OIVALLUS-mediakasvatusseminaari 13.10.2022

Oivallus-mediakasvatusseminaari nostaa esiin mediakasvatuksen ajankohtaiset aiheet ja tarjoaa käytännön vinkkejä oman työn tueksi. Päivän aikana kuulet alan asiantuntijoita ja pääset mukaan työpajoihin. Seminaari on maksuton ja suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työssään mediakasvatusta tekeville ja opettaville ammattilaisille ja opiskelijoille. Oivallus järjestetään Helsingissä ja verkossa. Tapahtuman iltapäivän keskustelupaneeli sekä puheenvuorot ovat seurattavissa sivulta löytyvät videon kautta.
Kutsumme mukaan kaikki ympäri Suomen!

Vuoden 2022 teemana on:
Eettinen mediaelämä – Tietäen ja taitaen digitaalisissa ympäristöissä

Aikataulu ja ohjelma

  • Kahvi- ja teetarjoilu Pasilan kirjastossa klo 8.45–9.15*
  • Seminaarin avaus Pasilan kirjastossa ja verkossa klo 9.00
  • Työpajat Pasilan kirjastossa ja verkossa klo 9.15–12.00
  • Omakustanteinen lounastauko ja siirtyminen Pasilan kirjastosta keskustakirjasto Oodiin, Maijansaliin klo 12.00-13.30
  • Nuorten paneelikeskustelu verkossa klo 12.15–13.00
  • Keynote-puheenvuorot Keskustakirjasto Oodissa, Maijansalissa ja verkossa klo 13.30–16.00

    *Tule tutustumaan aamukahvin lomassa Skidipeli – Lukutaitoseikkaulu Stadissa -hankkeen hahmoihin ja sisältöön!

Ilmoittautuminen tapahtuman työpajoihin on päättynyt 29.9.2022. Iltapäivän puheenvuoroja ja paneelikeskustelua voi seurata alla olevan videon kautta ilman ilmoittautumista.

Nuorten paneelikeskustelu verkossa

klo 12.15–13.00

Eettinen mediaelämä nuorten kertomana! Millaisena digitaalinen ympäristö näyttäytyy nuorille itselleen? Tule kuulolle nuorten paneelikeskusteluun Oivallus-seminaarissa klo 12.15-13.00. Voit seurata paneelikeskustelua suorana Mediametkan YouTube-kanavalta ja kysyä nuorilta kysymyksiä! Keskustelua johtaa tuttu Zahra Karimy.

Keynote-puheenvuorot verkossa ja Keskustakirjasto Oodissa

Tommi Tossavainen/ Kavi: Digitaalisten pelien piilotettu hinta

Puheenvuorossa tarkastellaan digipelien ja rahapelien samankaltaistumista, pelin maksullisia lisäsisältöjä, kuten yllätyslaatikoita ja pelialan arveluttavien liiketoimintamallien. Millaisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ongelmalliselle pelaamiselle alttiille riskiryhmille käytännöistä koituu ja kuinka ongelmia voidaan ehkäistä?

Paula Aalto/ MLL: Hyvä, paha digi

Kenen vastuulla on lasten ja nuorten eettinen mediankäyttö ja miksi se on tärkeää? Miten tasapainoilla mahdollistamisen ja turvaamisen välimaastossa? MLL:n mediakasvatus kohtaa vuosittain n. 6000 lasta ja nuorta ja 5500 aikuista koulutuksissaan. Mitä lasten ja nuorten mediakasvatukseen kuuluu, mikä puhututtaa?

Susanna Ahonen / Uutismedialiitto: Journalismin rooli mediakasvatuksessa

Sosiaalisen median viestivirrassa seikkaileville on tärkeää tähdentää, että kaikkia mediasisältöjä ei voi arvioida samalla sapluunalla. On medioita, joiden välittämään tietoon voi luottaa, koska niiden toimittajat noudattavat Journalistin ohjeita, ja sitten on niitä muita. Tätä eroa on hyvä korostaa käytännön kouluopetuksessa, ja se pitää kirjata myös tuleviin opetussuunnitelmiin.

Työpajat Pasilan kirjastossa

Klo 9.15:

Faktaa vai feikkiä – mediapaja (Lenne Näyhö & Mirva Tuomaala/ Helsingin kaupunginkirjasto)

Yläkoululaisille suunnatussa Faktaa vai feikkiä -mediapajassa käsitellään keskustelun ja pelin keinoin sitä, kuinka tunnistaa luotettava tieto. Kouluryhmien mediapajaan kuuluu lyhyt alustus, Faktaa vai feikkiä -seppo.io-peli sekä loppukeskustelu. Tässä työpajassa tutustutaan mediapajaan kokonaisuutena sekä teoriassa että konkreettisesti seppo.io-peliä pelaamalla. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu yläkouluikäisten kanssa työskenteleville.

