Toteutuvatko lapsen oikeudet tekoälypalveluissa?

Metkan toiminnanjohtaja osallistuu tekoälyn ISO-järjestelmän standardisointityöhön vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Markkinoinnissa puhutaan asiakaskokemuksesta ja pystytään sanavalinnoilla ja värisävyillä ohjailemaan massojen käyttäytymistä. Miten tekoäly eri palveluissa voisi auttaa tai ohjata meitä? Ja voiko se väsymättömästä työtahdistaan huolimatta joskus erehtyä? Itseoppiva järjestelmä rakastaa rutiiniensa hiomista ja viimeaikaiset esimerkit ovat osoittaneet, että oppimiseen käytetty tieto tai koneoppimista ohjaava näkökulma ei ole aina vastannut käyttäjän elämäntilannetta.

Olen huomannut välillä pohtivani, millaisia tulevia kansalaisia haluamme tekoälyjen ohjaamina tuottaa. Osaammeko varmasti ennakoida sanavalintojen, värisävyjen tai kirjoittamattomien uskomusten yhteisvaikutukset käyttäjiin? Sillä tekoälypalveluja, kuten muitakin käyttäessämme, motivaatio on sisäsyntyistä – eli sitä saa mitä mittaa.

Erilaisiin tunnistamisiin, mittaukseen, keskusteluikkunoihin, mainontaan ja vaikkapa taiteeseen soveltuvia tekoälyjä kehitetään joka puolella maailmaa kovalla vauhdilla. Kehittämiseen kuuluu testaamista, ja testaamiseen virheiden tekemistä. Kehitystyön kanssa yhtä jalkaa kulkevat standardointiprosessit. Niillä varmistetaan, että tulevat järjestelmät toimivat mahdollisimman saumattomasti yhdessä ja erikseen.

ISO-järjestelmän tulevan tekoälystandardin keskeisenä osana on luotettavuus. Sen alle nimenomaan Suomi kokoaa sisällön tekoälyn selitettävyydestä, sekä yhdessä Japanin kanssa avoimuudesta. Mukana on jo nyt alan huippututkijoita, ja aiheet puhuttavat laajasti niin julkisella – kuin yksityissektorillakin. Lapset ja nuoret ansaitsevat ikä- ja käsityskykynsä mukaisen luotettavan tiedon oman elämänsä tekoälyistä.

Elämme sellaisen teknologisen murroksen aikaa, joka vaikuttaa myös median ja yhteiskunnan suhteeseen. Myllerryksen keskelläkin kenellä tahansa, millä kielellä tahansa, on oltava mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa siitä tekoälystä, jonka kanssa hän toimii. Standardit eivät ole politiikasta, mainonnasta tai monopoleista riippuvaisia vaan perustuvat alansa kehittämisestä innostuneiden asiantuntijoiden yhteisymmärrykseen. Näin saavutetun luottamuksen kautta myös kuluttajat uskaltautuvat tekoälypalvelujen pariin, osaavat vaatia asianmukaista laatua ja tuntevat palvelut omikseen.

Teksti: Meri Seistola