Monilukutaito omaksi

Mediakasvatuskeskus Metka ry järjestää lasten ja nuorten työpajatoiminnan lisäksi opettajien, varhaiskasvattajien sekä kirjasto- ja nuorisotyöntekijöiden mediakasvatuksen täydennyskoulutusta. Metkalla on vahva kokemus kasvatusalan henkilöstökoulutuksista erityisesti elokuvan ja videon parissa. Metka järjestää opetushallituksen rahoittaman Monilukutaito omaksi -hankkeen koulutukset. Hankkeen kumppanina toimii Hämeenlinnan kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa päiväkotihenkilökunnan mediakasvatusosaamista tarjoamalla konkreettisia välineitä tuoda mediakasvatus osaksi päiväkodin arkea. Koulutuksen aikana esitellään erilaisia selkeitä työpajamalleja, joiden avulla osallistujat pääsevät harjoittamaan omaa osaamistaan mediakasvatuskäytänteissä sekä vahvistamaan tieto- ja viestintäteknistä osaamistaan laitteilla, joita heillä päiväkodin arjessa on käytössään.

Koulutuksen aluksi kartoitetaan koulutuksiin osallistuvien omat osaamistavoitteet ja päiväkodissa käytettävissä olevat medialaitteet. Osaamistavoitteiden toteutumista seurataan kurssin aikana ja niitä kartoitetaan kurssin lopuksi. Koulutuksen aikana osallistujat raportoivat mediakasvatuskokeiluistaan omassa työyhteisössään. Hankkeen tavoitteena on mediakasvatuksen tuominen osaksi päiväkotien arkea vahvistamalla henkilökunnan osaamista. Lisäksi varhaiskasvattajille tarjotaan konkreettisia työkaluja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen laaja-alaisen oppimisen saralla esittelemällä erilaisia mediakasvatuksellisia toimintatapoja sovellettavaksi päiväkodin arjessa.

Koulutus kestää yhteensä kaksi koulutuspäivää (12 tuntia), jotka on jaettu pienempiin etätyöskentelyn tuokioihin. Osallistujat tekevät itsenäisesti lasten kanssa työpajan, joka liittyy koulutusten sisältöihin. Metkan kouluttaja tukee työskentelyssä jokaisessa vaiheessa. 

Syksyllä Monilukutaito omaksi -koulutus jatkuu ruotsin kielellä. Lisätiedot löytyvät täältä:

Du kan gå med via den här länken: bit.ly/mjaukompetens

Koulutusten sisällöt:

Piksallaatio on stop motion -animaation laji, jossa liikutetaan ihmisiä askel askeleelta tai vaihe vaiheelta. Tuloksena on omituinen, nykivän liikkeen animaatio. Lyhyiden piksallaatioharjoitusten avulla työpajassa tutkitaan erilaisia liikkeitä ja tunteita. Työpajan taustamateriaalia voidaan hyödyntää myös esim. satukirjaa tai musiikkikappaletta. 

Työpajan kesto:
90 min 

Kohderyhmä:
4–6-vuotiaat

Teemat: 

 • Liike ja liikkuva kuva
 • Valokuvaus
 • Taikatemppujen tekeminen valokuvaamalla
 • Ryhmätyöskentely

Tavoitteet: 

 • Mietitään ja pohditaan, miten liikkuva kuva syntyy
 • Harjoitellaan kuvaamista ja kuvattavana olemista
 • Harjoitellaan tietotekniikan käyttöä
 • Tuotetaan ryhmässä animaatio

Tarvittavat laitteet:

Tablet–laite.

Kesto: kaksi koulutuspäivää

Opetus järjestetään etänä

Osallistujamäärä: 20

Työpajassa sukelletaan tarinoiden ja mielikuvituksen maailmaan. Millaisia tarinoita lapset ovat kuulleet ja millaisia mielensisäisiä kuvia tarinat heissä herättävät? 

Valokuvat, joita lapset ottavat itse, toimivat omalle kertomukselle inspiraationa. 

Työpajassa otetaan tablet-laitteilla valokuvia, käydään mielikuvituksen äärirajoilla ja kerrotaan tarina ääneen digitarinaksi. 

