Video
Tuntisuunnitelma
13–15-vuotiaat
KuvataideTerveystieto
MikrofoniTabletTietokoneVideokamera

Sometiaisen videopaja

Sometiaisen videopajassa suunnitellaan ja kuvataan oma video kuvitteellisista mediankäyttöön liittyvistä tilanteista. Työpajan kohderyhmänä ovat 13-15-vuotiaat. Helpoiten työpaja on toteutettavissa lähitapaamisten muodossa, mutta se on myös sovellettavissa etätoteutukseen sopivaksi.

Tavoitteet 

 • Oppia tekemään lyhyitä videoita 
 • Tutustua videonteon prosessiin
 • Huomioida saavutettavuus videonteossa

Kohderyhmä 

13-15-vuotiaat 

Kesto 

 • 2 x 60 min (1. ja 3. tapaamiskerta)
 • 1 x 120 min (2. tapaamiskerta)

Ryhmäkoko 

 • yhdessä tuotantoryhmässä 3-5 jäsentä
 • isossa ryhmässä max 20 jäsentä

Tarvikkeet 

 • iPad, jossa on iMovie-videonmuokkausohjelma tai muu videokamera ja mahdollisuus muokata videota muussa sovelluksessa tai tietokoneella 
 • Metkan Mediadialogia! -keskustelukortit, jotka löydät täältä  
 • Käsikirjoituksen suunnittelulomakkeet tulostettuna: Videosuunnitelma & Videon kohtaukset  
 • Rekvisiittaa videota varten (vaatteita, asusteita, erilaisia tavaroita, huonekaluja jne.)

Toiminta   

Ensimmäinen tapaamiskerta, 60 min

Aloitus: Esittäytyminen, 5 min

 • Ohjaaja esittäytyy 
 • Työpajassa suunnitellaan ja kuvataan oma video median käyttöön liittyvistä tilanteista. 
 • Ryhmäläiset esittäytyvät toisilleen, jos eivät tunne toisiaan ennestään. 

Keskustelutehtävä: Keskustellaan yhdessä, 10 min

 • Keskustellaan yhdessä median käyttöön liittyvistä tilanteista Mediadialogia-keskustelukorttien avulla. 
 • Käytä kortteja seuraavalla tavalla: esitä kortissa oleva kysymys tai väite osallistujille tai näytä kuva osallistujille. Kysy millaisia ajatuksia kysymys, väite tai kuva herättää osallistujissa. Käytä tehtävässä kaikkia pakassa olevia kortteja.
 • Korttien lisäksi voit kysyä osallistujilta seuraavia kysymyksiä:
  • Millaisissa tilanteissa eri medialaitteita voidaan käyttää? 
  • Millaisissa tilanteissa medialaitteita ei tulisi käyttää? 
  • Millaisiin tarkoituksiin medialaitteita yleensä käytetään? 
 • Keskustelun tarkoituksena on virittäytyä työpajan aiheeseen.

Ryhmätehtävä: Videon suunnittelu ja käsikirjoitus, 40 min  

 • Jaa iso ryhmä 3-5 hengen pienempiin tuotantoryhmiin. Tuotantoryhmissä on tärkeää avoin ilmapiiri ja turvallinen tila.
 • Suunnitelkaa ja käsikirjoittakaa oma video, jonka aiheena on medialaitteiden käyttö erilaisissa tilanteissa. 
  • Miten näitä tilanteita voitaisiin esittää videon muodossa?
  • Miten tilanteista saisi viihdyttävää katsottavaa?
 • Suunnitelkaa video ensin Videosuunnitelma-lomakkeelle. 
 • Kun suunnitelma on valmis, kirjoittakaa ja suunnitelkaa videon kohtaukset erilliselle lomakkeelle (Videon kohtaukset-lomake).
  • Suunnitelkaa ja kirjoittakaa jokainen videon kohtaus omalle lomakkeelle.
  • Kohtauksia tulee olla vähintään 3, mutta saa olla enemmänkin.
  • Videon keston saa valita itse, mutta sen tulee olla vähintään 1 minuuttia tai maksimissaan 5 minuuttia pitkä.
  • Ottakaa huomioon, että pitkässä videossa on enemmän työtä kuin lyhyessä videossa.
 • Voitte keksiä medialaitteen käyttötilanteen itse tai voitte käyttää apuna esimerkiksi Mediadialogia-korttien tekstejä ja kuvia. 
 • Jakakaa tuotantoryhmän roolit ryhmäläisten kesken, jotta jokainen tietää, mitä tekee videossa. Kaikkien ei tarvitse näytellä videolla, mutta jokaisella tulee olla selkeät roolit tuotantoryhmässä.
  • Rooleja, mm. ohjaaja, tuottaja, kuvaaja, editoija, näyttelijä.
 • Aikaa suunnitteluun on 40 minuuttia

Lopuksi: Seuraava tapaaminen ja kiitokset, 5 min

 • Kerro ryhmäläisille, milloin seuraava tapaaminen on.
 • Kerro, että seuraavalla tapaamiskerralla kuvataan ja editoidaan video.
 • Kiitä osallistumisesta!