#nuorisotyö

#yleissivistävä koulutus

#kirjasto

Pienet tunnetaiturit – monilukutaitoa oppimassa (Leena Mela/ tuottaja, kouluttaja, Mediametka)

Työpaja tarjoaa kasvattajalle konkreettisia toimintamalleja siihen, miten tunteita voi pienten lasten kanssa käsitellä ja miten lapsen tunnetaitoja voi varhaiskasvatuksen arjessa tukea. Työpajassa aistitaan, tutkitaan, tunnustellaan ja kuulostellaan sekä työskennellään erilaisten materiaalien parissa. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu 0-3-vuotiaiden lasten kanssa työskenteleville.

#varhaiskasvatus

Klo 10.45:

Elokuvakasvatuksen välineitä mediaetiikan pohdintaan (Marjo Kovanen/ koulukino, erityisasiantuntija)

Työpajassa katsotaan suomalainen lyhytelokuva Maalitaulu (2020, ohjaus: Antti Heikki Pesonen), jonka tarinassa kaksi toisilleen ventovierasta miestä ottaa toisistaan mittaa nyrkkien sijaan somevideoilla. Elokuvan pohjalta pohditaan mediaetiikan ja mediaosallisuuden kysymyksiä oppien samalla aktiivista katsojuutta ja elokuvakerronnan perusasioita. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu 13-18-vuotiaiden nuorten kanssa työskenteleville.

#yleissivistävä koulutus

#nuorisotyö

#kirjasto

Pelit puheeksi varhaiskasvatuksessa (Aino Harvola/ pelikasvatuksen asiantuntija, EHYT ry)

Kuinka alle kouluikäisten pelaamiseen tulisi suhtautua? Kuinka tutustuttaa lapsi turvallisesti digitaalisen pelaamisen maailmaan? Työpaja tarjoaa VAKA-ammattilaisille tietoa ja työvälineitä perheiden pelikasvatuksen tukemiseen. Työpajasisällöt perustuvat varhaiskasvatuksen keskeisiin kysymyksiin. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

#varhaiskasvatus

Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus nuorisotyössä (Jenni Nevala/ mediakasvatuksen asiantuntija, Mediakasvatusseura ry)

Työpajassa tutustutaan kulttuurisensitiiviseen mediakasvatukseen. Pohdimme harjoitusten ja keskustelujen kautta, mitä kulttuurisensitiivinen työote mediakasvatuksessa tarkoittaa. Kyseiset harjoitukset on tarkoitettu sovellettaviksi omaan työhön nuorten kanssa. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu erityisesti kaikille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, mutta myös muille mediakasvatuksesta kiinnostuneille.

#yleissivistävä koulutus

#nuorisotyö

#kirjasto

Työpajat verkossa

Klo 9.15:

Aikaseikkailu – luottamusta omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen (Erja Anttonen/ Hankekoodinaattori, MLL)

Mitä, jos saamme roboteista kavereita? Mitä jos pörriäiset ovat turvassa? Mitä, jos lapset seikkailevat tulevaisuudessa ja muuttavat maailmaa? Mannerheimin Lastensuojeluliiton alakouluille suunnatussa Aikaseikkailu tulevaisuuslukutaito -kerhossa käsitellään teknologisia laitteita ja mediaa. Kymmenen kerhokerran materiaalikokonaisuus on kouluille maksuton ja se on tarkoitettu järjestettäväksi 3.–4.-luokkalaisille. Pajassa tutustutaan kerhomateriaaleihin ja tarjotaan ideoita tulevaisuuslukutaidon, positiivisen pedagogiikan ja pelillisyyden hyödyntämisestä opetus- ja ohjaustyössä. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu 3.–4.-luokkalaisten kanssa työskenteleville.

