PelitSosiaalinen mediaTeknologia
Tuntisuunnitelma
7–9-vuotiaat10–12-vuotiaat
Itsestä huolehtiminen
YhteiskuntaoppiTerveystietoOppilaanohjaus
Dialogikortit

Keskustelupaja: Digihyvinvointi

Keskustelupajassa herätellään lapsia pohtimaan omaa digitaalisten laitteiden käyttöä digihyvinvoinnin näkökulmasta. Metkan dialogikortit ovat ohjaajan apuna keskustelun kuljettamisessa eteenpäin.

Keskustelussa keskitytään arjen tasapainoon digin ja kaiken muun välillä.

Kohderyhmä: 7-12-vuotiaat

Kesto: 45 min

Tavoitteet:

 • Herätellä lapsia pohtimaan medialaitteiden käytön fyysisiä vaikutuksia
 • Hahmottaa medialaitteiden äärellä kuluvaa aikaa
 • Antaa lapsille tilaa oman media-arjen jakamiseen

Tarvikkeet:

Metkan Mediadialogia! -korttipakka.

Valitse pakasta kortit:

 • Pärjäisin helposti viikonlopun ilman mitään medialaitteita, kuten kännykkää tai tietokonetta
 • On epäterveellistä viettää liikaa aikaa kännykän tai muiden medialaitteiden äärellä
 • Vanhempien ei pitäisi rajoittaa lasten peliaikaa 
  Aikuiset viettävät liikaa aikaa kännykän ja tietokoneen äärellä
 • Kuinka paljon ja mihin olet käyttänyt kännykkää viimeisen kahden päivän aikana?
 • Millaisia sääntöjä teillä on kotona pelaamiselle ja kännykän käytölle? 
  Mihin laitat kännykän, kun menet nukkumaan?

Menetelmät:

 • Väittämäjana
 • Pieniryhmäkeskustelu
 • Peukalolla kommentointi

Asetu janalle

Keskustelua korteista voi käydä koko luokan voimin esimerkiksi väittämäjanalla, jolloin oppilaat liikkuvat luokassa samaa mieltä – eri mieltä -skaalalla valiten paikkansa luokassa. Kysymyskorttien kysymyksiä voi esittää väliin.

Kuvien tulkintaa

Jaa lapset väittämäjanan mukaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee silmät kiinni yhden kortin ja katsoo sen kuvaa.

 • Mitä kuvassa tapahtuu?
 • Mitä juuri hetkeä aikaisemmin on tapahtunut?
 • Voisiko kuvan tilanne tapahtua oikeasti?

Digilaitteet arjessa mukana

Pohtikaa yhdessä kuinka paljon medialaitteet vievät aikaa arjesta. Ajankäyttöön liittyviä kysymyksiä korteissa ovat:

Pärjäisin helposti viikonlopun ilman medialaitteita, kuten kännykkää tai tietokonetta
Kuinka paljon ja mihin olet käyttänyt kännykkää viimeisten kahden päivän aikana?

Lapsilta voi näihin liittyen kysyä apukysymyksiä kuten kenen kanssa ja missä (kotona, koulussa, kaverilla) medialaitteita käytetään. Kenen kanssa lapset haluaisivat viettää aikaa medialaitteiden ääressä? Mitä kaipaisi eniten, jos medialaitteita ei olisi saatavilla? Onko kavereiden kesken aikaa, jolloin digilaitteet eivät ole mukana?

Väittämä On epäterveellistä viettää liikaa aikaa kännykän tai muiden medialaitteiden äärellä on tarkoitettu herättämään pohdintaa esimerkiksi taukojen merkityksellisyydestä ja hyvästä ergonomiasta. Lisäkysymyksinä voi kysyä esimerkiksi, onko joku huomannut pitkästä näytön katsomisesta tulevan seuraamuksia, ja millaisia?

Mihin laitat kännykän kun menet nukkumaan? -kysymyksen lisäksi voi pohtia, kannattaako puhelinta käyttää iltaisin tai onko joku huomannut kännykän huomiovalon häiritsevän yöllä. 

Meidän perheen mediasäännöt

Digihyvinvointi koskettaa myös koko perhettä, ja siksipä mukana on kysymys perheiden mediasäännöistä. Keskustelkaa näitä yhteisesti. Kortti:

Aikuiset viettävät liikaa aikaa kännykän ja tietokoneen äärellä liittyy tähän.

 • Onko teidän perheessä yhteistä aikaa, jolloin ei käytetä mediavälineitä?
 • Käytetäänkö teidän perheessä mediavälineitä ruokapöydän ääressä kun syödään?
 • Onko teidän perheessä digivapaata aikaa tai paikkaa?

Lopetus peukutus

Loppukoontina voi käyttää peukkuäänestystä (peukku ylös: samaa mieltä, peukku alas: eri mieltä):

 • Keskustelu sai minut pohtimaan kuinka paljon käytän medialaitteita
 • Mielestäni käytän aikaa medialaitteiden äärellä sopivasti

Vinkki: Digihyvinvoinnin aihetta voisi käsitellä myös henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta, jolloin myös esimerkiksi nettikiusaamiseen liittyvä kortti sopii mukaan keskusteluun.

Lisätehtävä: Kopioi dialogikorttien kuvat oppilaille. Tehtävä voi olla yksilö tai ryhmätehtävä. Kirjoittakaa ajatus-tai puhekuplat, mitä jokainen kuvassa oleva ajattelee, tai mitä kuvassa puhutaan.

Aineistot

Tulostettavat dialogikortit

Avainsanat

SäätelytaidotKriittinen ajatteluMediasuhdePerheMediakasvatus

Katso myös

Pelit

Tuntisuunnitelma

Keskustelupaja: Digipelit ja mainokset

Tässä pajassa keskustellaan lasten kanssa dialogikorttien avulla erilaisista mediasisällöistä. Tarkoitus on pohtia omaa mediankäyttöään ja mediankuluttamistaan keskustellen annettujen väittämien ja kysymysten avulla.

ElokuvaVideo

Tuntisuunnitelma

Kehon kieputin

Työpajassa tutustutaan animaation teon perusteisiin piksallaation keinoin. Piksallaatio on stop motion animaation muoto, jossa omaa kehoa liikutellaan nuken tavoin. Tuloksena on omituinen, nykivän liikkeen animaatio.