Osallistu Metkan täydennyskoulutuksiin!

Mediametka on saanut Opetushallituksen rahoituksen kahta täydennyskoulutushanketta varten.

Mediakasvatuskeskus Metka järjestää lasten ja nuorten työpajatoiminnan lisäksi opettajien, varhaiskasvattajien sekä kirjasto- ja nuorisotyöntekijöiden mediakasvatuksen täydennyskoulutusta. Metkalla on vahva kokemus kasvatusalan henkilöstökoulutuksista erityisesti elokuvan ja videon parissa.

Monilukutaito omaksi

Varhaiskasvattajille suunnattu Monilukutaito omaksi -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa päiväkotihenkilökunnan mediakasvatusosaamista tarjoamalla konkreettisia välineitä mediakasvatus tuomiseen osaksi päiväkodin arkea. Koulutuksen aikana esitellään erilaisia selkeitä työpajamalleja, joiden avulla osallistujat pääsevät harjoittamaan omaa osaamistaan mediakasvatuskäytänteissä sekä vahvistamaan tieto- ja viestintäteknistä osaamistaan laitteilla, joita päiväkodin arjessa on jo käytössä. Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa mediametka.fi/monilukutaito-omaksi.

Tuumasta toimeen!

Perusopetukseen ja toiselle asteelle suunnattu Tuumasta toimeen! -koulutus tarjoaa opettajille pedagogisia toimintamalleja videotuottamisen hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen tukena. Koulutuksessa syvennytään ruuantuotantoon kestävän kehityksen näkökulmasta monialaisesti ja oppiainerajat ylittävinä kokonaisuuksina ja tuotetaan omat videot alusta loppuun asti. Koulutukseen osallistuja saa seikkaperäiset ohjeet oman videon suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja tekniseen toteutukseen kouluttajien johdolla.

Tuumasta toimeen -koulutus soveltuu perusopetuksen, luokiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Tutustu koulutukseen tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa mediametka.fi/tuumastatoimeen.