Työpajan kesto:
90 min 

Kohderyhmä:
4–6-vuotiaat

Teemat: 

 • Ympäristön havainnointi
 • Valokuvaus
 • Digitarina
 • Mielikuvituksen harjoittaminen
 • Ryhmätyöskentely

Tavoitteet: 

 • Harjoitellaan tarinankerrontaa
 • Harjoitellaan tietotekniikan käyttöä
 • Tuotetaan ryhmässä digitarina, jossa jokaisen työpanos näkyy

Tarvittavat laitteet:

Tablet + sovellukset iMovie (iOS) tai VN Video Editor (Android/iOS)

Kesto: kaksi koulutuspäivää

Opetus järjestetään etänä

Osallistujamäärä: 20

Tässä työpajassa sukelletaan äänteen maailmaan. Työpajassa tutkitaan ja kuunnellaan luonnon ääniä.  Lapset pääsevät myös itse tekemään ja äänittämään omia musiikkikappaleita ja rakentamaan omat elektroniset rummut. 

Äänityöpajojen tarkoituksena on lisätä päiväkodin lasten mahdollisuutta käyttää tablet-laitetta lapsen luovissa leikeissä tavalla, mikä lisää lapsen omatoimisuutta ja lapsen osaamista digitaalisessa ympäristössä. 

Äänityöpajassa lapsi keskittyy yhteen aistiin eli kuuloaistiin ja havainnoi näin ympäristöään. Ensisijaisesti vain kuuloaistiin perustuvien harjoitteiden avulla lapsi välttää aistiensa ylikuormittumisen.

Kaikki äänityöpajaharjoitteet tehdään tablet-laitteiden avulla.

Äänityöpaja soveltuu hyvin erityistukea tarvitseville sekä suomea toisena kielenä puhuville. 

Kesto: 45–60 min

Kohderyhmä: 3–6-vuotiaat

Teemat

 • Äänet ympäristössä & Musiikki 
 • Kuuntelemisen taitoharjoitus & Auditiivinen oppimistapa 
 • Tablet-laitteen kanssa omatoiminen työskentely
 • Ryhmätyötaidot/ parityöskentely

Tavoitteet:

 • Harjoitellaan erittelemään ääniä kuuloaistin avulla
 • Harjoitellaan tablet-laitteiden kanssa työskentelyä
 • Harjoitellaan keskittymään ja kuuntelemaan
 • Tuotetaan oma musiikkikappale ja kehitetään lapsen rytmitajua

Tila ja välineet: 

 • Iso huone/ ryhmätyötila, jossa mahtuu liikkumaan
 • Tablet-laitteita 
 • Laminoituja kuvia, joita löytyy googlettamalla eri kuvapankkien avulla

Keezy Classic-sovellus:

Ennen työpajan pitämistä, kasvattajan tulee ladata tablettiin Keezy Classic-sovellus. Sovellus on täysin ilmainen ja sen voi ladata App Storesta oheisen linkin kautta. Lataamiseen menee muutama minuutti. 

https://apps.apple.com/us/app/keezy-classic/id605855595

Keezy Classicsovellus on Applen iPadeille suunnattu musikaalinen tietokoneohjelma, joka soveltuu 3-99-vuotiaille käyttäjille. Sovellus on helppokäyttöinen ja se sopii kaikille aikaisemmista IT-taidoista riippumatta.

Ennakkotehtävä:  

Ennen työpajojen pitämistä, kasvattajan tulee äänittää tablettiin kuusi erilaista äänimaailmaa esimerkiksi YouTuben avulla. Haettavat äänimaailmat ovat

 1. Hiljainen/Kaunis luontoääni
 2. Kova/Pelottava  luontoääni 
 3. Kesäinen äänimaailma 
 4. Talvinen äänimaisema
 5. Yön äänimaisema
 6. Aamun äänimaisema

Löydettyäsi sopivan äänimaailman, avaa tabletilta Keezy Classic sovellus. Äänitä Keezy-sovelluksen mikrofoni-toiminnolla YouTubesta löydetyt äänimaailmat suoraan tablettiin. 

Tämän lisäksi kasvattajan tulee hakea eri ilmaisten kuvapankkien avulla sopivat kuvat ilmaisemaan kuutta valittua äänimaailmaa.

Kesto: kaksi koulutuspäivää

Opetus järjestetään etänä

Osallistujamäärä: 20