PelitSosiaalinen mediaTeknologia
Tuntisuunnitelma
10–12-vuotiaat
Äidinkieli ja kirjallisuusTerveystieto
ÄlypuhelimetTietokoneDialogikortit

Kännykkäpäiväkirja

Kännykkäpäiväkirja on 10-12-vuotiaille tarkoitettu työpaja, jossa seurataan omaa kännykän käyttöä kahden päivän ajan. Seuranta-ajan pohjalta tehdään kirjallinen päiväkirja, johon havainnot kirjataan ylös ja jossa niitä pohditaan tarkemmin. Työpaja on toteutettavissa helposti lähi- ja etätapaamisten muodossa.  

Tavoitteet 

 • Oppia havainnoimaan kännykän käyttöä määrällisesti ja laadullisesti
 • Oppia tunnistamaan, millaiseen tarkoitukseen kännykkää käyttää, millaisia mediasisältöjä kuluttaa ja millaisiin arjen tilanteisiin kännykkä kuuluu
 • Oppia havainnoimaan kännykän käyttöään kriittisesti ja tekemään tarvittaessa muutoksia omiin toimintatapoihin

Kohderyhmä

10-12-vuotiaat

Kesto

 • 2 x 45 min tapaamiskertaa
 • kahden päivän seurantajakso 

Ryhmäkoko

Ei merkitystä

Tarvikkeet 

 • Älypuhelin
 • Mediadialogia!-kortit, jotka löydät täältä
 • Tietokone, jossa on tekstinkäsittelyohjelma ja mahdollisuus liittää kuvia tekstiin

Toiminta 

Ensimmäinen tapaamiskerta, 45 min

Aloitus: Ohjaajan ja työpajan esittely, 10 min

 • Ohjaaja esittäytyy 
 • Työpajassa pohditaan yhdessä kännykän käyttöä osana omaa arkea.  
 • Jokainen toteuttaa kahden päivän seuranta-ajan kännykän käytöstä, jonka pohjalta tehdään seuraavalla tapaamiskerralla kirjallinen päiväkirja.

Keskustelutehtävä:  Keskustellaan yhdessä kännykän käytöstä, 20 min

 • Ota esille Mediadialogia-kortti, jossa on tekstinä “Kuinka paljon ja mihin olet käyttänyt kännykkää viimeisen kahden päivän aikana?” Voit kysyä kysymyksen osallistujilta sekä kysyä heiltä, millaisia ajatuksia se heissä yleisesti herättää.
 • Käytä keskustelutehtävässä apuna myös seuraavia kysymyksiä:
  • Millaisten asioiden tekemiseen kännykkää yleensä käytetään? 
  • Millaisissa tilanteissa kännykkää on sallittu käyttää ja millaisissa ei? 
  • Kuinka paljon kännykkää yleensä käytetään esimerkiksi päivittäin? Voit kertoa omia kokemuksia tai arvioida yleisesti 
  • Voiko kännykkää käyttää liian paljon? 
  • Millaisia haittoja kännykän liiallisesta käytöstä voisi olla? 
 • Keskustelu voidaan käydä myös pienissä ryhmissä. Lopuksi jokainen kertoo vielä yhteisesti omista ajatuksistaan aiheeseen liittyen. 

Tehtävänanto itsenäiseen tehtävään: Seuraa kännykän käyttöäsi kahden päivän ajan, 10 min

 • Valitse sinulle sopivin kahden päivän seuranta-aika, jossa kiinnität erityistä huomiota kännykän käyttöösi. Seuranta-aika tulee tehdä ennen seuraavaa tapaamiskertaa.  
 • Tee havaintoja siitä, kuinka monta tuntia päivässä käytät kännykkää ja mihin tarkoitukseen?
 • Kirjoita havainnot molemmista päivistä ylös esimerkiksi paperille tai tekstinkäsittelyohjelmaan. 
 • Ota seurantapäivien aikana kuvia, joita voit käyttää päiväkirjasi kuvituksessa. Kuvat voivat liittyä esimerkiksi tilanteisiin, joissa käytät kännykkää tai muihin itseäsi kiinnostaviin asioihin, jotka haluat kuvata. 

Lopuksi: Kertaa itsenäisen tehtävän tavoite ja seuraavan tapaamisen sisältö 5 min

 • Osallistujille kerrotaan, milloin on seuraava tapaaminen ja mihin mennessä havainnot tulee olla tehty. 
 • Kiitokset tästä tapaamiskerrasta!

Toinen tapaamiskerta, 45 min

 Aloitus: Keskustellaan omista havainnoista, 5 min

 • Keskustellaan osallistujien kanssa siitä, millaisia havaintoja he tekivät seuranta-ajan aikana kännykän käytöstä 
 • Mitkä havainnot yllättivät? Mitkä havainnot eivät yllättäneet? 

Tehtävä: Tehdään havaintojen pohjalta kännykkäpäiväkirja, 30 min

 • Tehtävänä on tehdä kirjallinen kännykkäpäiväkirja, joka pohjautuu kahden päivän seuranta-ajan aikana tehtyihin havaintoihin.
 • Kirjoita päiväkirja tekstinkäsittelyohjelmalla ja liitä mukaan ottamiasi kuvia.
 • Kirjoita päiväkirja joko tarinamuotoon tai ranskalaisilla viivoilla. Päiväkirjan ei tarvitse olla sivumäärällisesti pitkä.
 • Pohdi päiväkirjassa myös sitä, mikä omassa toiminnassasi on hyvää ja olisiko jotain tarpeellista muuttaa. 
 • Esimerkki kännykkäpäiväkirjasta: Seurasin kännykän käyttöäni kahden päivän ajan. Huomasin käyttäväni kännykkää erityisesti sosiaalisen median selaamiseen ja YouTube-videoiden katsomiseen. Aikaa niihin meni päivässä 4 tuntia, joka tuntuu mielestäni aika suurelta määrältä. Tähän voisin kiinnittää jatkossa huomiota ja rajata käyttämääni aikaa. Kännykän käyttö ei ole huono asia, mutta se ei saa viedä koko päivää.
 • Palauttakaa päiväkirjat yhdessä sovittuun paikkaan. 

Lopuksi: Mitä opin? 10 min

 • Käykää lopuksi läpi seuranta-ajan ja päiväkirjan kirjoittamisen aikana opittuja asioita. Apuna voit käyttää alla olevia loppukysymyksiä.
 • Loppukysymykset:
  • Millaista oli kiinnittää huomiota kännykän käyttöön kahden päivän ajan?
  • Millaisia asioita opit seurantajakson ja päiväkirjan kirjoittamisen aikana?
  • Muuttuuko media-arkesi jotenkin jatkossa?
 • Kiitokset työpajaan osallistumisesta!

Tekijä: Heidi Isotalo

Avainsanat

ÄlypuhelinSäätelytaidotKriittinen ajatteluMediasuhdeMediakasvatus