Sosiaalinen mediaTeknologia
Keskusteleva tehtäväToiminnallinen tehtävä
10–12-vuotiaat7–9-vuotiaat
AjatteluMonilukutaitoTieto- ja viestintäteknologia
Äidinkieli ja kirjallisuusYhteiskuntaoppi
AskarteluvälineetInternetTablet

Meidän mainokset

Meidän mainokset oppimateriaalissa esitellään mediakasvatuksellisia keinoja mainonnan tunnistettavuuteen ja digitaalisten mediakuplien syntymisen käsittelyyn.

Oppimateriaali on suunnattu 7–12-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen ja soveltuu tukimateriaaliksi kouluissa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joissa käsitellään yhteiskuntaa, mediaa, ihmistä, kuluttamista, kulttuuria, viestintää ja mainonnan monimuotoisuutta.

Oppimateriaalin mediakasvatukselliset tavoitteet:

  • Vahvistaa lasten kykyä tunnistaa kaupallisen sisällön tunnuspiireitä.
  • Tulla tietoiseksi digitaalisen toimintaympäristön mainosmaailmasta ja sen toimintalogiikasta.
  • Vahvistaa lasten kriittisen ajattelun kehittymistä.
  • Pohtia kuluttajan roolia mediaympäristössä.
  • Ohjata lapset itse toimimaan mediaympäristöissä turvallisesti.

Herättelevä keskustelu

Kesto: 10min
Tarvikkeet: Post-it-lappuja ja kyniä.
Herättelevä keskustelu voi olla vapaamuotoinen, jossa jokainen pääsee ääneen. Voitte myös käyttää sanoma -tai aikakauslehtiä keskustelun tukena etsien niistä erilaisia mainoksia. Vastatkaa yhdessä seuraaviin kysymyksiin:
Mainos – Mikä se on?
Mainos – Missä se on?
Mainos – Millainen se voi olla?
Mainos – Kuka mainostaa?

Mainos – Miksi sellainen on?
Mitä haluaisit itse mainostaa?


Kirjoittakaa yhdessä post-it-lapuille vastauksia ja asettakaa ne seinälle.
Voitte yhdessä myös katsella omia vaatteitanne ja tavaroitanne. Onko niissä jotain, mikä viittaa mainokseen?

Kohderyhmä haltuun

Kesto: 90min
Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet

Mainosten maailmassa kaikki mahdollista. Mielikuvilla leikittely on sallittua ja vain taivas on rajana kuluttajien ostohalujen herättämisessä. Mainostajan pitää tarkkaan tietää millaisia tuotteita tai palveluita kannattaa mainostaa ja kenelle. Tehdään haastattelu ja otetaan kohderyhmä haltuun!

Jaa ryhmä pienryhmiin. Ryhmän tehtävänä on saada tietoja erilaisista kohderyhmistä tulevaa uutta tuotetta tai palvelua varten. Ryhmä haastattelee yhtä henkilöä koulussa tiedustelemalla vastaukset seuraaviin asioihin:

Ikä
Sukupuoli
Asuinpaikka
Siviilisääty (naimissa vai naimaton.)
Ketä perheeseen kuuluu?
Lempiruoka
Onko allergioita tai ruokarajoituksia?
Lempijuoma
Harrastukset
Lempi vapaa-ajan viettopaikka

Onko lemmikkejä?
Ammatti (opiskelija, eläkeläinen, työtön, ei mikään näistä.)
Miten liikut mieluiten: autolla, pyörällä vai jalan?
Omistatko autoa?

Jos haastattelun järjestäminen ei onnistu ryhmät voivat keksiä kuvitteellisen hahmon.

Taitavat tuotekehittäjät ja mainio mainosvideo

Kesto: 120 min
Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet, nettiyhteys, tablet-laitteet ja editointiohjelma.

Kun haastattelut ovat valmiina ryhmät alkavat tuotekehitellä uutta tuotetta tai palvelua haastattelemalleen tai keksitylle henkilölle. Tuote tai palvelu voi olla jotain aivan uskomatonta ja ennennäkemätöntä!

Ryhmät miettivät vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Millainen tuote tai palvelu on tälle henkilölle hyvä ja sopivin?
Millaisen ongelman tuote tai palvelu ratkaisee henkilön elämässä?

Käykää ideat yhdessä läpi. Jokainen ryhmä saa esitellä ideansa ja muut voivat antaa lisää ideoita. Seuraava tehtävä on maksimissaan yhden minuutin mittaisen mainosvideon suunnittelu ja tekeminen. Siihen tarvitset tablet-laitteet ja käyttöjärjestelmään sopivan editointisovelluksen.

Jaa ryhmille tablet-laitteet. Ryhmät katsovat esimerkkejä mainosvideoista mainostoimistojen omilta nettisivuilta.
Linkki esimerkkivideoon: http://www.pablo.fi/project/kadonnut-someen/.

Videon katsomisen jälkeen keskustelkaa mitä mainostettiin?

