Tuntisuunnitelma
Kasvattajat
AjatteluKulttuurinen osaaminenOsallistuminen

Mediakasvattajan havaintopäiväkirja

Havainnoi ja tarkastele viiden päivän ajan, kuinka lasten ja nuorten mediakulttuuri näkyy
omassa arjessasi ja lähiympäristössäsi. Kuljeta mukanasi pientä muistivihkoa ja kirjaa siihen joka päivä erilaisia havaintoja.

Hyödynnä muistivihkoa itsellesi sopivalla tavalla. Voit kirjata havaintosi esimerkiksi ranskalaisin viivoin, miellekarttoja rakentamalla tai piirroksia luonnostellen. Kiinnitä eri päivinä huomiosi erilaisiin asioihin:

Päivä 1
Havainnoi lasten ja nuorten leikkejä ja puheita. Tarkastele vaivihkaa koulun pikkuoppilaita, päiväkodin lapsia tai kirjastossa vierailevaa nuorten porukkaa. Kirjaa muistiin leikit, pelit ja
hokemat, joissa on aineksia mediasta. Mainitsevatko lapset leikeissään esimerkiksi digitaalisia
pelejä, tubettajia, elokuvia tai kirjoja? Halutessasi voit myös jututtaa lasten ja nuorten ryhmiä ja kysellä heiltä, mitkä mediailmiöt ovat heille tällä hetkellä tärkeitä.

Päivä 2
Kiinnitä huomiosi lasten ja nuorten pukeutumiseen ja tavaroihin. Mitä mediahahmoja lasten kouluvälineissä tai vaatteissa näkyy? Missä ohjelmassa tai mediassa hahmot esiintyvät?
Mitä ne tekevät? Millaisia hahmot ovat? Mitä muita median synnyttämiä oheistuotteita huomaat lapsilla ja nuorilla olevan? Miten oheistuotteet näkyvät eri-ikäisten lasten ja nuorten arjessa?

Päivä 3
Näkyvätkö lasten ja nuorten mediakulttuuri ja heille suunnatut tuotteet mainoksissa, ohjelmissa, verkkosivuilla tai peleissä, joita käytät päivän aikana? Kohtaatko lapsille ja nuorille suunnattuja mainoksia kaduilla, kulkuvälineissä, televisiossa tai radiossa? Kohdennetaanko sinulle mainontaa tai muita sisältöjä, joissa esiintyy lapsia tai nuoria? Pohdi miksi tai miksi ei.

Päivä 4
Käännä katse itseesi. Ihailetko jotakuta julkisuuden henkilöä? Muistutatko sarjakuvahahmoa tai televisiosarjan, elokuvan tai kirjan henkilöhahmoa? Minkälaisiin fiktiivisiin hahmoihin samaistut? Mitä median synnyttämiä oheistuotteita itse omistat? Millä vuosikymmenellä sinulle rakkain musiikki ja elokuvat on tehty? Mikä mediakulttuurissa oli ajankohtaista silloin? Miten oman lapsuutesi mediamuistot eroavat nykyisestä lasten ja nuorten mediakulttuurista?
Millä tavoin omat muistosi auttavat
sinua ymmärtämään lapsuutta ja nuoruutta?

Päivä 5
Keskustele edellisinä päivinä tekemistäsi havainnoista kollegoidesi kanssa. Ovatko he kiinnittäneet huomiota samoihin ilmiöihin kuin sinä? Mikä lasten ja nuorten mediakulttuurissa
innostaa tai kauhistuttaa teitä? Muistakaa etsiä positiivisia näkökulmia. Miten havaintosi
voisivat kehittää ammattitaitoasi?

Jatkossa
Kerro havainnoistasi laajemminkin. Ota ne esiin vaikkapa seuraavassa tiimipalaverissa tai vanhempainillassa. Pohtikaa, miten havaintojasi voisi hyödyntää esimerkiksi koulun ja kotien
välisessä yhteistyössä. Keskustele päivän tai parin ajan säännöllisesti havainnoistasi erilaisissa tilanteissa ja ihmisryhmissä.

Harjoitus on julkaistu Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt -kirjassa vuonna 2018. Kirjan on kustantanut PS-kustannus.

Avainsanat

TunnetaidotAistihavainnotMediakasvatus