#yleissivistävä koulutus

Media Steam in Oulussa  monipuolisia tapoja toteuttaa mediaprojekteja peruskoulussa (Jooel Tervaskanto/ Luokanopettaja, STEAM in Oulu)

Työpajassa tutustutaan Steam in Oulu:ssa toteutettuihin erilaisiin mediaprojekteihin käytännön esimerkkien avulla. Projektit tarjoavat monipuolisen näkökulman median eri osa-alueisiin, joita on helppo toteuttaa koulussa aina esiopetuksesta yläkouluun saakka. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu 6-15-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

#yleissivistävä koulutus

Elokuvaelämys ei pääty lopputeksteihin (Heli Metsätähti-Koistinen / Erityisasiantuntija, Koulukino)

Mitä tapahtuu lopputekstien jälkeen? Miten elokuvakasvatuksen välineillä tuetaan lapsen aktiivista katsojuutta ja osallisuutta elokuvakulttuurissa? Työpajassa tutustutaan Elokuvaelämys ei pääty lopputeksteihin –hankkeen materiaaleihin ja työtapoihin sekä kuullaan lapsista koostetun ohjausryhmän ajatuksia elokuvaelämyksen purkamisesta. Kohderyhmä: Työpaja sopii lasten ja nuorten (etenkin alakouluikäisten) kanssa työskenteleville sekä kaikille elokuvasta ja elokuvakasvatuksesta kiinnostuneille.

#yleissivistävä koulutus

#nuorisotyö

#kirjasto

Tunnista viherpesu (Minna Laakso/ Globaalikasvatuksen asiantuntija, Eetti ry)

Kasvava vastuullisuustrendi on lisännyt myös vastuullisuuteen viittaavien mainosten määrää, joita kohdataan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kuluttajien on kuitenkin vaikea arvioida mainosten perusteella, milloin yritys toimii vastuullisesti, ja milloin huomio on tarkoituksellisesti kiinnitetty kokonaisuuden kannalta pieneen vastuullisuutekoon. Eetin työpajassa keskustellaan viherpesusta ja harjoitellaan analysoimaan kriittisesti mainoksia. Kohderyhmä: Työpaja on ensisijaisesti peruskoulun opettajille, mutta sopii hyvin myös nuorisotyöntekijöille.

#yleissivistävä koulutus

#nuorisotyö

Klo 10.45:

Puhelimen pomoksi! Mitä jo alakouluikäisen lapsen on hyvä tietää digilaitteista ja niiden käyttäjänä elämisestä? (Aino-Mari Tuuri, Kirjailija)

Ja miten ihmeessä tämä kaikki liittyy aikuisiin? Jos lapset ovat omien digilaitteidensa pomoja, tarvitaanko aikuisia enää mihinkään? No kyllä tarvitaan. Tule työpajaan oppimaan ja puhumaan siitä, mitä aikuisten kannattaa ymmärtää lasten digitouhuista. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu kasvatusalan ammattilaisille.

#yleissivistävä koulutus

#kirjasto

Vihapuhe ja vastapuhe netissä (Inka Kiuru/ MLL)

Työpajassa käsitellään verkon vihapuhetta ja vastapuhetta ja miten aihe kytkeytyy osaksi mediakasvatusta. Työpaja tarjoaa välineitä, kuinka rakentaa aiheesta oppitunnin tai työpajan yläkouluikäisille, jonka tavoitteena on tunnistaa vihapuhetta, vahvistaa nuorten mediataitoja, käsitellä miten luodaan turvallisempaa tilaa ja kuinka netin keskustelukulttuuria voi viedä inhimilliseen suuntaan. Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu 5.–9.-luokkalaisten kanssa työskenteleville ja nuorisotyöhön.

#yleissivistävä koulutus

#nuorisotyö

Eettiset ja moraaliset pohdinnat nuorten arjessa: Käytännön videovinkkejä aiheen toteuttamiseen videolla (Mervi Maatela/ KM, luokanopettaja, mediakasvattaja, Tubeconin tuottaja)

Työpajassa saat pikakatsauksen mm. YouTuben tarjoamiin videoformaatteihin sekä konkreettisia vinkkejä niiden hyödyntämiseen erilaisten videoiden tekoon eettisten pohdintojen havainnollistamiseksi tai minkä tahansa oppiaineen sisältöihin sopiviksi. Saat myös infoa helppojen editointi-appien käytöstä. Tutustu Mervin videokanavaan täältä: https://youtube.com/channel/UCy5mIfIJLL44gJo8U_7esdQ Kohderyhmä: Työpaja on suunnattu ala- ja yläasteen opettajille.

#yleissivistävä koulutus

#nuorisotyö

Seminaarin järjestävät:

Mediametka ry, Mediakasvatusseura, Aluehallintovirastot, Innokas-verkosto, Suomen Luokanopettajat ry, Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti sekä Espoon ja Helsingin kaupunginkirjastot.

Lisätiedot: taru.kuosmanen@mediametka.fi