ElokuvaVideo
Tuntisuunnitelma
4–6-vuotiaat
Monilukutaito
KuvataideLiikunta
Tablet

Kehon kieputin

Työpajassa tutustutaan animaation teon perusteisiin piksallaation keinoin. Piksallaatio on stop motion-animaation muoto, jossa omaa kehoa liikutellaan nuken tavoin. Tuloksena on omituinen, nykivän liikkeen animaatio.

Lyhyiden piksallaatioharjoitusten avulla työpajassa tutkitaan erilaisia liikkeitä ja animaation mahdollisuuksia

Kesto: 60min

Kohderyhmä 4–6-vuotiaat

Teemat

 • Animaatioelokuvat ja animoinnin perusteet
 • Kehollinen ilmaisu ja luova liike
 • Median kehorepresentaatiot ja tunteet
 • Mediakriittisyys ja monilukutaito

Tavoitteet

 • Lapset tutustuvat animaatiotyöskentelyn perusteisiin
 • Lasten itseilmaisun taidot ja luova toiminta kehittyvät

Tila ja välineet

 • Liikuntasali tai muu rauhallinen työskentelytila, jossa mahtuu liikkumaan
 • Tablet-laitteita, joissa StopMotion -sovellus
 • Pehmoleluja tai muita esineitä

Työpajan kulku

Esittäytyminen & keskustelu (10 min)

Istutaan lattialle yhteiseen piiriin. Ohjaaja kertoo, että tänään tehdään animaatioharjoituksia. Keskustellaan yhteisesti siitä, mitä animaatio tarkoittaa ja siitä, minkälaisia animaatioelokuvia ja -sarjoja lapset ovat nähneet ja miten ne on tehty.

Tärkeätä:

 • Jokainen saa kertoa itselle tärkeistä lastenohjelmista
 • Minkälaisilla laitteilla ja mihin aikoihin lapset katsovat animaatioita?
 • Keskustellaan siitä, ovatko animaatiohahmot oikeita. Miksi? Miksi ei?
 • Minkälaisia tarinoita lastenohjelmat kertovat?
 • Onko ryhmäläisillä kokemuksia omien animaatioiden tekemisestä?
 • Miten erilaisilla tavoilla animaatioita voi tehdä?

Silmät ovat kamera (10 min)

Havainnollistetaan animoinnin perusperiaatetta harjoituksella, jossa lasten silmät ovat kamera. Lapset sulkevat silmänsä ja ohjaaja liikuttaa sillä välin tilaan asettelemiaan pehmoleluja. Lapset avaavat ja sulkevat silmänsä ohjaajan ohjeiden mukaan ja ”ottavat kuvia” pehmoleluista, joita ohjaaja edelleen liikuttelee. Lopuksi pohditaan, millaisen liikkeen pehmolelut tekevät, jos lasten ottamat kuvat asetetaan peräkkäin.

Toistetaan sama harjoitus yhden yhteisen tablet-laitteen avulla. Samalla harjoitellaan StopMotion -ohjelman käyttöä. Lapset saavat vuorotellen ottaa kuvia pehmoleluista ja liikutella niitä. Lopuksi katsotaan yhdessä, minkälainen animaatio harjoituksessa syntyi.

Huomioitavaa

 • Kameran tulee pysyä paikallaan, kun kuvataan animaatiota. Jos jalkaa ei ole saatavilla, voi tabletin kiinnittää esimerkiksi maalarinteipillä tuoliin
 • Harjoitellaan kuvauskäskyt
 • Muista: kädet pois kuvasta!

Johdatus piksallaatioon (10 min)

Keräännytään yhteiseen piiriin istumaan. Ohjaaja kertoo, mitä piksallaatio tarkoittaa. Harjoitellaan erilaisia kehonliikkeitä pantomiimin keinoin: Ohjaaja tekee sarjan peräkkäisiä ja lapset saavat arvata, mitä tekemistä liikesarja esittää. Samalla tutkitaan, minkälaisista liikkeistä erilaiset liikesarjat koostuvat. Ohjaaja muistuttaa myös, että piksallaatiossa ihmisen keho voi liikkua myös ihan oudosti ja sellaisilla tavoilla, jotka eivät ole oikeasti mahdollisia-

Arvattavia liikesarjoja

 • Jalkapallon potkaisu
 • Uinti
 • Piruetti
 • Lentäminen

Kehon kieputin (10 min)

Kuvataan yhteinen piksallaatioelokuva. Valitkaa rauhallinen tausta, jossa mahtuu liikkumaan ja huolehtikaa, että tablet pysyy koko ajan paikoillaan, myös silloin, kun kuvajaaja vaihtuu. Sitten valitaan ensimmäinen kuvaaja ja ensimmäinen esiintyjä.

Jokainen lapsi saa vuorollaan liikutella kehoaan sovitulla alueella itse keksityin liikkein. Esiintyvä lapsi siirtyy oman vuoronsa jälkeen kuvaajaksi ja kuvaaja esiintymisjonon viimeiseksi. Esiintyvät lapset vaihtuvat valmiissa taide-elokuvassa lennosta.

Syntynyt elokuva katsotaan yhdessä.

Yhteinen lopetus (5 min)

Keräännytään yhteiseen rinkiin istumaan. Jokainen saa vuorollaan kertoa, mikä oli työpajassa kivointa ja tylsintä. Lisäksi keskustellaan yhteisesti lasten esiin nostamista aiheista. Lopuksi ohjaaja kertoo, mitä lapset työpajan aikana oppivat ja kiittää kaikkia osallistumisesta.

Avainsanat

AnimaatioAudiovisuaalinen kerrontaElokuvaMediakasvatusPäiväkoti

Katso myös

Elokuva

Tuntisuunnitelma

Animaatioharjoituksia

Animaation tekeminen sopii melkein kaikenikäisille ja opettaa paljon taiteen tekemisestä ja kokemisesta.

JournalismiValokuvat

Tuntisuunnitelma

Mainosetsivät

Mainosetsivät -oppimateriaalissa tunnistetaan, tulkitaan ja suunnitellaan mainoksia. Kokonaisuus sopii alle kouluikäisille.

ElokuvaÄäni

Tuntisuunnitelma

Kuvaa, kuvittele, kerro!

Tässä työpajassa sukelletaan tarinoiden ja mielikuvituksen maailmaan. Millaisia tarinoita lapset ovat kuulleet ja millaisia mielensisäisiä kuvia tarinat heissä herättävät?