Elokuva
TuntisuunnitelmaOpetusvideo
4–6-vuotiaat7–9-vuotiaat10–12-vuotiaat
MonilukutaitoTieto- ja viestintäteknologiaOsallistuminen
KuvataideMusiikkiTietotekniikkaÄidinkieli ja kirjallisuus
AikakauslehtiAskarteluvälineetKameraTabletVideokamera

Kohti elokuvaa

Tältä sivulta löydät kokoelman konkreettisia tehtäviä ja ohjevideoita, joiden avulla on mukava harjoitella oman elokuvan tekemistä.

Yksinkertaisille elokuvaharjoituksille ja opetusvideoille on aina käyttöä. Voit hyödyntää näitä pieniä harjoituksia yksittäisinä makupaloina mediaopetuksessasi tai osana suurempaa elokuvaprojektia. Harjoitukset ovat sovellettavissa sopiviksi eri ikäisille.

Mikäli haluat perehtyä elokuvan tekemiseen tarkemmin, lue artikkeli Tehdään oma elokuva!

Sekopään päiväkirja

Tehtävän kesto: 2h

Materiaali: Kyniä, paperia, liitutaulu tai dokumenttikamera

Sekopään päiväkirja on hyvää alkuverryttelyä käsikirjoittamista varten. Oppilaat jakautuvat pieniin ryhmiin, joista jokainen kirjoittaa oman osuutensa päiväkirjaan. Alkuun voidaan yhdessä sopia alkutilanne, josta lähdetään liikkeelle, sekä henkilöhahmot, jotka ovat osallisina tarinassa.

Esimerkiksi sovitaan, että tapahtumapaikka on pimeä kellari, jonne päähenkilö Jaakko saapuu tarinan alussa. Muita henkilöitä ovat talonmies, salaperäinen viittamies ja naapurin rouva. Yhteisesti sovitut asiat on hyvä kirjoittaa näkyviin taululle tai piirtoheittimelle. Tehtävässä olisi kannattavaa harjoitella myös inklusiivisempaa ja monivivahteisempaa tarinankerrontaa luomalla vähemmistöihin, kuten vammaisiin ja eri etnisyyksiin kuuluva henkilö.

Ensimmäinen ryhmä keksii alun ja taittaa paperin niin, että viimeinen lause on luettavissa. Seuraava ryhmä jatkaa tästä. Ryhmät, jotka eivät ole kirjoitusvuorossa, voivat piirtää päiväkirjaan liittyviä hahmoja, esineitä ja paikkoja ja kiinnittää ne näkyville. Kun koko tarina on valmis, se luetaan luokalle piirustusten kera.

Sekopään päiväkirja -tekniikka toimii hyvin, kun käsikirjoitus on vielä ideointivaiheessa. Tästä, usein aivan epäloogisesta tarinasta voidaan nyt alkaa muokata toimivaa käsikirjoitusta.

Käsikirjoitus lehtikuvan pohjalta

Tehtävän kesto: 2h

Materiaali: Sanoma- ja aikakauslehtiä, tietokone, tablet, saksia, liimaa, paperia ja kyniä

Usein lehteä selatessa jokin kuva jää jostakin syystä mieleemme kummittelemaan. Käsikirjoituksen idea voi syntyä myös tällaisen kuvan pohjalta.

Jaetaan ryhmä koosta riippuen kahteen tai kolmeen ryhmään tai tarvittaessa muutaman hengen pienryhmiin, jos isommat ryhmät tuottavat joillekin haasteita. Tärkeää on ryhmän avoin ja turvallinen tila. Jokainen ryhmä etsii lehdestä yhden kuvan, josta alkavat ideoida käsikirjoitusta. Lehtileikkeen ei tosin tarvitse olla kuva, vaan se voi olla myös jokin pikkuilmoitus esimerkiksi henkilökohtaista palstalla. Tehtävän voi tarvittaessa toteuttaa tietokoneella tai tabletilla. Voidaan sopia, että löytynyt kuva (tilanne) tai teksti täytyy näkyä elokuvassa tai että kuva / teksti on elokuvan loppuratkaisu, jolloin tapahtumalle täytyy keksiä tausta, siihen johtanut tarina.

