KirjaVideoÄäni
TuntisuunnitelmaOpetusvideo
0–3-vuotiaatKasvattajat
Itsestä huolehtiminenMonilukutaitoOsallistuminen
AskarteluvälineetTietokone

Små känslovirtuoser som lär sig multilitteracitet

Ett viktigt mål inom småbarnspedagogiken är att främja barnens entusiasm att utforska och prova saker i olika inlärningsmiljöer. Att undra, ifrågasätta och observera bör uppmuntras och ses som början på den multilitteracitet som är en del av ett brett lärande. Multilitteracitet omfattar inte bara förmågan att läsa mångsidiga och multisensoriska texter, utan också förmågan att läsa miljön i stort. Det handlar också om att läsa andras och sina egna känslor och behov, om interaktionsförmåga och att vara situationsmedveten. Ett undersökande och nyfiket sinne och mångsidiga läs- och skrivkunskaper hjälper att hantera olika livsmiljöer och föränderliga situationer.

– Vad är detta?

I dagens värld konfronteras vi dagligen med ett enormt utbud av innehåll och händelser, förfrågningar och frestelser, och det är verkligen viktigt att veta hur man drar gränser och väljer vad som är viktigt för sig, vad man vill engagera sig i och vad som verkligen bidrar till sitt välbefinnande. Det handlar också om att känna igen när man ska bromsa, kanske stanna helt och hållet, ändra riktning och ge utrymme för sig själv och de saker som är viktiga för sig. Alla dessa saker är också relaterade till emotionella färdigheter.

Du är på väg att ge dig ut på ett känslomässigt äventyr med fokus på lek, experimenterande, utforskande, olika sinnesupplevelser och olika fysiska sätt att reglera vakenhet och känslor. Ett känslomässigt äventyr är ett sätt att uttrycka i ord, observera och utforska. Detta känslomässiga äventyr bygger på begreppet multilitteracitet och idéer om konstpedagogik, utforskande lärande och övning av emotionella färdigheter. Konstpedagogiskt tänkande betonar inte bara multisensoriskt och tvärvetenskapligt, utan också vikten av processen. Viktigare än slutresultatet är vad som händer under skapandeprocessen på erfarenhets- och tankeplanet: vilka känslor som upplevs, vilka interaktioner som äger rum och vilka insikter som uppstår.

– Alla känslor får finnas och höras!

Upprepning är viktigt för att lära sig emotionella färdigheter, och det är viktigt att knyta teman och frågor till barnens vardag. Aktiviteterna och uppgifterna i denna utbildning skulle kunna integreras t.ex. i dagliga
morgon- eller dagsgrupper. Det är viktigt att skapa en lugn, tolerant och lugn atmosfär. På den här EXPERIMENTERA- sidan hittar du några uppgifter. I avsnittet Experimentera hittar ni ytterligare uppgifter som ni kan pröva tillsammans med barnen.

UTSKRIVBART MATERIAL

Kanslokunskapsmaterial

Kanslokunskapsmaterial-Halli-nalles-bilder

Vaderinformationstur

Materialinnehåll: Leena Mela, Materialillustration: Roope Lipsanen

Aineistot

Känslokunskapsmaterial Känslokunskapsmaterial - Halli-nalles känslokort Väderinformationstur

Avainsanat