Tuumasta toimeen tulee taas!

Ilmainen koulutus videoiden tekemisestä opetuskäyttöön

Perusopetuksen, luokiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille suunnattu Tuumasta toimeen! -koulutus tarjoaa opettajille pedagogisia toimintamalleja videotuottamisen hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen tukena. Koulutuksessa syvennytään videotuotantoon kestävän kehityksen teemoja esimerkkinä hyväksikäyttäen ja tuotetaan omat videot alusta loppuun asti. Koulutukseen osallistuja saa seikkaperäiset ohjeet oman videon suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja tekniseen toteutukseen kouluttajien johdolla.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja aikataulusta sekä ilmoittaudu mukaan Tuumasta toimeen -hankesivuilla.