ElokuvaPelit
Tuntisuunnitelma
7–9-vuotiaat
Monilukutaito
Kuvataide

Tv-hahmosta pelisankariksi

Työpajassa käsitellään lasten lempisarjoja- ja pelejä sekä piirretään oma pelisankari. Lempisarjojen ja -pelien käsittely tapahtuu keskustelun kautta. Tavoitteena on, että lapset saavat jakaa omaa mediamaailmaansa ja kuluttamiaan mediasisältöjä toisille. Lisäksi työpajan piirrustustehtävä tukee lasten itseilmaisua ja luovuutta. Työpajan kohderyhmänä ovat 7-9-vuotiaat. Tapaaminen on toteutettavissa sekä lähi- että etätapaamisen muodossa.

Tavoitteet

 • Oppia tarkastelemaan omia mediakokemuksia ja mielenkiinnonkohteita
 • Saada jakaa omia mielenkiinnonkohteita toisille
 • Itseilmaisun ja luovuuden kehittäminen piirustustehtävän avulla

Kohderyhmä

7-9-vuotiaat

Ryhmäkoko

max. 30

Kesto

45 min

Tarvikkeet

 • paperia
 • lyijykynä
 • värikyniä

Toiminta

Aloitus: Virittäydytään tunnelmaan, 15 min

 • Ohjaaja esittäytyy
 • Kerro, että työpajassa keskustellaan lasten lempisarjoista ja -peleistä sekä piirretään pelisankari.
 • Kerro, että ensin keskustellaan lempisarjoista
  • Mikä on lempisarjasi?
  • Kuka on lempihahmosi sarjassa, miksi?
 • Kerro, että seuraavaksi keskustellaan lempipeleistä
  • Mikä on lempipelisi?
  • Kuka on lempihahmosi pelissä, miksi?

Yksilötehtävä: Piirretään pelisankari, 20 min

 • Piirrä lempisarjasi (lempi)hahmo pelisankariksi paperille.
 • Keksi pelisankarille erilaisia sankarin ominaisuuksia, kuten supervoimia tai poikkeuksellisia taitoja.
 • Kirjoita sankarin ominaisuudet samalle paperille, johon pelisankari on piirretty.
 • Laittakaa valmiit piirrustukset esille esimerkiksi seinälle.

Lopuksi: Peukuta! 10 min

 • Tee yhteenveto työpajasta peukkuäänestyksen avulla.
 • Kysy lapsilta kysymyksiä ja lapset vastaavat näyttämällä peukkua ylöspäin (samaa mieltä) tai peukkua alaspäin (eri mieltä)
 • Kysymykset voivat olla seuraavanlaisia, mutta tarvittaessa niitä voi keksiä myös lisää:
  • Oliko kiva osallistua työpajaan?
  • Oliko kiva keksiä ja piirtää oma pelisankari?
 • Kiitä osallistumisesta työpajaan!

Tekijä: Heidi Isotalo

Avainsanat

Audiovisuaalinen kerrontaDigitaaliset pelitElokuvaMediakasvatusMediasuhdePelikulttuuri