Vinkki: Jos yhteinen ideointi aiheuttaa joillekin ryhmille haasteita, ajatustyön apuna voi käyttää lehtikuvan lisäksi erilaisia ideointimenetelmiä. Esimerkiksi ryhmäläisille voi jakaa paperit, johon he kirjoittavat ideoitaan muutaman minuutin ajan, minkä jälkeen kierrättävät papereita ryhmässä ja kirjoittavat uusia syntyviä ideoita paperissa olevien ideoiden perusteella muutaman minuutin ajan. Kun paperit ovat kiertäneet kaikki ryhmäläiset, valitaan yhdessä kaikkia miellyttävät ideat tarinan pohjaksi.

Lehtikuvasta voi tehdä myös ideapuun, jossa kuva asetetaan puun keskelle ja ympäröiville oksille tulee kategorioita kuten hahmot, paikka, tapahtumat ja tunnetilat. Ryhmän oppilaat laittavat post it -lapuilla ajatuksiaan kategorioiden alle, josta lopuksi valitsevat yhdessä ainekset tarinaan.

Käsikirjoitus sananlaskun pohjalta

Tehtävän kesto: 2h

Materiaali: Liitutaulu tai dokumenttikamera, paperia, kyniä, tekstinkäsittelyohjelma, sananlaskukirja tms.

Ennen tehtävänantoa voidaan puhua käsitteistä teema, aihe ja tarina ja niiden merkityksestä elokuvassa. Miten ne tulisi huomioida tehtävän aikana? Ryhmä valitsee sananlaskun, jonka pohjalta työstää käsikirjoituksen korkeintaan 3-minuuttiseen lyhytelokuvaan. Käykää valittu sananlasku perusteellisesti läpi niin että jokainen on sen sisäistänyt.

Sananlaskuja voivat esimerkiksi olla:

  • Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
  • Ei savua ilman tulta.
  • Pienestä purosta kasvaa usein suuri joki.
  • Ei kaikki ole kultaa mikä kiiltää.
  • Aamuhetki kullan kallis.
  • Tao, kun rauta on kuumaa.
  • Mitä useampi kokki, sitä vetelämpi velli.

Kuvakäsikirjoitus

Tehtävän kesto: 2h

Materiaali: Liitutaulu tai dokumenttikamera, paperia kyniä

Tehtävä voi olla jatkoa esim. edelliselle tehtävälle (Käsikirjoitus sananlaskun pohjalta). Käsikirjoitusteksti siirretään kuvakäsikirjoituspohjalle (kts liite). Kuvakäsikirjoituksen tarkoitus on luoda tarkempi mielikuva siitä, mitä ollaan tekemässä. Piirrosten ei tarvitse olla tikku-ukkoja kummempia, mutta kuvakäsikirjoitusta tehdessä on mietittävä valmiiksi kuvakoot, kuvakulmat, kameran liikkeet ja kuvauspaikat. Kuvakäsikirjoitukseen voi merkitä jo valmiiksi jälkikäsittelyssä lisättävät äänitehosteet, fadet yms.

Kuvakoot tutuiksi

Harjoitelkaa kuvakokoja still-kameran kanssa. Improvisoikaa jokin hassu tai dramaattinen tarina vaikka koulun käytävässä. Mikä kuvakoko sopii parhaiten kuhunkin otokseen? Mitä kuvakokoa kannattaa käyttää esimerkiksi kaikkein dramaattisimmassa käänteessä? Entä minkä kuvakoon avulla on helpointa kuvailla tapahtumapaikkaa? Muistakaa aina sanoa äänen käyttämänne kuvakoko. Näin termit jäävät parhaiten mieleen.

Lisätietoa eri kuvakoista löytyy Open oppimispolku -osion artikkelista Tehdään oma elokuva!

Äänitehostepaja

Tehtävän kesto: 2h

Materiaali: tablet, älylaitteet, soittimia, erilaisia askartelumateriaaleja

Harjoitelkaa erilaisten äänitehosteiden tekemistä kuvaamiinne kohtauksiin. Elokuvissa äänitehosteet lisätään yleensä jälkeenpäin ja todellinen äänenlähde saattaa poiketa suurestikin elokuvassa ilmenevästä kohtauksesta. Jakautukaa pienryhmiin, jossa jokaiselle ryhmälle annetaan tablet-laite.

