JournalismiSosiaalinen mediaVideo
Tuntisuunnitelma
13–15-vuotiaatYli 16-vuotiaat
AjatteluMonilukutaito
TerveystietoYhteiskuntaoppiÄidinkieli ja kirjallisuus
TabletVideokameraÄlypuhelimet

Disinformaatio nuorten mediamaisemassa

Oppimateriaalissa tutustutaan informaatiovaikuttamiseen ja harhaanjohtamiseen mediassa yleisenä ilmiönä. Tehtävien avulla pohditaan myös miten ne voivat vaikuttaa meihin yksilötasolla tai laajemmin yhteiskunnassa. Työpajassa tuotetaan lyhyt video.

Oppimateriaali on suunnattu 13–17-vuotiaiden nuorten mediakasvatukseen ja sopii monien eri oppiaineiden sisältöjen tueksi.

Mediakasvatukselliset tavoitteet

 • Vahvistaa nuorten kriittistä ajattelua ja kyseenalaistamisen taitoja.
 • Tulla tietoiseksi erityisesti digitaalisen toimintaympäristön vaikuttamisen erilaisista muodoista.
 • Syventää nuorten ymmärrystä arjen valintojen merkityksestä hyvinvoinnin kannalta.
 • Vahvistaa tavoitteellista ja saavutettavaa median tuottamista.

Tarvikkeet

 • KAVIn suomentama Pelkkää feikkiä? Valeuutiset ja 8 muuta tapaa johtaa harhaan -juliste. Lataa juliste täältä tai tilaa paperiversio. Voit myös ladata alkuperäisen julisteen
 • Tablet-laitteet ja editointiohjelma (tarvittaessa myös nuorten omat älylaitteet käyvät.)
 • Kyniä ja paperia

Työpajan kesto

180 min

Herättelevä keskustelu

Kesto: 10 min
Pohtikaa aluksi yhdessä mitä ajatuksia ja mielipiteitä informaatiovaikuttaminen, disinformaatio tai valeuutiset nostavat pintaan? Onko joku kuullut puhuttavan valeuutisista? Mitä harhaanjohtamisella oikeastaan pyritään tekemään?

Sana on vapaa, joten kaikki voivat sanoa mitä mieleen tulee.

Seuraavaksi keskustelkaa siitä, miten nuoret itse hyötyvät harhaanjohtamisen tunnistamisesta, tai hyvästä medialukutaidosta yleensä? Millaisia taitoja tarvitaan, jotta informaatiovaikuttamista voi tunnistaa?
Keskustelun lopuksi käykää vielä yhdessä läpi mitä medioita nuoret itse käyttävät? Eli missä juuri he mahdollisesti törmäävät harhaanjohtamiseen. Voivatko tubettajat ja striimaajat johtaa harhaan? Ovatko sponsoroidut sisällöt informaatiovaikuttamista?

Erilaiset tavat ja motiivit johtaa harhaan

Kesto: 40 min
Tarvikkeet: KAVIn suomentama Pelkkää feikkiä? Valeuutiset ja 8 muuta tapaa johtaa harhaan -juliste.

Jaa ryhmä pienryhmiin. Jokainen pienryhmä valitsee julisteesta yhden käsitteen ja tekee siitä lyhyen esityksen muille. Esityksen tarkoituksena on selittää yksi harhaanjohtamisen tapa ja vaikuttimet harhaanjohtamisen taustalla omin sanoin. Tarkoituksena ei ole toistaa julisteessa lukevia tekstejä, vaan luoda kuva käsitteestä muihinkin lähteisiin viitaten. Ryhmäläiset vastaavat ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten selität käsitteen omin sanoin ymmärrettävästi?
 • Missä harhaanjohtamiseen voi törmätä?
 • Miksi joku johtaa harhaan informaatiolla?
 • Miksi on tärkeää tunnistaa erilaisia harhaanjohtamisen tapoja?
 • Mistä etsit tietoa käsitteestä?

Jokainen ryhmä esittelee käsitteensä ja kertoo miksi valitsivat juuri sen. Keskustelkaa yhteisesti esitysten jälkeen:

 • Kuinka yleistä erilainen harhaanjohtaminen on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai internetissä yleensä?
 • Onko joku törmännyt itse esimerkiksi valeuutisiin? Mikä on herättänyt epäilykset uutista kohtaan?
 • Ovatko jotkut alttiimpia harhaanjohtamiselle kuin toiset? (Esim. lapset, vanhukset, kehitysvammaiset, autismin kirjoon kuuluvat, ym.)
 • Miten valeuutisten sisältöön kannattaa suhtautua?
 • Mistä tunnistaa klikkiotsikon?
 • Miten oma ennakko-oletus tai asenne vaikuttavat informaation tulkintaan?

Vaikuttava video

Kesto: 120 min
(Valmistelu 20 min + kuvaaminen 55 min + editointi 45 min.)
Tarvikkeet: Tablet-laitteet tai nuorten omat älypuhelimet.
Kynät ja paperia.

Samat ryhmät suunnittelevat valitsemaansa käsitteeseen minuutin mittaisen videon. Videon toteutusmuodon ryhmäläiset saavat valita itse:

 • Haastattelu
 • Sketsi
 • Näytelmä
 • Mainos
 • Jokin muu

Ryhmä kirjoittaa yhdessä paperille videon sisällön ja tapahtumapaikat.
Ennen kuvaamista sovitaan vielä ryhmän kesken kuka:

 • kuvaa
 • editoi
 • näyttelee

Kuvaamaan pääsee vasta sitten kun alustava suunnitelma on tehty yhdessä ja näytetty ohjaajalle. Käsikirjoitus voi kuitenkin muuttua kuvausten edetessä. Ryhmä tarkistaa vielä, että käytössä on tarvittava editointiohjelma. Kohtausten kuvaamisen jälkeen ryhmät editoivat videon. Editoitaessa tulee huomioida saavutettavuus lisäämällä videoon tekstitykset. Esimerkiksi iMovien ’Otsikot’ kohdasta on mahdollista lisätä tekstejä. Valmiit videot voidaan katsoa yhteisesti seuraavalla tapaamiskerralla.

Loppukeskustelu

Kesto: 10 min
Kokoontukaa vielä yhteen videoiden editoimisen jälkeen. Keskustelkaa aiheesta vielä seuraavien kysymysten saattelemana:

 • Miten käsitys informaatiovaikuttamisesta on muuttunut?
 • Mikä harhaanjohtamisessa median avulla on vaikeinta ymmärtää?
 • Miten harhaanjohtaminen mediassa liittyy meihin yksilöinä?
 • Millaisia teemoja videoissa oli esillä?
 • Mikä oli haastavinta teeman esittelyssä videon avulla?
 • Mursiko videot joitakin ennakkokäsityksiä tai stereotypioita?
 • Ovatko blogipostaus ja reportaasi sama asia? 

Avainsanat

Audiovisuaalinen kerrontaDisinformaatioInformaatiovaikuttaminenJournalismiMediakasvatusVaikuttaminenValeuutinen

Katso myös

Tilaa työpaja

Mediametkan kouluttajat toteuttavat mediakasvatustyöpajoja kaikenikäisille. Koulutuksia järjestetään päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa, nuorisotiloissa ja monissa kulttuuriorganisaatioissa. Tilaa käytännönläheisiä ja monipuolisia Mediametkan koulutuksia!