Toinen tapaamiskerta. 120 min

Aloitus : Mitä tänään tehdään ja tekninen ohjeistus kuvaamiseen sekä editointiin, 20 min

 • Kerro, että tällä tapaamiskerralla kuvataan ja editoidaan video.
 • Neuvo miten iPadia tai muuta videokameraa käytetään ja kerro minne kuvatut kohtaukset tallennetaan.
 • Katsokaa yhdessä Metkan opetusvideo iMovien käytöstä videon editoimiseen. Jos iMovieta ei ole käytössä, ohjeista toisen editointiohjelman käyttö.
Videon tekijä: Mervi Maatela
 • Kerro videon katsomisen jälkeen ohjeistus videon kuvaamiseen.

Ryhmätehtävä: Videon kuvaaminen, 45 min

 • Valitkaa videon kuvaamiselle sopiva paikka ja rekvisiitta.
 • Käykää kohtaukset ryhmässä läpi ja harjoitelkaa niitä ennen kuvausta. Sopikaa myös aiemmin tehdyn roolijaon mukaisesti, mitä kukakin tekee.
 • Tärkeää, että kaikki tukevat ja neuvovat toisiaan roolituksista huolimatta.
 • Kuvatkaa kohtaukset järjestyksessä: aloittakaa alkukohtauksesta, siirtykää sen jälkeen keskikohtaukseen ja lopuksi loppukohtaukseen.  
 • Aikaa videon kuvaamiseen on 45 minuuttia
 • Kerro, että videota saa alkaa editoimaan, kun kaikki kohtaukset on kuvattu.

Vinkki:

Videon voi halutessaan kuvata iMovien trailer-ominaisuudella, joka määrittelee tarvittavat kohtaukset valmiiksi. Tämä kuvausmuoto sopii hyvin tilanteisiin, joissa ei haluta käyttää aikaa videon editoimiseen.  

Ryhmätehtävä: Videon editointi, 50 min

 • Voitte editoida videon, kun kaikki kohtaukset on kuvattu
 • Kerro, että video on tärkeää editoida (eli jälkikäsitellä), jotta siitä tulee viimeistelty.
 • Jos video kuvataan iPadilla, ohjeista editoimaan video iMovie-ohjelmalla Metkan opetusvideon mukaisesti.  
 • Videon voi käsitellä myös toisella editointiohjelmalla, jos iMovieta ei ole saatavilla. Kerro ohjeet, kuinka editointiohjelmaa käytetään.   
 • Sopikaa valmiiksi edtoiduille videoille yhteinen tallennuspaikka.

Lopuksi: Seuraava tapaamiskerta, 5 min

 • Kerro, milloin seuraava tapaamiskerta on.
 • Seuraavalla tapaamiskerralla katsotaan yhdessä valmiit videot.
 • Kiitä osallistujia!

Kolmas tapaamiskerta, 60 min

Aloitus: Mitä tänään tehdään? 10 min

 • Kerro, että tänään katsotaan yhdessä valmiit videot.
 • Ohjeista ryhmät valmistautumaan kertomaan omasta videostaan ja kokemuksistaan videontekoprosessiin liittyen.
  • Miksi päädyitte juuri tähän median käytön tilanteeseen?
  • Millainen kokemus oli tehdä videota?
  • Mitä opitte videontekoprosessin aikana?

Tehtävä: Videoiden katsominen yhdessä, 45 min

 • Katsokaa videot yhdessä läpi.
 • Keskustelkaa videontekoprosessista jokaisen ryhmän videon katsomisen jälkeen ja vastatkaa aloituksessa esitettyihin kysymyksiin.

Lopuksi: Kiitokset, 5 min

 • Kiitä osallistumisesta työpajaan!

Tekijä: Heidi Isotalo. Tekstiä on päivittänyt Markus Kämäräinen vuonna 2022.

Avainsanat

Audiovisuaalinen kerrontaKäsikirjoittaminenMediakasvatusOsallisuus