Oivallus-seminaari 6.10.

Oivallus-seminaari 6.10.2021

Oivallus-mediakasvatusseminaari toteutetaan 6.10.2021 ennakkotiedosta poiketen vain verkossa. Ilmoittautuminen aukeaa porrastetusti: 18.8. Itä-, Lounais- ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen alueiden (Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kainuun ja Pojois-Pohjanmaan) etäosallistujille ja 6.9. muille.

Ilmoittautuminen seminaariin on päättynyt.

Puheenvuoroja on mahdollista seurata Metkan Facebookista. Tallenne on nähtävillä kaksi viikkoa.

Oivallus-mediakasvatusseminaari järjestetään 6.10. ennakkotiedosta poiketen vain verkossa. Teemana 2021 on Tulevaisuuden lukutaidot -yhdessä ymmärrystä etsimässä. Seminaari on maksuton ja suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työssään mediakasvatusta tekeville ammattilaisille ja opiskelijoille, esimerkiksi varhaiskasvattajille, opettajille, kirjastoammattilaisille ja nuorisotyöntekijöille.

Oivalluksen ohjelma

9.00 Päivän avaus
9.10 Metkamaiset kuulumiset, Kaisa Önlen, toiminnanjohtaja, Metka
9.30 Uusista lukutaidoista innostusta, kannustusta ja ideoita mediakasvatuksen arkeen, Sari Murtonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
10.15 tauko
10.30 Teknisistä digitaidoista kohti digitaalisia elämäntaitoja, Juha Kiviniemi, digitaalisen nuorisotyön asiantuntija, Verke
11.15 Kohti teknologian ymmärtämistä – ohjelmointi lukutaitona, Jukka Lehtoranta, kouluttaja, Innokas-verkosto
12.00 omakustanteinen lounas
13.00 Digihyvinvointi osana mediataitoja, Reetta Haverinen, hankekoordinaattori, Mediakasvatusseura
13.45 kahvitauko
14.15 työpajat / pienryhmäkeskustelut
15.45 päivä päättyy

Ilmoittautuminen seminaariin on auki ja päättyy perjantaina 24.9.. Puheenvuoroja on mahdollista seurata myös Metkan Facebookissa, missä ei ole mahdollisuutta pyytää puheenvuoroa tai esittää kysymyksiä puhujille.

Työpajojen sisällöt tarkentuvat lähempänä seminaaria, luvassa on niin tunnekasvatusta kuin taidemeemejäkin. Metka järjestää seminaarin yhteistyössä Itä-, Lounais- ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Helsingin ja Espoon kaupunginkirjastojen, Innokas-verkoston sekä Suomen luokanopettajat ry:n kanssa.

Seminaari on osa Metkan perustoimintaa, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Työpajat

Kaikki työpajat on siirretty verkkoon. Tästä syystä työpajalistaukseen on jouduttu tekemään muutoksia.

Tutki, tunne, tuota – ensiaskeleet lehden tekemiseen varhaiskasvatuksessa (Aikakausmedia / Piia Matikainen)

  • Miten luku- ja kirjoitustaidottomat lapset voivat tehdä oman lehden?
  • Miten ympäristöä, ihmisiä ja tunteita voi tutkia ja taltioida median avulla?
  • Miten tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi harjoitella mediasisältöjä tehdessä?
  • Aikakausmedian Tutki, tunne, tuota -työpajassa pääset suunnittelemaan oman mediakasvatustuokion Lyyti Kynäsen ja Seppo Sanasen mediakasvatusmateriaaleja hyödyntäen. Työpajassa myös keskustellaan mediakasvatuksen mahdollisuuksista ja haasteista varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on, että saat mukaasi vähintään yhden timanttisen idean, jonka voit viedä helposti käytäntöön omassa työssäsi.
  • Ota oma tabletti tai läppäri mukaan, jos mahdollista!

Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee monilukutaidon kehittymistä tuottamalla maksuttomia mediakasvatusmateriaaleja kaikenikäisille. Aikakausmedian mediakasvatusasiantuntijana ja tuottajana toimii Piia Matikainen.

Aikamatka elokuvailmaisun perusteisiin (Valveen elokuvakoulu)

Työpajassa tutustutaan elokuvailmaisun ydinasioihin, joiden avulla on helppoa ja mielekästä aloittaa työskentely oman luokan tai kerhoryhmän kanssa. Lisäksi työpajan antia voi hyödyntää paitsi elokuvien myös muiden liikkuvaa kuvaa hyödyntävien mediatekstien tulkinnan apuna. Elokuvailmaisun perusasiat käydään läpi matkaamalla elokuvan esihistoriasta elokuvan varhaisvuosille. Matkan aikana valmistetaan optisia leluja, keksitään elokuva, elokuvatrikit sekä ymmärretään elokuvaleikkauksen ja lähikuvan merkitys elokuvataiteelle. Tehtävät soveltuvat suoritettaviksi jopa esi- ja alkuopetuksessa. Työpajan osallistuvalla henkilöllä tulee olla oma älylaite ja mahdollisuus videoiden editoimiseen. Lisätiedot maksuttomista sovelluksista lähetetään osallistujille ennen työpajaa.

