ElokuvaJournalismiSosiaalinen mediaTeknologia
Tuntisuunnitelma
10–12-vuotiaat13–15-vuotiaat
AjatteluKulttuurinen osaaminenMonilukutaitoOsallistuminenTieto- ja viestintäteknologia
Äidinkieli ja kirjallisuusKuvataideYhteiskuntaoppiHistoriaTietotekniikka
AikakauslehtiAskarteluvälineetInternetKameraTabletTietokoneValikoima lehtiäÄlypuhelimet

Etäopiskelu peruskoulussa

Tehtäväkokonaisuudet ovat suunnattu peruskouluun ja sopivat mediakasvatukseen monilukutaidon opettamiseen. Etäopiskelumateriaalissa on sovellettu Metkan aikaisemmin julkaistuja oppimateriaaleja ja työpajamalleja. Voit ladata tuntisuunnitelmat omalle koneellesi.

Mainonnan lukutaito

Mainonnan lukutaito -tehtäväkokonaisuus valottaa lapsille mainosmaailman logiikkaa. Tehtäkokonaisuudessa pohditaan mitä mainonta oikeastaan on ja mitä tarkoittaa kohdennettu mainonta? Lopuksi jokainen pääsee toteuttamaan oman mainoksen. Tehtäväkokonaisuus on kestoltaan 2 x 45 minuuttia ja on suunnattu 4.-luokasta ylöspäin. Tehtäväkokonaisuus pohjautuu Taina Mäntylän artikkeliin Tunnista mainonta ostopolulla. Artikkeli on julkaistu teoksessa Mediametkaa! Osa 10 -Mediakasvatuksen parhaat käytännöt 2018. Artikkeli on tulossa luettavaksi Open oppimispolkuun.

Lataa Mainonnan lukutaito -tuntisuunnitelma omalle koneellesi tästä.

Oman mainoksen voi tehdä myös Stop Motion Studiolla. Tähän tarvitaan iPad. Video-ohjeissa käydään animaation teon jokainen vaihe läpi. Vain oma mielikuvitus on rajana!

Video: Mervi Maatela 2020

Tulevaisuuden uutiset

Tehtäväkokonaisuudessa sukelletaan journalistisen sisällön maailmaan. Tehtävien avulla harjoitellaan tiedonhakua ja analyyttisiä taitoja. Lopuksi tuotetaan oma tulevaisuuden uutinen ja pohditaan yhdessä miten mielikuvaamme tapahtumista muokataan erilaisten valintojen kautta. Tehtäväkokonaisuus on kestoltaan 3 x 45 minuuttia ja suunnattu 5.-6.-luokkalaisille. Tehtäväkokonaisuus pohjautuu Open oppimispolulla julkaistuun Reijo Kupiaisen artikkeliin Voiko mediaan luottaa?.

Lataa Tulevaisuuden uutiset -tuntisuunnitelma omalle koneellesi tästä

Oman elämän dokumentointi

Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on rohkaista jokaista nuorta kertomaan itselleen tärkeistä asioista videon avulla. Dokumentaatio tarkoittaa ympäröivän todellisuuden tallentamista. Tehtäväkokonaisuuden avulla lasten ja nuorten on mahdollista kehittää omaa vapaamuotoista videotyöskentelyään kohti dokumentaarista kerrontaa.

Kokonaisuus on suunnattu 7.-9.-luokkalaisille ja on kestoltaan 4 x 60 minuuttia. Mukaan on laskettu itsenäinen videon kuvaaminen, editointi ja julkaisu. Tehtäväkokonaisuuden pohjaksi voi lukea Open oppimispolusta Antti Pentikäisen artikkelin Elokuva ja videokerronan uudet muodot. Tehtäväkokonaisuutta voi täydentää tutoriaalilla Videon editointi iMoviella, jossa näytetään vaiheittain miten iMovie-ohjelma toimii.

Lataa Oman elämän dokumentointi -tuntisuunnitelma omalle koneellesi tästä.

Video: Mervi Maatela 2020

Omaa elämää voi dokumentoida myös Piirrä ja kerro -videon avulla. Tutoriaali ohjaa videon tekemisessä alusta loppuun saakka!

Video: Mervi Maatela 2020

Avainsanat

AnimaatioAudiovisuaalinen kerrontaDisinformaatioKriittinen ajatteluKuluttajaMarkkinointiMainonnan lukutaitoMediakasvatusMonilukutaitoPiiloagendaValeuutinenVisuaalisuus