Oivallus-mediakasvatusseminaarin jälkimainingit

Mediametkan vuosittainen mediakasvatustapahtuma, Oivallus-mediakasvatusseminaari järjestettiin tänä vuonna sekä virtuaalisena että fyysisenä tapahtumana. Tapahtumapaikkoina toimivat Pasilan kirjasto ja Keskustakirjasto Oodi Helsingissä sekä Mediametkan YouTube-kanava ja Zoom-verkkoalusta. Tapahtumaan osallistui sata mediakasvatuksesta kiinnostunutta opetus- kasvatus- ja kirjastoalan ammattilaista sekä opiskelijaa ympäri Suomen Inarista Helsinkiin.

Seminaaripäivä alkoi upean Skidipeli -lukutaitoseikkailu Stadissa -hankkeen esittelyllä Piia Bågmanin ja Nanna Martikaisen toimesta. Tämän jättimäisen lautapeli-taideinstallaation veikeät hahmot seikkailivat Pasilan kirjastossa Oivallus-päivän ajan. Skidipeli ei ole mikä tahansa lautapeli, sillä se sisältää myös lisätyn todellisuuden tason.

Aamun puheenvuorojen jälkeen osallistujat jakautuivat työpajoihin. Työpajoja oli tarjolla jokaiseen makuun, yhteensä 12 kappaletta, joista noin puolet toteutettiin verkossa ja puolet Pasilan kirjastossa. Pajoissa osallistujat saivat ideoita ja käytännön työkaluja eettisen mediakasvatustyön toteuttamiseen lasten ja nuorten parissa. Vuoden 2022 teemaa, eettistä mediaelämää käsiteltiin työpajoissa muun muassa elokuva- ja pelikasvatuksen, viherpesun, kulttuurisensitiivisyyden, monilukutaidon ja STEAM-pedagogiikan näkökulmista. Työpajoissa konkretisoitui, miten pelejä, elokuvia ja muita videoita voidaan hyödyntää työkaluina mediaetiikan käsittelemisessä sekä luotettavan tiedon tunnistamisen harjoittelussa lasten ja nuorten parissa.

Antoisien työpajojen jälkeen siirryttiin Keskustakirjasto Oodiin, jossa kuultiin kolme eettiseen mediaelämään kytkeytyvää, inspiroivaa ja ajankohtaista keynote-puheenvuoroa. Ensimmäisessä puheenvuorossa Tommi Tossavainen Kavista käsitteli digipelien piilomaksullisuutta sekä pelaamisen kytkeytymistä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Toisessa puheenvuorossa Paula Aalto MLL:stä kertoi, mitä kuuluu lasten ja nuorten mediakasvatukseen ja viritti keskustelua aikuisen vastuullisesta roolista mediakasvattajana. Viimeisenä kuultiin Susanna Ahosta Uutismedialiitosta. Hänen puheenvuoronsa käsitteli luotettavan tiedon perustavanlaatuista suhdetta Journalistin ohjeisiin, joka käsitteenä tulisi ilmetä myös tulevaisuuden opetussuunnitelmissa. Innostavien puheenvuorojen jälkeen osallistujat saivat jakaa mietteitään puheenvuoroista sekä päivän työpajoista Oodissa sekä Zoomin puolella.

Pienistä teknisistä kommelluksista ja kriittisellä hetkellä lauenneesta palohälytyksestä huolimatta tapahtuma oli onnistunut! Vuoden 2022 Oivallus kokosi jälleen menestyksekkäästi yhteen mediakasvatuskentän ammattilaiset ja ajankohtaisaiheet. Vuoden teema, eettinen mediaelämä, koskettaa laaja-alaisesti kaikkia kasvatusalan ammattilaisia. Eettisyys ja sen alakäsitteet tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä saavutettavuus ovat aina ajankohtaisia teemoja ja käsitteitä, mutta erityisesti näinä aikoina ne ovat erityisen tärkeitä ja kytkeytyvät laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toivottavasti jokainen Oivallus-mediakasvatusseminaariin osallistunut sai kotiin vietäväksi jonkin uuden oivalluksen oman, eettisemmän mediakasvatustyönsä tueksi.

Mikäli et päässyt mukaan seuraamaan Keskustakirjasto Oodin keynote-puheenvuoroja tai haluat palata mielenkiintoisiin puheenvuoroihin uudestaan, niin voit katsoa ne nyt Mediametkan YouTube-kanavalta:

Tommi Tossavainen/ Digitaalisten pelien piilotettu hinta: https://youtu.be/26cnGUYFCgk
Paula Aalto/ Hyvä, paha digi: https://youtu.be/iFmF6ZiGh_E
Susanna Ahonen/ Journalismin rooli mediakasvatuksessa: https://youtu.be/g_eFZNq4nt8

Kanssaoivaltaen,

Taru Kuosmanen
Tuottaja/ Mediametka