ElokuvaVideoÄäni
Tuntisuunnitelma
13–15-vuotiaat
Tieto- ja viestintäteknologiaOsallistuminen
Tietotekniikka
TabletTietokoneVideokameraÄlypuhelimet

Oman elämän dokumentointi

Tässä työpajassa nuoret oppivat kertomaan videon keinoin itselleen ajankohtaisesta mietteestä, toiveesta, unelmasta tai tunteesta.

Kohderyhmä

Yläkoululaiset

Kesto

120 min tai enemmän

Tavoitteet

• Nuoret oppivat kertomaan videon keinoin itselleen ajankohtaisesta mietteestä, toiveesta,
unelmasta tai tunteesta.
• Nuorten videotyöskentelyn ja itseilmaisun taidot kehittyvät.
• Nuoret oppivat tunnistamaan ja nimeämään erilaisia YouTube-videogenrejä.
• Nuoret ymmärtävät ja tunnistavat dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan eroja.

Tarvikkeet

• Koululuokka tai muu rauhallinen työskentelytila, josta on mahdollisuus levittäytyä pienempiin tiloihin (esim. koulun käytäville) kuvaamaan
• Tablet-laitteita tai muita videotyöskentelyyn ja yksinkertaiseen editointiin sopivia työkaluja
• Tarvittaessa työskentelyssä voi hyödyntää nuorten omia älypuhelimia
• Ensi-iltaa varten videotykki, HDMI-kaapeli tai muut tarvittavat johdot
• Internetyhteys
• Kyniä ja paperia

Toiminta

Työpajan ohjaaja kertoo, että työpajan aikana jokainen tekee lyhyen, korkeintaan minuutin mittaisen vlogimuotoisen videon, jossa dokumentoi omaa elämäänsä tai jotain, mikä mietityttää.
Se voi olla ajatus, miete, toive, unelma tai tunne. Jos video on mahdollista julkaista
esimerkiksi YouTubessa, siitä voi olla oikeasti apua tai iloa jollekulle samaa asiaa pohtivalle.

Orientoiva harjoitus 1: Rakastan, vihaan, toivon, pelkään
Jokainen saa itselleen paperin, jonka jakaa neljään sarakkeeseen: rakastan, vihaan, toivon ja pelkään. Työpajan ohjaaja katsoo kellosta aikaa, ja viiden minuutin aikana kaikki kirjoittavat
jokaiseen sarakkeeseen mahdollisimman monta sanaa otsikon mukaisesti. Tarkoituksena on luetella erikseen miettimättä sellaisia asioita, joita itse pelkää, toivoo, rakastaa tai
vihaa. Yksinkertaiset sanat tai vaikka kuvat riittävät. Joku voi esimerkiksi pelätä koiria ja toinen rakastaa koiria. Viiden minuutin jälkeen jokaisen on lopetettava kirjoittaminen.
Ne, jotka haluavat, voivat esitellä kirjoittamiaan sanoja koko ryhmälle.

Orientoiva harjoitus 2: Ideointia herättelevät kysymykset
Jokainen kirjoittaa paperille vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä epäkohtia näet päivittäin?
• Mistä olet kiitollinen?
• Kuka on suosikki-ihmisesi tai suosikkieläimesi ja miksi?
• Mitä ilman et voisi elää ja miksi?

Oman videon ideointi

Käytetään hetki vapaaseen ideointiin. Mieti, mistä haluat omalla videollasi kertoa. Jokainen tutkii, mitä on kirjoittanut edellisissä tehtävissä. Nousiko harjoituksista esiin jokin kiinnostava teema? Ideoista voi myös jutella parin kanssa, jos se helpottaa. Lopuksi jokainen kirjoittaa
oman ideansa paperille.

Suunnitelma tai käsikirjoitus

Keskustellaan hetki siitä, että suunnitteleminen on videoiden tekemisessä tärkeää ja helpottaa
prosessia. Tällä kerralla tarkkaa käsikirjoitusta ei kuitenkaan tarvita, vaan jokainen voi vapaasti kirjata videonsa suunnitelman muistiin itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi ranskalaisin viivoin tai piirtämällä.

Suunnitelmasta tulee selvitä seuraavat yksityiskohdat:

• Näkökulma
• Esim. kouluruokailusta voi kertoa oman näkökulman, kaverin näkökulman tai poliitikon näkökulman.
• Miten kerrot?
• Oletko paikallasi? Tarvitsetko rekvisiittaa? Katsotko kameraan?
• Esiintyykö videolla muita kuin sinä?
• Yksi kuva vai useita kohtauksia?
• Kuvauspaikka
• Missä video konkreettisesti kuvataan?

Kuvaukset

Jakaudutaan pareihin ja jaetaan kaikille tarvittavat työvälineet. Toinen parista kuvaa ja toinen esiintyy. Työskennellään itsenäisesti. Työpajan vetäjä auttaa tarvittaessa.

Videon jälkityöt

• Valitaan videoista parhaat otot.
• Editoidaan videoita tarvittaessa. Nuoret ohjeistavat mielellään toisiaan editoinnissa.
Työpajan ohjaaja opastaa tarvittaessa.
• Lisätään videoon lopputekstit.
• Jaetaan videot opettajalle.
• Sovitaan yhdessä videoiden julkaisusta.

Ensi-ilta

Mikäli aikaa jää, kaikkien videot katsotaan yhdessä. Ennen videoiden katsomista sovitaan
yhteinen linja siitä, miten toisten videoita saa ja kannattaa kommentoida.

Työpajan ohjeistus on julkaistu Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt -kirjassa vuonna 2018. Kirjan on kustantanut PS-kustannus.

Avainsanat

Audiovisuaalinen kerrontaDokumenttiElokuvaÄlypuhelin