TeknologiaVideo
TuntisuunnitelmaOpetusvideo
7–9-vuotiaat10–12-vuotiaat
AjatteluMonilukutaitoTieto- ja viestintäteknologia
Äidinkieli ja kirjallisuusYhteiskuntaoppi
TabletAskarteluvälineetInternet

Mediakuplat, algoritmit ja mainonta

Tässä oppimateriaalissa esitellään mediakasvatuksellisia keinoja algoritmien ja digitaalisten mediakuplien syntymisen käsittelyyn.

Oppimateriaali on suunnattu 7–12-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen ja soveltuu tukimateriaaliksi kouluissa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joissa käsitellään yhteiskuntaa, mediaa, ihmistä, kuluttamista, kulttuuria, viestintää ja mainonnan monimuotoisuutta.

Oppimateriaalin mediakasvatukselliset tavoitteet:

  • Vahvistaa lasten kriittisen ajattelun kehittymistä.
  • Pohtia kuluttajan roolia mediaympäristössä.
  • Ohjata lapset itse toimimaan mediaympäristöissä turvallisesti.

Digitaaliset mediakuplat

Miten mainonta ja digitaalinen media liittyvät toisiinsa?
Tuntuuko, että netti tietää sinusta liikaa? Digitaalinen jalanjälkemme muodostuu jokaisen tekemämme klikkauksen myötä. Klikkausten yhteys mainontaan näkyy meille tietynlaisina mainoksina.

Herättelevä keskustelu ja video

Kesto: 15 min
Tarvikkeet: Videotykki ja nettiyhteys

Herättelevän keskustelun aikana jokainen saa sanoa oman mielipiteensä ja kertoa omasta mediasuhteestaan. Keskustelun tueksi voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

Mitä digitaalisen median palveluita lapset voivat käyttää?
Onko digitaalisen median palveluissa ikärajat?

Mitä palveluita lapset itse käyttävät? Kuinka usein?
Miten palveluihin kirjaudutaan?
Ovatko kaikki palvelut ilmaisia?

Meillä jokaisella on oma tapamme käyttää digitaalista mediaa hyödyksi ja etsiä tietoa meitä kiinnostavista asioista. Jokainen klikkaus kertoo algoritmille tietoja siitä, mikä meitä henkilökohtaisesti kiinnostaa juuri nyt. Klikkailut ja tykkäilyt digitaalisessa mediassa ohjaavat meitä aina vain uudelleen samankaltaisten sisältöjen äärelle.

Katsokaa Metkan video Lyhyt tarina mediakuplien synnystä ja vastatkaa katselun jälkeen kysymyksiin.

Mikä digitaalinen informaatiokupla on?
Mikä algoritmi on?
Miten informaatiokupla liittyy mainoksiin?

Tutkimusmatka digimaailmaan

Tehtävän kesto: 45 min
Tarvikkeet: Tablet-laitteet ja nettiyhteys

Jaa ryhmä pareittain ja anna jokaiselle parille yksi tablet-laite. Ryhmien tehtävänä on testata erilaisilla hakukoneilla tehtyjen hakujen tuloksia.

Valitkaa erilaisia hakukoneita: Google, Yahoo, Bing.
Valitkaa yksi hakusana ja vertailkaa tuloksia eri hakukoneiden välillä.
Mitä huomaatte?
Millaista materiaalia hakusanan avulla tarjotaan?

Entä mitä Googlen kuvahaku kertoo meille, kun haemme tietyllä kuvalla kuvahakuja?

Ottakaa kuva jostakin esineestä ja ladatkaa kuva Googlen kuvahakuun. Älkää kuvatko ihmisiä.
Millaisia tuloksia saatte?

Algoritmin lukutaito

Medialukutaitoinen osaa tunnistaa oman median käytön tarkoitukset ja tavat sekä osaa myös tulkita ja tuottaa mediasisältöjä. Miten meitä oikeastaan ohjaillaan digitaalisessa mediassa?
Parit katsovat Metkan Algoritmin lukutaito videon ja vastaavat videon jälkeen kysymyksiin.

Millaisia mainoksia näet digitaalisessa mediassa?
Miten kokoajan samanlaisten mainosten näkeminen voi vaikuttaa sinuun?
Mitä hyötyä algoritmeistä on?
Miksi on mielestäsi tärkeää ymmärtää digitaalisen median toimintalogiikkaa?

Mitä voit tehdä, jotta oma mediakuplasi puhkeaa?

Avainsanat

Mainonnan lukutaitoMarkkinointiKriittinen ajatteluKuluttajaAlgoritmiMediasuhdeMediakasvatus

Katso myös

JournalismiValokuvat

Tuntisuunnitelma

Mainosetsivät

Mainosetsivät -oppimateriaalissa tunnistetaan, tulkitaan ja suunnitellaan mainoksia. Kokonaisuus sopii alle kouluikäisille.