Journalismi
Tuntisuunnitelma
10–12-vuotiaat
AjatteluMonilukutaitoTieto- ja viestintäteknologia
TietotekniikkaYhteiskuntaoppiÄidinkieli ja kirjallisuus
InternetKameraTietokone

Tulevaisuuden uutiset

Tämä työpaja yhdistää uutiset ja tulevaisuuden tutkimuksen. Työpajan aikana alakoulun isoimpia oppilaita voi herätellä pohtimaan myös journalismin tarkoitusta ja etiikkaa sekä valeuutisia.

Kohderyhmä: 5.–6.-luokkalaiset

Kesto: 2 x 45 min

Tavoitteet:

 • Lapset oppivat tunnistamaan ja arvottamaan journalistista sisältöä.
 • Lasten tiedonhaun taidot kehittyvät.
 • Lasten tietotekniset taidot kehittyvät.
 • Työpaja kehittää lasten analyyttisiä taitoja.
 • Lapset perehtyvät kuvajournalismin perusteisiin.
 • Lapset oppivat tuottamaan saavutettavaa sisältöä.

Tarvikkeet:

 • Kyniä ja paperia
 • Kameroita (tablet-laitteita, älypuhelimia tai digikameroita)
 • Tietokone ja tekstinkäsittelyohjelma

Toiminta

Keskustelkaa yhdessä siitä, miltä sivuilta internetistä löytää uutisia. Miten lukija voi olla varma siitä, että uutinen on luotettava? Miten uutinen eroaa valeuutisesta? Minkälaiset aiheet ovat mielestänne uutisen arvoisia? Mistä te itse haluaisitte uutisoida? 

Jakautukaa pienryhmiin ja etsikää internetistä erilaisia uutisia. Jokainen ryhmä voi esitellä muille yhden uutisen, joka tuntui heistä kiinnostavalta. Pohtikaa, ovatko valitsemanne uutiset luonteeltaan positiivisia vai negatiivisia. Kertovatko ne jotain yhteiskunnallisesti merkittävää ja tärkeää? Keitä muita samat uutiset saattaisivat kiinnostaa?

Tarkastelkaa erilaisia uutiskuvia. Uutiskuvalta vaaditaan suurta vastaavuutta todellisuuden kanssa, joten uutiskuvia ei ole yleensä manipuloitu. Uutiskuvankin tilanne on kuitenkin saatettu lavastaa, ja se on joka tapauksessa rajattu jostakin suuremmasta kokonaisuudesta. Se, mitä kuvassa näemme, on valokuvaajan ja toimittajien valitsemaa. Se muokkaa käsitystämme tapahtuneesta. Yrittäkää löytää esimerkkejä uutisista, jotka on kuvitettu

 1. henkilökuvalla
 2. tilannekuvalla
 3. maisemakuvalla
 4. kuvituskuvalla
 5. symbolikuvalla.

Huom. Jos luokassa on näkövammaisia oppilaita, osallistakaa heitä kuvailemalla löytämiänne uutiskuvia omin sanoin parhaanne mukaan.

Miettikää, miltä lähiympäristössänne näyttää 50 vuoden kuluttua. Mitä tästä ajasta on jäljellä ja mitä ei? Miltä kaupungit ja kulkuvälineet näyttävät? Mitä mediavälineitä käytetään? Minkälaisista aiheista tulevaisuudessa uutisoidaan?

Suunnitelkaa ja toteuttakaa pienryhmissä omat tulevaisuuden uutiset, jotka koostuvat lyhyestä tekstipätkästä ja valokuvasta. Käyttäkää edellä olevia kysymyksiä ideoinnin apuna. Miettikää tarkasti uutisen otsikko ja ingressiteksti. Kirjoittakaa uutiset puhtaaksi tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmassa. Käyttäkää otsikkoon tekstinkäsittelyohjelman valmista otsikkotyyliä ja runkotekstiin normaalityyliä ja muotoilkaa teksti muutenkin verkkouutisen näköiseksi. Kuvittakaa uutinen lähiympäristöstä ottamallanne valokuvalla. Liittäkää valokuva tekstinkäsittelyohjelmaan uutisen yhteyteen. Lisätkää valokuvaan kuvateksti sekä vaihtoehtokuvaus. Vaihtoehtokuvaus kuvailee 1–2 lauseella kuvan olennaista sisältöä näkövammaisille lukijoille. Wordissa vaihtoehtokuvauksen saa klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella kuvaa ja valitsemalla ’Muokkaa vaihtoehtokuvausta’. Wordin automaattisesti luomat vaihtoehtokuvaukset kannattaa poistaa.

Tarkastelkaa valmiita uutisia yhteisesti. Minkälaisen kuvan tulevaisuudesta ne luovat? Pohtikaa, kuinka omat valintamme muokkaavat tulevaisuutta ja journalistiset valinnat sitä, minkälaisen kuvan uutiset maailmasta välittävät. Miettikää yhteisesti, minkälaisen tulevaisuuden te haluaisitte. Miten muuttaisitte maailmaa parempaan suuntaan? Miten omalla toiminnalla voisi vaikuttaa esimerkiksi köyhyyteen, ilmastokriisiin tai nälänhätään? Mikä vastuu journalisteilla on näistä uutisoitaessa?

Työpajan ohjeistus on julkaistu Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt -kirjassa vuonna 2018. Kirjan on kustantanut PS-kustannus. Tekstiä on päivittänyt Markus Kämäräinen vuonna 2022.

Avainsanat

DisinformaatioJournalismiKriittinen ajatteluMediakasvatusVaikuttaminenValeuutinenVisuaalisuus

Katso myös

Valokuvat

Tuntisuunnitelma

Valograffiti

Valograffiti on valokuva, johon on pitkällä valotusajalla tallennettu valoilla tehty kuvio. Näillä ohjeilla teet oman valograffitin.

ElokuvaÄäni

Artikkeli

Äänitaide

Tämä oppimateriaali innostaa pohtimaan äänen merkitystä erilaisissa yhteyksissä ja kannustaa kokeilemaan oman äänitaiteen tekemistä.