Oppimispäiväkirjan koostaminen

Oppimispäiväkirjaan kootaan havaintoja, oivalluksia ja kysymyksiä matkan varrelta sekä dokumentoidaan toimintamallien kokeilua lapsiryhmässä. Oppimispäiväkirja on ennen kaikkea kasvattajan oma työväline, joka suuntaa tarkastelupisteen oppimisprosessiin. Kokeileva ja tutkiva työtapa avaa uusia näkökulmia ja herättää oivalluksia. Tämän vuoksi kannattaa heittäytyä rohkeasti tutkimaan, mitä kaikkea voisi tehdä ja miten eri tavoilla voisi toimia. Päästäkää luovuus ja uteliaisuus valloilleen ja nauttikaa oppimismatkasta!

Koulutuksen alussa:

 • Millaisia toiveita, tarpeita, ajatuksia ja tavoitteita sinulla on ennen koulutuksen alkua. Mitä haluaisit tästä koulutuksesta saada?
 • Pohdi, mitä tiedät jo ennestään tunnetaidoista ja monilukutaidosta. Mitä näihin liittyvää varhaiskasvatusyksikössäsi jo tehdään? Mihin kaipaisit lisätukea?

Luentodiojen jälkeen:

 • Pohdi ja kirjoita ylös, mitä sinulle jäi päällimmäisenä luennosta mieleen.
 • Pohdi ja kirjoita ylös, millaisia kysymyksiä sinulle heräsi ja mistä haluaisit saada lisää tietoa.

Kasvattajien tapaamisten jälkeen:

 • Miten voisit soveltaa tapaamisessa esiteltyjä harjoituksia omassa arjessasi ja työssäsi?
 • Millaiset harjoitukset koet juuri tällä hetkellä toimiviksi ja omiksesi?
 • Mitkä asiat luovat hyvinvointia omaan elämääsi?
 • Millaisissa tilanteissa huomaat stressaantuvasi? Mikä on sinun tapasi toimia stressaantuneena?

Lapsiryhmän kanssa pidettyjen tuokioiden jälkeen:

Tunnetaitojen oppimisessa tärkeää on toisto ja se, että teemat ja asiat sidotaan osaksi lasten jokapäiväistä arkea. Tämän koulutuksen toimintamallit ja tehtävät kannattaakin ottaa vaikkapa osaksi päivittäisiä aamu- tai päiväpiirejä.

Dokumentoi tuokioissa esitettyjen asioiden ja harjoitusten tuomisesta omaan ryhmääsi. Mitä te otatte kustakin osiosta päivittäiseen käyttöönne?

Koulutuksen jälkeen:

 • Pohdi nyt, mitä olette tämän koulutuksen aikana tehneet ja mikä on ollut sinulle antoisinta.
 • Mitä otat tästä koulutuksesta mukaasi?
 • Miten voisit vielä kehittää eteenpäin koulutuksessa esitettyjä asioita ja tehtäviä?
 • Millä tavalla juuri teidän ryhmässänne näitä asioita voitaisiin käsitellä?