Oivalluksia median ja taiteen äärellä

Metkan keväinen työpajasarja Vantaan Hakunilassa sisälsi erikoisia kokeiluja, polveilevia keskusteluja ja oivalluksia median ja taiteen äärellä. Nämä kaikki tekivät työpajasarjasta antoisan kokemuksen niin ohjaajille kuin osallistujillekin!

Metka, Vantaan kulttuurinen nuorisotyö, Hakunilan nuorisotila sekä Hakunilan kirjasto toteuttivat maalis–huhtikuussa 2019 animaatiopajojen sarjan. Pajoihin osallistui yli 10-vuotiaita lapsia ja nuoria ja ne järjestettiin Hakunilan kirjaston tiloissa. Työpajasarjan tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuus tutustua animaation tekemiseen eri materiaalien avulla, sekä innostaa heitä omatoimiseen harrastamiseen animaatioita tehden.

Työpajayhteistyö syntyi tavoitteesta tuoda vapaa-ajan toimintaa lasten ja nuorten saataville. Yhteistyöllä paikallisten toimijoiden kanssa saimme kohdennettua työpajatoimintaa vastaamaan alueen lasten ja nuorten vapaa-ajan käyttötapoihin. Animaatio valikoitui toimintamuodoksi sen perusteella, että Hakunilan kirjaston aiemmin järjestämät animaatiopajat olivat herättäneet paljon kiinnostusta.

Hakunilan nuorisotilan työntekijät ovat tuttuja paikallisten lasten ja nuorten kanssa, ja heidän työpanoksensa työpajoissa oli toimia osallistujien juttukavereina ja avustajina. Tämän myötä osallistujat kokivat työpajat helpommin lähestyttäviksi ja viihtyisämmiksi. Kirjasto valikoitui toiminnan tilaksi, sillä alueen lapset ja nuoret tulevat suurissa määrin kirjastoon joka päivä, ja kirjasto halusi tarjota monitoimitilan yleisötyöpajan käyttöön. Yhteistyö kirjaston kanssa toimikin sujuvasti, ja tilat palvelivat työpajatoimintaamme erinomaisesti

Kuusi työpajaa tavoitti yhteensä 40 kävijää, joista lähes kaikki olivat tavoiteltua ikäryhmää. Animaation tekemiseen liittyvä askartelullisuus, ongelmanratkaisu, ja kokeilullisuus vaikuttavat kiinnostavan erityisesti 10-vuotiasta yleisöä, ja heille tarjottu mahdollisuus vapaaseen työskentelyyn, omien ideoiden toteuttamiseen animaation kautta vaikuttaa toiminnalta, jota kannattaisi jatkaa.

Työpajoissa tehtiin lukuisia lyhyitä ja pitkiä animaatioita, joissa painottuu selvästi tavoitteena ollut kokeilullisuus. Animaatio onkin mainio väline kokeilla erilaisten temppujen ja trikkien kuvaamista, sekä samalla lähteä rakentamaan tarinallisuutta. Tarinoiden kerronta on luontevaa tavoittelemallemme ikäryhmälle, ja tilaisuus katsoa myös muiden tekemiä animaatioita omaa tuotosta tehdessä vaikutti erityisen antoisalta niin osallistujille kuin ohjaajillekin.

Monet kiitokset yhteistyökumppaneillemme Hakunilassa ja Vantaalla. Toivottavasti lyhyt pajasarjamme saa myöhemmin jatkoa uusien yhteistöiden myötä.

Kesäterveisin, Metkan tuottaja Petrus Jauhiainen

P.S. Hyödynnä Metkan animaatio-oppimateriaalit työssäsi lasten ja nuorten parissa.