ElokuvaJournalismiSosiaalinen mediaTeknologia
Tuntisuunnitelma
10–12-vuotiaat13–15-vuotiaatYli 16-vuotiaat
AjatteluKulttuurinen osaaminenMonilukutaitoTieto- ja viestintäteknologiaOsallistuminen
HistoriaKuvataideTietotekniikkaYhteiskuntaoppiÄidinkieli ja kirjallisuus
AikakauslehtiAskarteluvälineetInternetKameraTabletTietokoneValikoima lehtiäÄlypuhelimet

Etäopiskelumateriaalit

Tehtäväkokonaisuudet sopivat mediakasvatukseen monilukutaidon opettamisen tueksi. Voit ladata tuntisuunnitelmat omalle koneellesi tai käyttää suoraan nettisivuilta.

Mainonnan lukutaito

Mainonnan lukutaito -tehtäväkokonaisuus valottaa lapsille mainosmaailman logiikkaa. Tehtäväkokonaisuudessa pohditaan mitä mainonta oikeastaan on ja mitä tarkoittaa kohdennettu mainonta? Lopuksi jokainen pääsee toteuttamaan oman mainoksen. Tehtäväkokonaisuus on kestoltaan 2 x 45 minuuttia ja on suunnattu 4.-luokasta ylöspäin.

Lue Taina Mäntylän artikkeli Tunnista mainonta ostopolulla.

Lataa Mainonnan lukutaito -tuntisuunnitelma omalle koneellesi tästä.

Oman mainoksen voi tehdä myös Stop Motion Studiolla. Tähän tarvitaan iPad. Video-ohjeissa käydään animaation teon jokainen vaihe läpi. Vain oma mielikuvitus on rajana!

Video: Mervi Maatela 2020

Tulevaisuuden uutiset

Tehtäväkokonaisuudessa sukelletaan journalistisen sisällön maailmaan. Tehtävien avulla harjoitellaan tiedonhakua ja analyyttisiä taitoja. Lopuksi tuotetaan oma tulevaisuuden uutinen ja pohditaan yhdessä miten mielikuvaamme tapahtumista muokataan erilaisten valintojen kautta. Tehtäväkokonaisuus on kestoltaan 3 x 45 minuuttia ja suunnattu 5.-6.-luokkalaisille.


Lue Reijo Kupiaisen artikkeli Voiko mediaan luottaa? ja Otto Tähkäpään artikkeli Ajan henki on mobiili – entä tulevaisuudessa?

Lataa Tulevaisuuden uutiset -tuntisuunnitelma omalle koneellesi tästä.

Disinformaatio digitaalisessa ympäristössä

Tehtäväkokonaisuudessa pureudutaan informaatiovaikuttamisen mekanismeihin ja harhaanjohtavan valeuutisoinnin vaikutuksiin. Oppimateriaali on suunnattu toiselle asteelle, mutta sitä voi soveltaa myös 13-15-vuotiaiden nuorten mediakasvatukseen ja sopii monien eri oppiaineiden sisältöjen tueksi.

Kokonaisuus on kestoltaan 3 x 90 minuuttia ja sisältää itsenäisen esitelmän tekemisen.

Lue ensin: Reijo Kupiaisen artikkeli Voiko mediaan luottaa?

Voit tulostaa Disinformaatio digitaalisessa ympäristössä -tuntisuunnitelman omalle koneellesi tästä.

Oman elämän dokumentointi

Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on rohkaista jokaista nuorta kertomaan itselleen tärkeistä asioista videon avulla. Dokumentaatio tarkoittaa ympäröivän todellisuuden tallentamista. Tehtäväkokonaisuuden avulla lasten ja nuorten on mahdollista kehittää omaa vapaamuotoista videotyöskentelyään kohti dokumentaarista kerrontaa.

Kokonaisuus on suunnattu 7.-9.-luokkalaisille ja on kestoltaan 4 x 60 minuuttia. Mukaan on laskettu itsenäinen videon kuvaaminen, editointi ja julkaisu.

Lue Antti Pentikäisen artikkeli Elokuva ja videokerronan uudet muodot.
Täydennä kokonaisuutta tutoriaalilla Videon editointi iMoviella, jossa näytetään vaiheittain miten iMovie-ohjelma toimii.

Lataa Oman elämän dokumentointi -tuntisuunnitelma omalle koneellesi tästä.

Video: Mervi Maatela 2020

Halutessaan omasta elämästä voi tehdä kavereille ja sukulaisille videopostikortin.

Omaa elämää voi dokumentoida myös Piirrä ja kerro -videon avulla. Tutoriaali ohjaa videon tekemisessä alusta loppuun saakka!

Video: Mervi Maatela 2020

Avainsanat

AnimaatioAudiovisuaalinen kerrontaDisinformaatioKriittinen ajatteluKuluttajaMainonnan lukutaitoMarkkinointiMediakasvatusMonilukutaitoPiiloagendaValeuutinenVisuaalisuus