Otetaan puheeksi! Minä median käyttäjänä ja tuottajana (Mediakasvatuskeskus Metka / Kaisa Önlen)
Työpajassa keskustellaan ajankohtaisista aiheista digitaalisen median käyttöön liittyen ja tehdään harjoituksia Metkan Mediadialogia! keskustelukorttien avulla. Työpajan aikana väitellään ja kysellään mediasta sekä tulkitaan ja tuotetaan yhdessä mediasisältöjä. 

Helsingin kaupunginkirjaston mediatuokiot (Helsingin kaupunginkirjasto)
Työpajassa esitellään kirjaston ja varhaiskasvatuksen/alkuopetuksen yhteistyötä varten kehitetyt uudet mediatuokiokokonaisuudet, joissa kaikissa yhdistetään tarinat erilaisten mediataitojen opetteluun.

Kirjallisuutta mediakasvatuksen metodein (Espoon kaupunginkirjasto)
Helmet-kirjastot julkaisevat Oivallus-seminaaripäivänä vinkkikokoelman kirjallisuuskasvatuksesta mediatuotannon keinoin. Työpajassa esitellään yläkouluikäisten kanssa työskentelyyn sopivia metodeja.

Avoinna 18.8. asti olleet työpajat

Työpajat ovat avoinna kaikille osallistujille, mutta näihin työpajoihin on ensin ollut pääsy “ohituskaista maakunnilla”, eli yhteistyökumppani-aluehallintovirastojen alueella.

Katsomukset ja disinformaatio – kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen näkökulma mediakasvatukseen (Fokus ry)
Tervetuloa pohtimaan ja käsittelemään kanssamme katsomuksiin ja arvoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta mediakasvatuksen näkökulmasta! Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n työpajassa työstetään yhdessä omia kokemuksia ja näkemyksiä arvojen ja katsomusten medianäkyvyydestä sekä esitellään OKM rahoitteista hanketta  “Arvo- ja katsomus-orientoituneen disinformaation ehkäisy kulttuuri- ja katsomusdialogin keinoin”.  Hankkeen tavoitteenan on tukea nuoria, jotta he pystyävät yhä paremmin toimimaan mediaympäristöissä turvallisesti, sillä eri medioissa leviävän disinformaation avulla aiheutetaan mm. epäluuloa demokraattisia prosesseja kohtaan, syvennetään yhteiskunnallista polarisaatiota sekä vahvistetaan väkivaltaistuneita asenteita. Usein disinformaatio liittyy tematiikkaan, joka koskee arvoja, katsomuksia ja uskontoja. Nämä teemat vaativat erityistä huomiota mediakasvatuksen näkökulmasta. Hankkeessa tuotetaan yhdessä nuorten kanssa videosarja jonka kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret sekä toisella asteella opiskelevat nuoret. Videosarjaan liittyy pedagoginen aineisto, joka mahdollistaa videoiden käytön osana opetusta.

Monilukutaito lukuhanketyössä (Tuusulan kunnan Eino ja Leino – lukuhanke / Leena Mela)
Miltä näyttää maailma kun sitä katsoo siili maasta käsin? Entä millaisen näkökulman tarjoaa puun oksa, jolta orava katselee maisemia? Asiat näyttävät aika erilaisilta sen mukaan, mistä suunnasta niitä katsoo.

Kirjojen ja tekstien lukeminen on ajatusten ja erilaisten maailmojen vuoropuhelua. Kirjat ovat portteja erilaisiin maailmoihin. Erilaisten tekstien ja ajatusten vuoropuhelu taas avartaa sitä, miten maailman näkee ja ymmärtää. Monilukutaito kehittyy leikin, ihmettelyn ja tutkimisen avulla vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Eino ja Leino- lukuhanke on tuottanut mm. Sananjalkametsässä- oppimateriaalin. Materiaalin kehystarina johdattaa lapset kulkemaan metsäpolulle, jonka varrella he kohtaavat mm. taikapuun siemeniä, erilaisia metsänolentoja sekä taikaoven satujen maailmaan. Toiminnallinen työpaja esittelee lukuhankkeen toimintamalleja. 

Videotuottamisen ABC (Mediakasvatuskeskus Metka / Johannes Repo)
Työpajassa harjoitellaan videokuvaamista matalalla kynnyksellä. Tarvitset tablet-tietokoneen, tai älypuhelimen. Työpajassa käydään läpi kuvausprosessia aina sen suunnittelusta itse kuvauksiin.

