Sosiaalinen media
Tuntisuunnitelma
13–15-vuotiaat
KuvataideYhteiskuntaoppi
KameraTietokoneÄlypuhelimet

Sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan vaikuttamiseen sosiaalisen median kautta. Vaikuttamista harjoitellaan suunnittelemalla oma sosiaalisen median kampanja ja luomalla postaus Instagramiin. Työpaja on toteutettavissa sekä etä- että lähitapaamisena. Kohderyhmänä ovat 13-15-vuotiaat.

Tavoitteet

 • Oppia tunnistamaan, miten sosiaalisessa mediassa vaikutetaan 
 • Kehittää sosiaalisen median vaikuttamisen taitoja 
 • Oppia suunnittelemaan sosiaalisen median kampanja 
 • Oppia luomaan vaikuttava postaus sosiaaliseen mediaan 

Kesto

150 min (2,5h)

Kohderyhmä

13 – 15 – vuotiaat

Tarvikkeet

 • Älypuhelin, jossa on Instagram-sovellus 
 • Instagramiin luotu yhteinen tili postauksille
 • Kuvaamiseen sopiva kamera (puhelin tai kamera, josta mahdollisuus siirtää kuvia/videoita Instagramiin) 

Toiminta

Aloitus, 10 min 

 • Ohjaaja esittäytyy ryhmälle.
 • Kerro, että työpajassa harjoitellaan vaikuttamista sosiaalisen median kautta erilaisten tehtävien avulla.
 • Käykää läpi nimikierros, jotta kaikki tulevat tutuiksi toisilleen.

Paritehtävä: Etsitään internetistä vaikuttavia sosiaalisen median kampanjoita ja postauksia, 35 min

 • Jaa ryhmä pareihin.
 • Etsikäää internetistä esimerkkejä vaikuttavista sosiaalisen median kampanjoista tai postauksista.
 • Listatkaa esimerkit ylös ja pohtikaa, miksi se on teidän mielestä vaikuttava. Valmistautukaa esittämään esimerkit muille ryhmäläisille.
 • Tarvitsette tehtävään internetillä varustetun laitteen. Voitte käyttää älypuhelinta tai tietokonetta.
 • Tehtävän tekoon on aikaa 20 min.
 • Keskustelkaa tehtävän lopuksi, että millaisia esimerkkejä löysitte ja miksi ne ovat teidän mielestänne vaikuttavia.

Ryhmätehtävä: Suunnitellaan sosiaalisen median kampanja, 45 min 

 • Jaa ryhmä 3-4 hengen pienryhmiin
 • Suunnitelkaa ryhmänä vaikuttava kampanja sosiaaliseen mediaan. Kampanjasta tehdään vain kirjallinen suunnitelma, jota ei tarvitse toteuttaa.  
 • Kerro mitä kampanjalla tarkoitetaan: se on tavoitteellista, viestinnällistä toimintaa, joka on säännöllistä ja eri medioita hyödyntävää  
 • Valitkaa aihe kampanjaan itse.
 • Kampanjaa voi miettiä seuraavien kysymysten avulla:
  • Millaiseen asiaan haluaisitte vaikuttaa? Miksi?
  • Mitä haluaisitte saada ihmiset tekemään asiaan liittyen?
  • Millaisia sosiaalisen median ominaisuuksia voisitte hyödyntää, jotta vaikuttava viesti tavoittaisi oikean kohderyhmän? 
  • Millainen kampanja tukisi parhaiten viestinne vaikuttavuutta? Esimerkiksi kuinka usein viestiä levitetään, millaisia ovat tekstit/kuvat/videot jne. 
 • Voitte suunnitella kampanja paperille, tekstinkäsittelyohjelmaan, padletille…  
 • Etsikää myös kampanjaan sopiva kuva ja lisätkää se suunnitelmanne yhteyteeen.
 • Esitelkää kampanjat toisille ryhmille: mikä on kampanjanne aihe ja miten toteuttaisitte sen?

Yksilötehtävä: Luodaan vaikuttava Instagram-postaus, 45 min 

 • Luo ryhmälle ennen tehtävän aloitusta oma, yksityinen Instagram-tili, jonne postaukset julkaistaan. Voit jakaa tunnukset kaikille tai voitte vaihtoehtoisesti tehdä postaukset yhdellä puhelimella.  
 • Tehkää oma postaus Instagramiin aiheesta, johon haluaisit vaikuttaa sosiaalisen median kautta. Postauksessa tulee olla tekstiä ja kuva tai lyhyt video – käytä luovuuttasi!
 • Valitse aihe postaukseesi itse.
 • Aikaa postauksen tekoon on 25 min.
 • Käykää tehtävän lopuksi postaukset yhdessä läpi
  • Miksi haluaisit vaikuttaa juuri tähän aiheeseen?

Lopuksi: Mitä työpajassa opittiin? 15 min

 • Tee lopuksi yhteenveto työpajasta ja pyydä osallistujia vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
  • Millaisia asioita työpajasta jäi mieleen?
  • Opitko jotain uutta työpajan aikana?
 • Kiitä osallistumisesta työpajaan!

Tekijä: Heidi Isotalo

Avainsanat

MediakasvatusMediasuhdeOsallisuusVaikuttaminen