Tuumasta toimeen!

Videotuotanto kestävän kehityksen teemojen käsittelyssä

Sisältö

Tuumasta toimeen! -koulutus tarjoaa opettajille pedagogisia toimintamalleja videotuottamisen hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen tukena. Koulutuksessa syvennytään ruuantuotantoon kestävän kehityksen näkökulmasta monialaisesti ja oppiainerajat ylittävinä kokonaisuuksina ja tuotetaan omat videot alusta loppuun asti. Koulutukseen osallistuja saa seikkaperäiset ohjeet oman videon suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja tekniseen toteutukseen kouluttajien johdolla.

Kenelle?

Koulutus soveltuu perusopetuksen, luokiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Tuumasta toimeen -kouluttajat

Pinja Sipari, ympäristökasvatuksen asiantuntija, BMOL ry

Janne Väätäjä, Tutkija, Lapin yliopisto, Kasvatustieteen TK

Maija Puska, YTM, medianomi, mediakasvatuksen asiantuntija

Mervi Maatela, KM, Tubeope, mediakasvattaja

Aikataulu

Koulutus järjestetään keväällä ja syksyllä 2021 etäluentoina Zoom-alustalla ja itseopiskeluna. Kaikille ilmoittauneille lähetetään Zoom-linkki ennen etäluennon alkua.

Kevään 2021 aikataulu:

31.3. klo 15-17:  “Tuumasta toimeen” – kick off – tapahtuma
7.4. klo 14.30 – 17.45
: Opastus oman videokäsikirjoituksen tekoon sekä tekninen harjoittelu video – editointiapplikaatioilla.

Itseopiskeluosuus: Tässä välissä osallistujat harjoittelevat itsenäisesti videoiden tekemistä ohjevideoiden avulla. Itseopiselumateriaali on nähtävillä hankesivuilla 7.4. luennnon jälkeen.

5.5. Klo 15-17 “Tuumasta toimeen” – kurssikoonti ja palaute.

Syksyn 2021 aikataulu varmistuu myöhemmin ja ilmoittautuminen aukeaa kevään aikana.

Tarvikkeet

Tablet-laite, käyttöjärjestelmään sopiva editointisovellus. Mahdollisesti myös tablet-laitteen jalusta ja valot videokuvaukseen.

Lisätiedot: kaisa.onlen@mediametka.fi

Ilmoittaudu kevään 2021 koulutukseen