreettisia vinkkejä

Riikka Aurava Tampereen yliopiston Pelitutkimuslaboratorio: Pelien käyttäminen opetuksessa ja ohjauksessa – vaikkei itse edes pelaisi.

Oivallus-seminaari järjestettiin tänä vuonna lähes kokonaan lähitapahtumana ja vain yksi työpajoista, Vanessa Grantin ja Yeesi ry:n “Antirasismityö mediakasvatuksessa”, järjestettiin verkossa etätapahtuma.

Iltapäivän asiantuntijapuheenvuorot

Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala Kulttuurikeskus Caisan auditoriossa
Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala Kulttuurikeskus Caisan auditoriossa

Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala, Helsingin yliopisto: “Miten kriittinen medialukutaito ja digitaalinen lukutaito liittyvät lasten ja nuorten osallisuuteen?” 

Mielenkiintoisessa puheenvuorossa Ilomäki ja Lakkala esittelivät heidän kehittämäänsä Kriittisen digitaalisen lukutaidon-mallia. Kirjallisuuskatsauksen, opettajahaastatteluiden sekä tutkijapalaverien kautta kehitetty käytännön malli tarjoaa välineitä kriittisen digitaalisen lukutaidon kehittämiseen opettajien työskentelyarjessa. Suosittelemme kaikille kriittisestä digitaalisesta lukutaidosta kiinnostuneille käymään Avointen oppimateriaalien kirjastossa sivuilla Kriittisen digitaalisen lukutaidon tukeminen opetuksessa, joilla on kattava aineisto Ilomäen ja Lakkalan materiaaleja.   

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Sanna Rekola, Sitra: “Lapset, nuoret ja tulevaisuus – Miten vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta tulevaisuudesta?” 

Sanna Rekola puhui omassa puheenvuorossaan lasten ja nuorten osallisuudesta tulevaisuuspuheessa. Rekolan mukaan nuorten ja lasten ottaminen mukaan tulevaisuuspuheeseen ja heidän äänensä merkittävyys päätöksissä on tärkeää ja merkityksellistä. Rekolan mukaan nuoret ja lapset elävät ehkä jopa vanhempiaan useammin jo nykyisyydessään Sitran määrittämien megatrendien maailmassa, ja nämä megatrendit tulevat olemaan läsnä vahvasti myös heidän tulevaisuudessaan. Toivo ja tulevaisuuden näkymistä keskusteleminen ovat Rekolan mukaan keskeisiä elementtejä lasten ja nuorten osallisuudessa tulevaisuudesta. Myös kokemus omasta vaikutusvallasta tulevaisuuden hahmottamisessa on Rekolan mukaan tärkeä aspekti nuorten ja lasten osallistamisessa tulevaisuuspuheeseen. Meidän aikuisten tulisikin ottaa nuoret ja lapset yhä enemmän mukaan keskusteluun tulevaisuuskeskusteluissa. 

Mediametkan toiminnanjohtaja Jenni Koski
Mediametkan toiminnanjohtaja Jenni Koski

Jenni Koski, Mediametka “Minding Media – Työkaluja osallistavaan mediakasvatukseen kouluissa” 

Mediametkan toiminnanjohtajan Jenni Kosken asiantuntijapuheenvuorossa esiteltiin Mediametkan kansainvälisen Erasmus-rahoitteisen Minding Media-hankkeen tuloksia. Kaksivuotisen hankkeen tarkoituksena oli tuottaa opettajille helposti lähestyttäviä medianlukutaitoa käsitteleviä opetusmateriaaleja. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana toteutettiin ja tuotettiin 8-12-vuotiaiden lasten medialukutaidon edistämiseksi digitaalinen opetusideokirjasto, virtuaaliseen oppimiseen luodut Minecraft-opetusmaailmat sekä opettajille suunnatut tuntisuunnitelmat medialukutaidon opettamiseen. 

Minding Media -hankkeen tuloksista asiantuntijapuheenvuorossa esiteltiin Minding Media-opetusvideokirjasto, jossa opetusvideoita katsomalla ja niiden pohjalta luotuihin tietovisakysymyksiin vastaamalla opitaan mediataitoja. Hankkeen aikana myös tuotettiin  Minecraft Education Worlds-peliseikkailu, jossa pelimaailmoja pelataan Minecraft Education Edition -pelissä. Mediataidot tulevat tutuiksi omaa suosikkipeliä pelaamalla ja pelimaailman hahmojen media-aiheisia ongelmia ratkomalla. 

Kolmantena esitettiin medialukutaidon tuntisuunnitelmapaketti Mediametka kriittistä medialukutaitoa opettamassa – Tuntisuunnitelmia mediakasvatukseen peruskoululuokille. Tämä on opettajille suunnattu tuntisuunnitelmakokonaisuus, joka sisältää tuntisuunnitelmia alakouluikäisille käsitellen eri medialukutaidon osa alueita aina median perusolemuksesta mainontaan, valeuutisiin ja sosiaaliseen mediaan. Suomenkielinen aineisto on tilattavissa Mediametkan Freeed-kanavalta.

Riikka Auravan kuva
Riikka Aurava

Riikka Aurava Tampereen yliopiston pelilaboratorio: “Pelien ja pelaamisen merkitys lapsille ja nuorille” 

Auravan mukaan iso ja merkittävä osa nykyajan vapaa-ajasta kuluu ihmisillä pelien parissa, eivätkä lapset ja nuoret ole tässä asiassa mikään poikkeus. Jo tämänkin takia lasten ja nuorten pelaamisen tutkiminen ja ymmärrys ovat tärkeitä asioita. Puheenvuorossaan Aurava puhui mm. erilaisista pelaajaprofiileista, motivaatioista pelaamisen taustalla ja pelaamisen sukupuolittuneisuudesta. Mukaan mahtui myös paljon uutta tietoa metapelaamisesta, striimauksesta ja peliyhteisöistä. Usein yleisessä keskustelussa pelaaminen käsitetään yhtenä kokonaisuutena, ja Auravan puheenvuorossa käsiteltiin monipuolisesti sekä pelaamiseen että pelikulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja tutkittua tietoa pelaamisesta ja pelaajista. Riikka Auravan mielenkiintoisiin tutkimuksiin ja näkökulmiin voi tutustua lisää esimerkiksi hänen omilla nettisivuillaan. 

CAfe Bruket Oivalluksen lounastauolla
Cafe Bruket Oivalluksen lounastauolla

Oivallus-seminaari päättyi yhteiseen hetkeen Cafe Bruketin tiloissa ja vierailla oli vielä mahdollisuus seurustella keskenään seminaarin jälkeen. Oivallus-seminaari oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut, ja siellä kuultiin kattavasti erilaisia puheenvuoroja ja näkökulmia nuorten osallisuuden lisäämisestä mediakasvatuksen keinoin. Koronavuosien jälkeen olikin ilo nähdä osallistujia vihdoin myös lähitapahtuman parissa ja päästä tapaamaan mediakasvattajia ympäri Suomen mielenkiintoisten työpajojen ja asiantuntijapuheenvuorojen parissa!

Mediametka kiittää kaikkia osallistujia ja toivottaa kaikki tervetulleiksi taas ensi vuonna Oivallukseen!