Ääni
TuntisuunnitelmaOpetusvideo
0–3-vuotiaat
Itsestä huolehtiminenMonilukutaito

Tunnetaiturit

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä, kyselyä ja havainnointia on syytä tukea ja nähdä se myös laaja-alaiseen oppimiseen kuuluvan monilukutaidon alkuna. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös toisten sekä omien tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikutustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Tutkiva ja utelias mieli sekä monipuolinen lukutaito auttavat pärjäämään elämän erilaisissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa.

Nykymaailmassa kohtaamme valtavasti päivittäin erilaisia sisältöjä ja tapahtumia, pyyntöjä ja houkutuksia, joiden parissa on todella tärkeää osata vetää rajoja ja valita, mikä on itselle tärkeää, missä haluaa olla mukana ja mikä edistää oikeasti omaa hyvinvointia. Se on myös sitä, että tunnistaa, milloin pitää painaa jarrua, ehkä kokonaan pysähtyä, vaihtaa suuntaa ja ottaa tilaa itselle ja omille tärkeille jutuille. Nämä kaikki asiat liittyvät myös tunnetaitoihin.

Olet nyt lähdössä tunneseikkailulle, jossa keskitytään leikkiin, kokeiluun, tutkimiseen, erilaisiin aistikokemuksiin sekä erilaisiin kehollisiin vireystilan ja tunteiden säätelykeinoihin. Tunneseikkailulla sanoitetaan, havaitaan ja tutkitaan. Tämä tunneseikkailu pohjaa monilukutaidon käsitteeseen sekä ajatuksiin taidekasvatuksesta, tutkivasta oppimisesta ja tunnetaitojen harjoittelusta. Taidepedagoginen ajattelu korostaa moniaistisuuden ja taiteidenvälisyyden lisäksi myös prosessin merkitystä. Lopputulosta tärkeämpää on siis se, mitä tekemisen prosessin aikana tapahtuu kokemusten ja ajatusten tasolla: millaisia tunteita koetaan, millaista vuorovaikutus on ja millaisia oivalluksia syntyy.

Tunnetaiturit- materiaali on tuotettu OPH:n rahoittamassa vuoden mittaisessa (2021-2022) Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa-hankkeessa. Materiaali koostuu lapsiryhmille suunnatuista videotuokioista, “Mitä varpaat haluaa sanoa”-laulusta, Kokeile-lisätehtävistä sekä tulostettavista materiaaleista: Tunnetaiturimateriaali, Halli-nallen tunnekortit ja Tunnesäätilat. Tulostettavat materiaalit saat auki sivun alalaidassa klemmarin kuvien vierestä.

Tulostettavat materiaalit

Tunnetaiturimateriaali

Halli-nallen-tunnekortit

Tunnesaatilat

Materiaali on saatavilla myös aoe-portaalissa: urn:nbn:fi:oerfi-202303_00026225_0

Työryhmä

Hankkeen valmistelu ja hankehaku: Kaisa Önlen ja Karoliina Leisti, Mediametka ry

Hankkeessa toiminut pedagoginen asiantuntija: Sara Sintonen, Helsingin yliopisto

Hankkeen suunnittelu, koordinointi, koulutukset ja hankkeen sisältöjen ja materiaalien tuottaminen: Leena Mela, Mediametka ry

Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Roope Lipsanen

”Mitä varpaat haluaa sanoa”- laulu: Sävellys, kitara, laulut, koskettimet, sovitus: Saara Teini;

Basso, rummut, äänitys ja miksaus: Patrik Andersson; Sanat: Leena Mela ja Saara Teini (sovitus).

Videotuokioiden kuvaaminen, äänet ja editointi: Miikka Ylipekka, Mediametka ry

Tuokioissa ja videoissa käytetyt käsinuket: Pentti Kuoppa-aho

Materiaalin käännös ruotsin kielelle: Suomen Tulkkauspalvelu Oy ja Johanna Lappalainen

Aineistot

Tunnetaiturimateriaali Halli-nallen tunnekortit Tunnesäätilat

Avainsanat

TunnetaidotLaaja-alainen osaaminenAistihavainnotLeikkiMonilukutaitoPäiväkotiSäätelytaidotTaidepedagogiikkaYouTubeÄäni