Sosiaalinen mediaPelitTeknologia
Tuntisuunnitelma
10–12-vuotiaat
TerveystietoÄidinkieli ja kirjallisuus
DialogikortitTietokoneÄlypuhelimet

Kännykkäpäiväkirja

Kännykkäpäiväkirja on 10-12-vuotiaille tarkoitettu työpaja, jossa seurataan omaa kännykän käyttöä kahden päivän ajan. Seuranta-ajan pohjalta tehdään kirjallinen päiväkirja, johon havainnot kirjataan ylös ja jossa niitä pohditaan tarkemmin. Vaihtoehtoisesti voi yleisesti pohtia omaa kännykän käyttöä, jos seuranta tuottaa joillekin haasteita. Työpaja on toteutettavissa helposti lähi- ja etätapaamisten muodossa.  

(Huom. Suunnitelma toteutetaan vain, jos kaikilla oppilailla on älypuhelin ja he pystyvät käyttämään sitä itsenäisesti)

Tavoitteet 

 • Oppia havainnoimaan kännykän käyttöä määrällisesti ja laadullisesti
 • Oppia tunnistamaan, millaiseen tarkoitukseen kännykkää käyttää, millaisia mediasisältöjä kuluttaa ja millaisiin arjen tilanteisiin kännykkä kuuluu
 • Oppia havainnoimaan kännykän käyttöään kriittisesti ja tekemään tarvittaessa muutoksia omiin toimintatapoihin

Kohderyhmä

10-12-vuotiaat

Kesto

 • 2 x 45 min tapaamiskertaa
 • kahden päivän seurantajakso 

Ryhmäkoko

Ei merkitystä

Tarvikkeet 

 • Älypuhelin
 • Mediadialogia!-kortit, jotka löydät täältä
 • Tietokone, jossa on tekstinkäsittelyohjelma ja mahdollisuus liittää kuvia tekstiin.  Ota huomioon tietokoneen ja tekstinkäsittelyohjelman saavutettavuus tarvittaessa. Keskustele saavutettavuusasetuksia käyttävän oppilaan kanssa sopivimmista keinoista toteuttaa kirjoitustehtävä tekstinkäsittelyohjelmalla.

Toiminta 

Ensimmäinen tapaamiskerta, 45 min

Aloitus: Ohjaajan ja työpajan esittely, 10 min

 • Ohjaaja esittäytyy 
 • Työpajassa pohditaan yhdessä kännykän käyttöä osana omaa arkea.  
 • Jokainen toteuttaa kahden päivän seuranta-ajan kännykän käytöstä, jonka pohjalta tehdään seuraavalla tapaamiskerralla kirjallinen päiväkirja. Huom. mikäli luokassa on esimerkiksi yleisen, tehostetun tai erityisen tuen oppilaita, voi systemaattisen havainnoinnin ja päiväkirjan toteuttamisessa olla haasteita. Tällöin vaihtoehtona voi toteuttaa yleisluontoinen havainnoinnin omasta kännykän käytöstä.

Keskustelutehtävä:  Keskustellaan yhdessä kännykän käytöstä, 20 min

 • Ota esille Mediadialogia-kortti, jossa on tekstinä “Kuinka paljon ja mihin olet käyttänyt kännykkää viimeisen kahden päivän aikana?” Voit kysyä kysymyksen osallistujilta sekä kysyä heiltä, millaisia ajatuksia se heissä yleisesti herättää.
 • Käytä keskustelutehtävässä apuna myös seuraavia kysymyksiä:
  • Millaisten asioiden tekemiseen kännykkää yleensä käytetään? 
  • Millaisissa tilanteissa kännykkää on sallittu käyttää ja millaisissa ei? 
  • Kuinka paljon kännykkää yleensä käytetään esimerkiksi päivittäin? Voit kertoa omia kokemuksia tai arvioida yleisesti 
  • Voiko kännykkää käyttää liian paljon? 
  • Millaisia haittoja kännykän liiallisesta käytöstä voisi olla? 
 • Huom. keskustelu voidaan käydä myös pienryhmissä. Pienryhmä on hyvä toteutusmuoto etenkin, jos oppilailla on haasteita itseilmaisussa koko luokan kesken. Lopuksi jokainen ryhmä kertoo vielä yhteisesti omista ajatuksistaan aiheeseen liittyen. 