Pelinlukutaitoa rakentamassa (Psyche’s Royale Gaming (PRG) ry / Esa Pavloff Pelkonen ja Carolus Tommola)
Pelilukutaidolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa pelien eri osa-alueita, pelaamisen merkityksellisyyttä nyky-yhteiskunnassa, sekä taitoa tulkita pelien sisältämiä viestejä ja pelaamista kulttuurisena ilmiönä.
Työpajassa käsittelemme edellä mainittuja ulottuvuuksia konkreettisella tasolla, ja keskustelemme pelilukutaidon pedagogisista mahdollisuuksista. 
Kaikki pelikasvatuksesta kiinnostuneet kasvatusalan toimijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Video apuna tunnekasvatuksen käsittelyssä  (Mervi Maatela)
Vinkkejä oppilaiden oman videon avulla toteutettavista harjoituksista ja projekteista oman mielipiteen ja tunteiden ilmaisuun.  Sopii monenikäisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle. 

Tunnetaidot ja monilukutaito alakoulussa (UNICEF / Maija Puska)
Tunnetaitoja tarvitaan aina, kun viestitään toisten ihmisten kanssa. Ne ovat kaikenlaisen vuorovaikutuksen perusta, myös verkossa ja somessa. Työpajassa pohditaan tunnetaitojen ja monilukutaidon yhtymäpintoja ja tutustutaan Suomen UNICEFin uuteen Tunnevekottimeen. Tunnevekotin on verkko-oppimateriaali, jonka avulla alakoululaiset voivat harjoitella tunnetaitoja ja monilukutaitoa osana ihmisoikeuskasvatusta.

Aktiiviseksi kansalaisiksi digiympäristöissä? (Opinkirjo / Tiina Karhuvirta)
Nuoret kokevat osallisuutta erilaisissa digiympäristöissä, mutta osaammeko edistää nuorten osallisuutta uusin keinoin? Kantautuuko nuorten ääni yhteiskunnalliseen keskusteluun digiympäristöissä? Kasautuuko aktiivisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen uusissa medioissa vain osalle nuorista?  Työpaja on keskusteleva ja hyödyntää menetelmänä dialogisuutta.  

Elokuvanlukutaitotyöpaja (Koulukino / Marjo Kovanen)
Työpajassa katsotaan suomalainen lyhytelokuva Maalitaulu (2020, ohjaus: Antti Heikki Pesonen), jonka tarinassa kaksi toisilleen ventovierasta miestä ottaa toisistaan mittaa nyrkkien sijaan somevideoilla. Koulutuksessa käydään katsotun esimerkkielokuvan kautta läpi elokuvanlukutaidon eri osa-alueita sisältöteemojen erittelystä elokuvakerronnan keinoihin.

Taidemeemit (Espoon kaupunginkirjasto / Pia Göös)
Luova leikki, hassuttelu ja kokeilu ovat taidekasvatuksen ydintä. Taidemeemit ovat hauska ja leikinomainen tapa tutustua taiteeseen. Taidemeemin ideana on tehdä nokkelia havaintoja taideteoksesta ja esittää taideteoksesta oma versio tuoden siihen nykypäivän näkökulma.

Lukuintoa pakopeleistä (Suomen kirjainstituutti)
Suomen Kirjainstituutin koulutuksessa yhdistyvät pakohuonepedagogiikka ja kirjallisuuskasvatus. Koulutuksessa käydään läpi, miten pelaaminen voi motivoida tarttumaan kirjaan tai luoda edellytyksiä monilukutaidon kehittymiseen ja yhdessä oppimiseen. Koulutus sopii erityisesti äidinkielenopettajille, mutta se toimii innoittajana myös kaikille muille kasvatusalan toimijoille.

Mainoksista runoiksi! (Eettisen kaupan puolesta ry)
Mainoksista runoiksi! -työpajassa tutustutaan mainontaan, vastamainoksiin ja runokieleen. Työpajan tarkoituksena on kasvattaa mainoslukutaitoa, käsitellä mainoksissa vaiettuja asioita sekä nivoa yhteen mainonnan ja runouden kieltä. Lisäksi työpajassa osallistujat pääsevät muotoilemaan mainoskieltä uudelleen runotaiteeksi.  

Media ja maailmankuvamme (Täksvärkki ry)
Taksvärkki ry:n globaalikasvatustyöpajassa tutkitaan toiminnallisin menetelmin median välittämiä käsityksiä eli tarkastellaan median luomaa maailmankuvaa ja globaalia epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita. Työpajassa pohdimme, kuinka kasvattajina voimme etsiä yhdessä lasten ja nuorten kanssa ymmärrystä maailman moninaisista tarinoista. Pohdimme myös, kuinka voimme rikastuttaa omia ja toisten narratiiveja ympäröivästä maailmasta ja näin edistää yhdenvertaisuutta. Työpajan pohjana toimii Taksvärkki ry:n syksyllä 2019 julkaisema Maailman äänet –menetelmäopas sekä syksyllä 2021 julkaistava Kriittisen ajattelun aamukahvit -videosarja. Tervetuloa työpajaan, etsitään yhdessä ymmärrystä!