Etäkevään kokemukset opettivat näkemään kulttuurin edistämisen uudella tavalla

Kulttuuritoimijoita kurittanut maailman laajuinen pandemia latisti tunnelmia myös mediakasvatuksen alalla. Etsimme Metkassa etäkevään aikana uusia tapoja toteuttaa tärkeää tehtäväämme.

Metkan uusi hallitus aloitti toimikautensa elokuvaohjaaja Tertta Saarikon johdolla huhtikuussa. Saarikko on pitkänlinjan tv-alan ammattilainen ja tuo mukanaan rautaista näkemystä audiovisuaalisen kulttuurin edistämisestä. Strategiatyömme alkoi keväällä sidosryhmätapaamisella ja kehittämistyö jatkuu uuden hallituksen johdolla taas elokuussa. Näet Metkan hallituksen jäsenet täältä.

Olemme myös kehittäneet yhteispohjoismaista nuorten lyhytelokuvakäsikirjoitus kilpailua Northern Script -konseptia vuodelle 2022 ja avanneet tämän vuoden kilpailun. Käsikirjoituksia etsitään vuoden 2021 kilpailuun teemalla Trust. Nosin voittajalle on luvassa paikka Tromssan NUFFi:ssa ja etämentorointisessio Aamu Film Companyn Jussi Rantamäen ohjauksessa. Nosin finaali järjestetään etänä marraskuussa. Pääset lukemaan lisää täältä.

Luottamus kuvaakin mielestäni hyvin myös moniammatillista yhteistyötä, jossa erilaisten tahojen toimijat tekevät yhteistoimintaa omista strategisista lähtökohdistaan käsin tuoden ammatillisen osaamisensa mukaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteinen tavoite onkin määriteltävä yhteistyössä tarkkaan, eikä se tapahdu hetkessä. Luottamuksen side ja silta rakentuu muun muassa avoimuudesta, pitkäjänteisestä tavoitteiden määrittelystä, ja tietysti selkeästä viestinnästä. Moniammatillinen yhteistyö on ennen kaikkea rakenteellinen työn tekemisen tapa ja prosessi joka tarvitsee toteutuakseen oikeanlaisen ympäristön. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen tarvitsee myös toiminnan arviointia, joka voi tuntua raskaalta kaiken muun toteuttamisen ohessa. Kollektiivien vastuunotto toki vaatii onnistuakseen pitkään kestävää toimintaa. Tämä taas luo painetta saada rahoituksia pitkäaikaisille hankkeille.

Etäkevään aikana huomasimme hyvin nopeasti kuinka operatiivinen toiminta pitää suhteuttaa strategisiin tavoitteisiin. Metkan tavoite on lisätä kaikkien mahdollisuuksia audiovisuaalisen kulttuurin kokemiseen, tekemiseen ja edistää näin myös koko audiovisuaalista alaa. Lapset ja nuoret ovat eturintamassa, mutta pyrkimys on tavoittaa kaikenikäiset. Tavoite on kunnianhimoinen ja tässä ajassa sen moniulotteisuus korostuu. Toisaalta ajatus teknologian hyödyntämisestä tavoitteiden saavuttamisessa on mielestäni erittäin kutkuttava. Kutkuttavan ajatuksen edessä on nöyrästi punnittava niitä ah niin ihania resursseja. Pääsimme kuin pääsimmekin toteuttamaan tilaustyötä etänä, joka kytkeytyi Harrastamisen Suomen malliin. Alakoululaisten etämediakerhot Kangasalalle kruunasivat etäkevään ja saimme hienoja oivalluksia videoiden tekemisestä ja liikkuvan kuvan lumosta laajemminkin etäyhteyksien avustuksella. Alakoululaiset osallistujat jaksoivat palata tietokoneensa tai tablettinsa äärelle kolmen kuukauden ajan kerran viikossa, joten katson tämän kokeilun onnistuneen melko hyvin. Minun elokuvani -palvelukokonaisuutemme on kärsinyt Covid-19-pandemiasta pahoin, olemme kuitenkin vahvistaneet apaattisten aikojen edessä yhteistyötä Koulujen elokuvaviikon kanssa ja toimme elokuva-alan ammattilaisen mukaan Nuori Kulttuurin Digifestivaaleille keskustelemaan nuorien elokuvaharrastajien kanssa.

Metkan kaksi Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulustushanketta keräsi etäkevään aikana verkkojen äärelle sekä varhaiskasvattajia että peruskoulun opettajia ympäri Suomen. Molemmat hankkeet jatkuvat syyslukukaudella ja niistä valmistuu myös oppimateriaalia hankkeiden loputtua. Syyslukukauden helmemme Oivallus-seminaari järjestetään 6.10. otsikolla Tulevaisuuden lukutaidot – yhdessä ymmärrystä etsimässä. Hybriditapahtumassa teknologia kohtaa jälleen ihmisen ja nostaa esiin vahvasti ihmisyyteen liittyvät tapamme toimia. Nähtäväksi jää kuinka merkityksellisesti onnistumme hybrityksessä! Myös Äänet ympäristössä – työpajat Espoon varhaiskasvatuksen Kulttuurikurkkauksessa jatkavat aistikasta matkaansa syksyllä. Voit lukea tunnelmia menneistä työpajoista täältä. Kun äänien äärelle pysähdytään Espoossa alkaa Metkan kumppanuus Skidipeli – lukutaitopeli Stadissa -hankkeessa samaan aikaan. Lukutaitoa voidaan harjaannuttaa innostavasti pelaten ja virtuaalista todellisuutta hyödyntäen. Syyslukukausi tuo tulleessaan kaksi muutakin hanketta: alle kolmevuotiaiden monilukutaidon vahvistaminen varhaiskasvattajia kouluttaen ja kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen mediakasvatuksen kehittäminen, joissa molemmissa teknologia näyttäytyy osana toimintaa sekä projektinhallinnassa että itse hankkeiden työpajasisällöissäkin kohtaamisen tukena. Uskon, että hybridi on tullut jäädäkseen ja sen myötä jatkamme Metkassa matkaa kohti merkityksellisen, inhimillisen ja innostavan kulttuurin edistämisen toteuttamista etänä ja lähellä.

Yhtenä isona pisteenä etäkevään tarinassa on Pikku Kakkosen Mediamaailman konseptin kehittäminen, joka saatiin päätökseen etäilyn merkeissä. Mediakasvatuksen asiantuntijat kehittivät työryhmissään Yleisradio Oy:n, Tampereen kaupungin ja Särkänniemen yhteiseen pitkäaikaiseen projektiin mediakasvatuksellista sisältöä Tampereelle rakenteilla olevaan Mediamaailmaan. Konseptin kehittelyä toteutettiin tietysti etänä kertaakaan tapaamatta fyysisesti. Konseptin kehittäminen saatiin tehtyä ja tunne yhteenkuuluvuudesta varmasti vahvistuu sitten kun konkreettisesti näemme miten mediakasvatuksen sisällöt alkavat elämään Mediamaailmassa. Mediamaailma elämyspuistona tarjoaa tulevaisuudessa loistavat puitteen hybridin toteuttamiselle.

Kiitos Ilmari, Roope, Hanne, Liisa, Johanna, Karoliina ja Johannes. Kiitos myös kaikki kouluttajat ja muut kanssamatkustajat upeasta etäkeväästä ja Metkan tarinan kirjoittamisesta.
Jatketaan tästä lomien jälkeen!

Lämpimin kesäterveisin
Kaisa Önlen