Tehtävänanto itsenäiseen tehtävään: Seuraa kännykän käyttöäsi kahden päivän ajan, 10 min

 • Valitse sinulle sopivin kahden päivän seuranta-aika, jossa kiinnität erityistä huomiota kännykän käyttöösi. Seuranta-aika tulee tehdä ennen seuraavaa tapaamiskertaa.  
 • Tee havaintoja siitä, kuinka monta tuntia päivässä käytät kännykkää ja mihin tarkoitukseen?
 • Kirjoita havainnot molemmista päivistä ylös esimerkiksi paperille, tekstinkäsittelyohjelmaan tai kännykän muistiinpanoihin. 
 • Vaihtoehtoisesti oppilas voi kirjoittaa yleisesti ilman seurantaa, mihin tarkoitukseen kännykkää käyttää.
 • Seurantapäivien aikana voi vapaaehtoisesti ottaa kuvia, joita voi käyttää päiväkirjan kuvituksessa. Kuvat voivat liittyä esimerkiksi tilanteisiin, joissa käytät kännykkää tai muihin itseäsi kiinnostaviin asioihin, jotka haluat kuvata. 

Lopuksi: Kertaa itsenäisen tehtävän tavoite ja seuraavan tapaamisen sisältö 5 min

 • Osallistujille kerrotaan, milloin on seuraava tapaaminen ja mihin mennessä havainnot tulee olla tehty. 
 • Kiitokset tästä tapaamiskerrasta!

Toinen tapaamiskerta, 45 min

 Aloitus: Keskustellaan omista havainnoista, 5 min

 • Keskustellaan osallistujien kanssa siitä, millaisia havaintoja he tekivät seuranta-ajan aikana kännykän käytöstä 
 • Mitkä havainnot yllättivät? Mitkä havainnot eivät yllättäneet? 

Tehtävä: Tehdään havaintojen pohjalta kännykkäpäiväkirja, 30 min

 • Tehtävänä on tehdä kirjallinen kännykkäpäiväkirja, joka pohjautuu kahden päivän seuranta-ajan aikana tehtyihin havaintoihin.
 • Kirjoita päiväkirja tekstinkäsittelyohjelmalla, johon voit liittää mukaan kuvia.
 • Kirjoita päiväkirja joko tarinamuotoon tai ranskalaisilla viivoilla. Päiväkirjan ei tarvitse olla sivumäärällisesti pitkä.
 • Pohdi päiväkirjassa myös sitä, mikä omassa toiminnassasi on hyvää ja olisiko jotain tarpeellista muuttaa. 
 • Esimerkki kännykkäpäiväkirjasta: Seurasin kännykän käyttöäni kahden päivän ajan. Huomasin käyttäväni kännykkää erityisesti sosiaalisen median selaamiseen ja YouTube-videoiden katsomiseen. Aikaa niihin meni päivässä 4 tuntia, joka tuntuu mielestäni aika suurelta määrältä. Tähän voisin kiinnittää jatkossa huomiota ja rajata käyttämääni aikaa. Kännykän käyttö ei ole huono asia, mutta se ei saa viedä koko päivää.
 • Palauttakaa päiväkirjat yhdessä sovittuun paikkaan. 

Lopuksi: Mitä opin? 10 min

 • Käykää lopuksi läpi seuranta-ajan ja päiväkirjan kirjoittamisen aikana opittuja asioita. Apuna voit käyttää alla olevia loppukysymyksiä.
 • Loppukysymykset:
  • Millaista oli kiinnittää huomiota kännykän käyttöön kahden päivän ajan?
  • Millaisia asioita opit seurantajakson ja päiväkirjan kirjoittamisen aikana?
  • Muuttuuko media-arkesi jotenkin jatkossa?
 • Kiitokset työpajaan osallistumisesta!

Tekijä: Heidi Isotalo. Tekstiä on päivittänyt Markus Kämäräinen vuonna 2022.

Avainsanat

Kriittinen ajatteluMediakasvatusMediasuhdeSäätelytaidotÄlypuhelin