Mainosvideon tekemistä varten ryhmä miettii vastaukset seuraaviin kohtiin:

Tarina – Millä keinoin mainos vaikuttaa tunteisiin ja mielikuviin?
Äänimaisena – Millaista ääntä videossa kuuluu, vai kuuluuko ääntä ollenkaan?
Vastuualueet – Kuka toimii kuvaajana? Kuka näyttelee? Kuka hoitaa rekvisiitan? Kuka on ohjaaja?
Kuvaaminen – Montako kohtausta kuvataan. Missä kohtaukset kuvataan?
Jälkikäsittely – Päättääkö jo etukäteen milloin videota aletaan editoimaan.
Valmis teos – Mihin valmis mainosvideo sijoitetaan?

Loppukeskustelua

Kun ryhmät ovat saaneet mainosvideot valmiiksi voitte yhdessä keskustella vielä lyhyesti ennen Näyttävää näyttelyä mainosten maailmasta seuraavien kysymysten avulla:m

Miten mainosvideon tekeminen onnistui?
Mitä teitte, jotta mainosvideosta tuli kiinnostava?
Miksi mainoksia on olemassa?
Miten mainokset voivat vaikuttaa lapsiin?

Näyttävä näyttely

Näyttävän Näyttelyn voi järjestää osana koulun muita tapahtumia tai se voi olla tilaisuus, johon kutsutaan huoltajat mukaan. Näyttelyn järjestämistä varten voi tehdä suunnitelman yhdessä lasten kanssa, ja jakaa jokaiselle oman vastuualueen.

Digitaaliset mediakuplat

Miten mainonta ja digitaalinen media liittyvät toisiinsa?
Tuntuuko, että netti tietää sinusta liikaa? Digitaalinen jalanjälkemme muodostuu jokaisen tekemämme klikkauksen myötä. Klikkausten yhteys mainontaan näkyy meille tietynlaisina mainoksina.

Herättelevä keskustelu ja video

Kesto: 15 min
Tarvikkeet: Videotykki ja nettiyhteys

Herättelevän keskustelun aikana jokainen saa sanoa oman mielipiteensä ja kertoa omasta mediasuhteestaan. Keskustelun tueksi voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

Mitä digitaalisen median palveluita lapset voivat käyttää?
Onko digitaalisen median palveluissa ikärajat?

Mitä palveluita lapset itse käyttävät? Kuinka usein?
Miten palveluihin kirjaudutaan?
Ovatko kaikki palvelut ilmaisia?

Meillä jokaisella on oma tapamme käyttää digitaalista mediaa hyödyksi ja etsiä tietoa meitä kiinnostavista asioista. Jokainen klikkaus kertoo algoritmille tietoja siitä, mikä meitä henkilökohtaisesti kiinnostaa juuri nyt. Klikkailut ja tykkäilyt digitaalisessa mediassa ohjaavat meitä aina vain uudelleen samankaltaisten sisältöjen äärelle.

Katsokaa Metkan video Lyhyt tarina mediakuplien synnystä ja vastatkaa katselun jälkeen kysymyksiin.

Mikä digitaalinen informaatiokupla on?
Mikä algoritmi on?
Miten informaatiokupla liittyy mainoksiin?

Tutkimusmatka digimaailmaan

Tehtävän kesto: 45 min
Tarvikkeet: Tablet-laitteet ja nettiyhteys

Jaa ryhmä pareittain ja anna jokaiselle parille yksi tablet-laite. Ryhmien tehtävänä on testata erilaisilla hakukoneilla tehtyjen hakujen tuloksia.

Valitkaa erilaisia hakukoneita: Google, Yahoo, Bing.
Valitkaa yksi hakusana ja vertailkaa tuloksia eri hakukoneiden välillä.
Mitä huomaatte?
Millaista materiaalia hakusanan avulla tarjotaan?

Entä mitä Googlen kuvahaku kertoo meille, kun haemme tietyllä kuvalla kuvahakuja? 

Ottakaa kuva jostakin esineestä ja ladatkaa kuva Googlen kuvahakuun. Älkää kuvatko ihmisiä.
Millaisia tuloksia saatte?

Algoritmin lukutaito

Medialukutaitoinen osaa tunnistaa oman median käytön tarkoitukset ja tavat sekä osaa myös tulkita ja tuottaa mediasisältöjä. Miten meitä oikeastaan ohjaillaan digitaalisessa mediassa?
Parit katsovat Metkan Algoritmin lukutaito videon ja vastaavat videon jälkeen kysymyksiin.

Millaisia mainoksia näet digitaalisessa mediassa?
Miten kokoajan samanlaisten mainosten näkeminen voi vaikuttaa sinuun?
Mitä hyötyä algoritmeistä on?
Miksi on mielestäsi tärkeää ymmärtää digitaalisen median toimintalogiikkaa?

Mitä voit tehdä, jotta oma mediakuplasi puhkeaa?

Avainsanat

AlgoritmiAlgoritmin lukutaitoKriittinen ajatteluKuluttajaMainonnan lukutaitoMarkkinointiMediakupla

Katso myös

Johdatus eettiseen mediakulttuuriin

Lapsilla on oikeus hyvään elämään mediakulttuurissa. On tärkeää pohtia, miten kohdata ihmiset kasvokkain ja miten virtuaalisesti.

Videokerronnan uudet muodot

Kymmenessä vuodessa elävän kuvan rooli on muuttunut. Netti on täynnä liikkuvaa kuvaa, ja jokaisen on mahdollista tuottaa omia videoita.