Oivallus-seminaarin 2020 ilmoittautuminen käynnissä!

Oivallus on maksuton koulutuspäivä käytännön mediakasvatustyötä tekeville. Seminaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta. Aiemmasta tiedosta poiketen seminaari toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 25.9.2020 asti

Ilmoittaudu mukaan täältä.

Oivallus on maksuton koulutuspäivä käytännön mediakasvatustyötä tekeville. Päivä kokoaa yhteen niin mediakasvatuksesta kiinnostuneita opettajia, kirjasto- ja nuorisotyöntekijöitä kuin alan opiskelijoitakin. Seminaari on osa Opetus- ja kulttuuriminsteriön rahoittamaa hanketta.

Vuonna 2020 Oivalluksen aiheet keskittyvät teknologisoituvaan mediakulttuuriin sekä verkossa tapahtuvaan sosiaalisuuteen. Päivän aikana ääneen pääsevät niin nuoret kuin mediakasvatuksen asiantuntijatkin. Iltapäivällä aiheita syvennetään käytännön työpajoissa ja pienryhmäkeskusteluissa.

Ohjelma:

9.00 Päivän aloitus: Kaisa Önlen

9.10 Nuoret äänessä: nuorten ajatuksia somesta ja digitalisoituvasta mediakulttuurista

9.45 Mervi Maatela: YouTuben monet maailmat

10.30 tauko

10.45 Harto Pönkä: Algoritmit ja kuplat – voiko somesta enää löytää kultajyviä?

11.30 lounastauko 

12.30 Karoliina Talvitie-Lamberg: Tiktok ja osallisuuden areenat

13.00 Jukka Lehtoranta: Pelinkehitys, tulevaisuuden taito?

13.30 tauko

13.45 Vuorovaikutteiset työpajat ja pienryhmäkeskustelut

15.00 Päivän purku ja lopetus

15.30 seminaari päättyy

Työpajailmoittautuminen on varsinaisen ilmoittautumisen jälkeen. Työpajoja varten tarvitset mikrofonin, tai voit käyttää siihen kännykkääsi. Iltapäivällä toteutettavat työpajat ja pienryhmäkeskustelut syventävät mediakasvatuksen ajankohtaisia aiheita, ja jokainen osallistuja voi ilmoittautua itseään kiinnostavaan keskusteluun. Työpajoihin ilmoittautuminen aukeaa 14.9. Työpajojen lopullinen määrä ja kuvaukset tarkentuvat siihen mennessä. 

Työpajat Oivalluksessa:

YouTuben genreistä ideoita opetukseen (Mervi Maatela)

Pajassa esitellään tarkemmin YouTubesta löytyviä genrejä ja ideoidaan miten hyödyntää niitä osana kouluopetusta ja kirjastotyötä, osallistujien mielenkiinnon mukaan. Pajassa kuvataan oma pieni YouTube-formaatin mukainen video (esim. What’s in my bag) ja opetellaan editoinnin alkeita (mm. klippien lisäys, leikkaus, tekstin ja musiikin lisäys). Työkaluna toimii iMovie (applen laitteille) tai Kinemaster (android-laitteille), pajaan osallistuminen edellyttää, että sinulla on jompikumpi sovellus valmiiksi asennettuna kännykkään tai tabletille.

Nuorten uudet tavat vaikuttaa (Juha Kiviniemi / Verke)

Miten sosiaalinen media ja internet muuttavat perinteistä demokratiaa? Teknologia yhdistää kaikkia maailman ihmisiä ja se lyhentää välimatkoja. Nykyään saattaa olla helpompaa vaikuttaa asioihin maailman toisella puolella kuin omassa kotikunnassa. Mitä välineitä ja keinoja nuorilla on vaikuttamiseen ja muutoksen tekemiseen? Osaammeko nuorisotyössä tunnistaa ja tukea nuorten äänen kuulumista heille ominaisilla tavoilla? Työpajassa tutustutaan esimerkkien kautta uudenlaiseen vaikuttamiseen ja pohditaan, miten nuorten kanssa työskentelevät voivat tukea nuoria teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Työpaja on suunnattu ensisijaisesti nuorisotyön toimijoille. 

Koukuta pelillistämällä (Jukka Lehtoranta / Innokas-verkosto)

Työpajassa tutustutaan pelillistämisen käytännön tekemisen kautta ja tutustutaan erilaisiin tapoihin pelillistää erilaisia asioita. Onko pelillistäminen se taikakeino, jonka avulla erilaisista asioista tehdään mielenkiintoisia? Onko pelillistäminen vain nykyajan trendi vai jotain oikeasti käyttökelpoista? Työpajassa opitaan havainnoimaan pelillistettyjä asioita nykykulttuurissa ja opetellaan luomaan itse pelillistettyä sisältöä. Pelillistäminen voi parhaimmillaan tarjota tavan rytmittää omaa työtä sekä rakentaa motivoivia työskentelytapoja hyvin monipuolisten aiheiden pariin. Pelillistämistä voi toteuttaa digitaalisten välineiden avulla tai ilman niitä.