Kuvatkaa viisi lyhyttä kohtausta erilaisista tilanteista kuten liikkumisesta, oven avaamisesta, verhojen vetämisestä, taululle kirjoittamisesta tai metsämaisemasta. Lisätkää kohtaukset iMovieen ja poistakaa videoista äänet kohdasta ’Irrota ääni’ ja ’Poista’. Miettikää minkälaisia ääniä tilanteessa voisi kuulua. Äänet voivat olla realistisia tai yllätyksellisen hassuja. Nauhoittakaa mikrofonipainikkeella yksi tai useampi päällekkäinen ääniraita kohtaukseen. Voitte muodostaa äänitehosteita suullanne, hyödyntää ympäristöä, soittaa soittimia tai käyttää erilaisia materiaaleja. Lisäksi voitte tutustua iMovien omiin äänitehosteisiin ’+’ kuvakkeen ’Äänet’ osiossa.

Miettikää, miten kuvailisitte sanoin lyhyesti mutta mahdollisimman tarkasti kohtauksessa olevaa ääntä, jotta kuulovammainen henkilö kykenisi sen sisäistämään. Esimerkiksi on iso ero, avautuuko ovi naristen vai rävähtääkö se auki, tepsuttaako vai tömiseekö askeleet tai kuuluuko kaukaista jyrinää vai pauhaako ukkonen. Lisätkää kohtauksiin äänitehosteita kuvaileva tekstitys iMovien ’Otsikot’ osiosta. Lopuksi voitte esitellä kohtaukset koko luokalle ja kertoa miten muodostitte äänet.

Juonellinen tarina lehtileikkeistä

Tehtävän kesto: 2h

Materiaali: Sanoma- ja aikakauslehtiä, paperia, liimaa, kyniä, saksia ja tietokone

Tässä tehtävässä oppilaat saavat itse etsiä lehdistä 3–4 kuvaa, joista syntyy juonellinen tarina. Kuvaleikkeet liimataan paperille ja tarina esitellään muulle ryhmälle. Vaihtoehtoisesti tehtävän voi toteuttaa tietokoneella leikkaamalla kuvat verkosta Leikkaa ja luonnostele -työkalulla ja liittämällä ne Paint tai Word-sovellukseen. Opettajan on hyvä ohjata oppilaita kiinnittämään huomiota valittujen kuvaleikkeiden esim. ihmisten katseen suuntiin, kulkuneuvojen tai liikkeen etenemissuuntiin ym., jotta tarinasta tulisi looginen.

Huom. Tehtävän voi suorittaa pienryhmissä. Pienryhmä on hyvä toteutusmuoto etenkin, jos oppilailla on haasteita itsenäisessä ideoinnissa ja ilmaisussa tai koko luokan kattavassa toiminnassa.

Tutorial-videot

Okko Shoots Footage -videosarja kertoo tiukasti paketoituna kaiken, mitä aloittelevan elokuvantekijän täytyy tietää. Videot perehdyttävät pikavauhdilla käsikirjoittamisen, kuvaamisen ja elokuvan jälkitöiden perusteisiin.

Artikkelia on päivittänyt Markus Kämäräinen vuonna 2022.

Avainsanat

Audiovisuaalinen kerrontaDramaturgiaElokuvaKäsikirjoittaminenMediakasvatusTaidepedagogiikkaOpetusvideoVisuaalisuus

Katso myös

Northern Script 2023

On this page you’ll find everything about the Northern Script 2023. PARTICIPANTS FINALISTS Jaana Jääskeläinen,…

Northern Script 2024

On this page you’ll find everything about the Northern Script 2024. PARTICIPANTS Cynthia Nielsen, 20,…

Northern Script 2023

On this page you’ll find everything about the Northern Script 2023. PARTICIPANTS FINALISTS Jaana Jääskeläinen,…

Northern Script 2024

On this page you’ll find everything about the Northern Script 2024. PARTICIPANTS Cynthia Nielsen, 20,…