KirjaÄäni
Tuntisuunnitelma
4–6-vuotiaat
Kulttuurinen osaaminenMonilukutaitoOsallistuminen
MusiikkiTietotekniikka
AskarteluvälineetMikrofoniÄlypuhelimet

Kuunnelmatyöpaja

Tässä kuunnelmatyöpajassa lapset oppivat yhteistoiminnan avulla huomioimaan ja tuottamaan monipuolisesti erilaista äänikerrontaa.

Äänet ja musiikki vaikuttavat meihin monesti enemmän, kuin tulemme ajatelleeksi. Esimerkiksi elokuvien ja tv-sarjojen henkilöhahmojen luonnetta kuvataan usein teemamusiikin tai erilaisten tehosteäänien avulla, mainosten rallatukset jäävät päähämme soimaan ja muodostamme radiotoimittajista mielikuvan pelkän äänen perusteella. 

Kohderyhmä: Esikoululaiset

Kesto: 40–60 min

Tavoitteet:

  • Lasten ymmärrys äänikerronnan mahdollisuuksista ja vaikutuksista lisääntyy.
  • Lapset oppivat itse tuottamaan erilaisia ääniä ja äänikerrontaa.
  • Työpajatyöskentely kehittää lasten ryhmätyötaitoja ryhmäytymistä.
  • Projekti tukee lasten monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittymistä.

Tarvikkeet:

  • Lasten runokirjoja
  • Äänitys- ja äänentoistolaitteet, esim. älypuhelimen tai tabletin äänityssovellus sekä kännykkään tai tablettiin liitettävät kaiuttimet. Erillinen tablettiin tai älypuhelimeen liitettävä mikrofoni on hyvä, mutta ei pakollinen.
  • Erilaisia esineitä, materiaaleja ja soittimia äänien ja musiikin tekemistä varten, esim. rapisevia papereita, metalli- ja muovipurkkeja rummuiksi, kiliseviä tai heliseviä esineitä ja leluja

Ennakkotehtävä

Lukekaa erilaisia lastenrunoja viikon aikana esimerkiksi esikoulun lepohetkillä. Valitkaa ryhmän kanssa yhteisesti runo, josta teette oman kuunnelman. Kuunnelma on helpointa tehdä dialogimuotoisesta runosta tai runosta, jossa on ääniin viittaavia sanoja.

Huom.! 

Mikäli haluatte julkaista valmiin kuunnelmanne vaikka internetissä tai esittää sen julkisesti, kannattaa valita sellainen runo, jonka jakamisessa ei ole tekijänoikeusongelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi kansanrunot sekä kansanperinteeksi muodostuneet lastenrunot. Lapsilla ja ohjaajalla on myös tekijänoikeus tekemäänsä kuunnelmaan. Sen esittämiseen ja jakamiseen tarvitaan siksi luvat myös lasten vanhemmilta. Omassa ryhmässä voi kuitenkin tehdä ja kuunnella omia kuunnelmia ilman erillisiä lupia.

Valmistelut

Levitä erilaisia ääniä tuottavat esineet, lelut ja soittimet esille työpajatilaan. Varaa mukaan myös valittu lastenruno. Testaa äänittämiseen ja valmiiden äänitysten esittämiseen tarvittava tekniikka.

Toiminta

Lukekaa ryhmän valitsema lastenruno ja keskustellaan siitä, mitä runossa tapahtuu ja ketkä siinä puhuvat. Entä minkälaiseen ympäristöön runon tapahtumat sijoittuvat? Mitä ääniä runossa kuuluu?

Testatkaa erilaisia soittimia, materiaaleja ja esineitä ja tutkikaa, minkälaisia ääniä niistä kuuluu. Äänittäkää erilaisia ääniä yksittäin ja kuunnelkaa äänitykset yhdessä. Miettikää, miten ääni muuttuu, kun sen äänittää.

Äänittäkää kokeeksi myös lasten omia ääniä. Oman äänen kuuleminen on jännittävää ja opettavaista.

Miettikää, mitä tarkoittaa sana äänimaisema. Suunnitelkaa erilaisia ääniä tuottaen valitsemallenne runolle yhteinen äänimaisema, joka kuvaa runon kokonaistunnelmaa. Kuunnelmassa tätä yhteistä äänimaisemaa voi äänittää vaikka runon alkuun ja loppuun.

Lukekaa runo pätkissä ja kokeilkaa eri kohtiin erilaisia ääniä. Suunnitelkaa yhdessä, minkälaisia ääniä runon eri kohdissa voisi kuunnelmassa olla, ja miettikää jokaiselle lapselle oma tehtävä. Ryhmän lukutaitoiset lapset voivat toimia kuunnelman lukijoina.

Harjoitelkaa esittämään kuunnelma yhteisesti alusta loppuun. Ohjaaja voi toimia kapellimestarina erilaisten äänien tekijöille.

Äänittäkää kuunnelma.

Kuunnelkaa kuunnelma yhteisesti. Keskustelkaa siitä, minkälainen kuunnelmasta tuli äänien kanssa. Muuttuiko runon tunnelma? Tuliko runosta jännittävämpi, kiinnostavampi tai hauskempi? Miltä äänien tekeminen ja äänittäminen tuntui?

Työpajan ohjeistus on julkaistu Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt -kirjassa vuonna 2018. Kirjan on kustantanut PS-kustannus.

Avainsanat

DramaturgiaMediakasvatusMonilukutaitoOsallisuusPäiväkotiÄlypuhelinÄäni

Katso myös

ElokuvaÄäni

Artikkeli

Äänitaide

Tämä oppimateriaali innostaa pohtimaan äänen merkitystä erilaisissa yhteyksissä ja kannustaa kokeilemaan oman äänitaiteen tekemistä.