Pelijamit toteutukseen (Ville Kankainen)

Pelijamit ovat tapahtuma, jossa suunnitellaan ja kehitetään pelejä nopealla aikataululla. Keskustelevassa työpajoissa tutustutaan, mistä pelijameissa on kyse, miten niitä voi järjestää ja mitä järjestäminen vaatii? Työpajan vetäjä Ville Kankainen on pelitutkija Aalto yliopistossa, missä hän tutkii pelijamien käyttöä opetuksessa. Lisäksi hän on Finnish Game Jam Ry:n hallituksen jäsen.

Mielekästä oppimista kamerakynällä (Tommi Nevala / Valve)

Miten varhaiskasvatus ja kouluopetus voisivat hyötyä siitä, että käytännössä kaikilla lapsilla on taidot tai mahdollisuus kuvata videoita? Miten hyödyntää oppilaiden mediataitoja ja luovuutta osana koulutyötä? Kamerakynän pedagogiikka edistää oppimista ohjaamalla lapsia käyttämään teknologiaa ja mediataitoja mm. havaintojen tekemiseen, tiedon jakamiseen, itseilmaisuun ja oman ajattelun esille tuomiseen. Sen avulla on mahdollista toteuttaa opetussuunnitelman laaja-alaisten osaamisen tavoitteiden mukaista toimintaa. Tässä mielessä kamerakynä on erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaan, monilukutaitoon, vuorovaikutukseen sekä ajatteluun ja oppimisen taitoihin liittyvä väline.
Teknologian hyödyntäminen oppimisen toiminnallisena välineenä on tänään helpompaa ja järkevämpää kuin koskaan ennen. Työpajassa kuulet kamerakynän pedagogiikasta kaiken tarpeellisen: mitä, miksi, miten ja kenelle? Pääset myös kokemaan ja näkemään käytännössä kuinka yksinkertaista ja hauskaa työskentely voi olla.

Mediadialogia! Keskustelukortit alakouluikäisten mediakasvatuksessa (Hanne Korpelainen / Metka)

Pienryhmässä tutustutaan Metkan tuottamiin mediakasvatuksen dialogikortteihin ja pohditaan yhdessä, miten niitä voisi käyttää oman työn tukena. Pajaan osallistuneille postitetaan dialogikortit käytettäväksi omassa työssä.
Dialogikortit ovat osa Seinäjoen ammattikorkeakouluun tehtävää opinnäytetyötä kirjasto- ja tietopalvelualalle. Pienryhmästä tullaan keräämään materiaalia opinnäytetyöhön, ja osallistujien ammatit tullaan keräämään työn taustatiedoksi. Muita osallistujien taustatietoja ei tulla keräämään tutkimusta varten. Pienryhmän jälkeen pyydämme vastaamaan lyhyeen kyselyyn dialogikortteihin liittyen. Osallistumalla työpajaan annat suostumuksesi osallistua tutkimukseen.

Pelillisyys lukemisen edistäjänä (Maija Puska / Metka)

Miten lasten ja nuorten pelikulttuurit muuttavat lukemisen tapoja? Kuinka peli innostaa lukemaan? Voiko kirja olla kuin peli? Keskustelevassa työpajassa tutkitaan pelien ja pelillisyyden mahdollisuuksia monipuolisen lukutaidon edistämisessä ja lukemaan innostamisessa.

Äänet ympäristössä: mediapaja varhaiskasvatukseen (Johanna Lappalainen / Metka)

Äänet ympäristössä -pajassa tutustutaan äänten ja äänimaailmojen merkitykseen lapsen auditiivisessa oppimisessa ja annetaan konkreettisia toimintamalleja päiväkodin arkeen. Työpajassa tarvitset Applen laitteille saatavissa olevaa Keezy Classic -sovellusta, valitettavasti vastaavaa korvaavaa ei ole Android-laitteille saatavilla. Halutessasi voit osallistua pajaan kuunteluoppilaana, mikäli sinun ei ole mahdollista saada käsiisi Applen laitetta. Ilmoitathan tämän ilmoittautuessasi. 

Mediakasvatuskeskus Metka järjestää tapahtuman yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Espoon ja Helsingin kaupunginkirjastojen sekä Innokas-verkoston kanssa.