Tuntisuunnitelma
Kasvattajat
AjatteluTieto- ja viestintäteknologiaOsallistuminen

Kuka pelkää tulevaisuutta? -leikki

Tämä leikki sopii ryhmätilanteisiin, esimerkiksi koulutuspäivän piristykseksi. Parhaiten
leikki toimii, kun siihen osallistuu kerralla 6–15 leikkijää. Yksi leikkijöistä voi toimia pelinohjaajana.
Asettukaa piiriin istumaan. Tarvitsette hernepussin, jota voitte heitellä toisillenne. Leikki
sisältää kolme pelikierrosta. Suorittakaa ne oikeassa järjestyksessä.

1. pelikierros
Pelaaja, jolla on hernepussi, sanoo ensimmäisen mieleensä tulevan tulevaisuuteen
tai digitalisaatioon liittyvän sanan, esimerkiksi tekoäly, drone-auto tai avaruusturismi, ja ojentaa sitten hernepussin vasemmalla puolellaan istuvalle henkilölle. Hän vuorostaan sanoo yksittäisen tulevaisuuteen tai digitalisaatioon liittyvän sanan ja ojentaa hernepussin eteenpäin.
Näin jatketaan, kunnes hernepussi on kiertänyt täyden kierroksen.

Oma sana pitää sanoa ja hernepussi ojentaa eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Samaa sanaa ei saa sanoa kahta kertaa. Jos jollakulla on vielä kierroksen jälkeen mielessä sana, jota ei ole sanottu, hernepussi heitetään hänelle ja hän saa sanoa ylimääräisen sanan.

2. pelikierros
Tällä kierroksella hernepussia heitellään satunnaisessa järjestyksessä eri pelaajille eikä ojenneta vieruskaverille. Yksittäisen sanan sijaan jokaisen pitää nyt sanoa tulevaisuuteen
liittyvä henkilökohtainen pelko tai yleinen uhkakuva, esimerkiksi ”robotti vie työpaikkani”. Kierros loppuu, kun kukaan ei enää keksi uusia tulevaisuuden uhkia.

3. pelikierros
Hernepussia heitellään kuten 2. pelikierroksella. Tällä kierroksella uhkakuvat käännetään
positiivisiksi tulevaisuuden näkymiksi. Miettikää, mitä hyvää, inspiroivaa ja ihanaa tulevaisuus,
digitalisaatio ja tulevaisuuden mediakulttuuri tuovat tullessaan. Se, jolla hernepussi on, kertoo oman positiivisen tulevaisuudennäkymänsä, esimerkiksi ”sairaudet parantava robotti”, ja heittää sitten pussin eteenpäin. Näin jatketaan, kunnes kaikki positiiviset
tulevaisuudennäkymät on käyty läpi.

Harjoitus on julkaistu Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt -kirjassa vuonna 2018. Kirjan on kustantanut PS-kustannus.

Avainsanat

LeikkiOsallisuus