Nettiturvallisuutta

Netti on monelle yhteisöllisyyden, ystävyyden ja omien harrastusten areena. Netissä tavataan samankaltaisia ihmisiä, keskustellaan vaikeistakin asioista avoimesti, jolloin nettiyhteisöt toimivat vertaistuen paikkana. Netissä useimmin ulkonäköpaineista kärsivät pääsevät paineistaan irti, kun voi keskustella ihmisten kanssa katseilta suojassa. Toisaalta kasvoton ja eleetön viestintä synnyttää väärinymmärryksiä ja huijaukset ovat yleisiä.

Yhteiset pelisäännöt netissä suojaat julkaisijoita ja turvaavat yksilön oikeuksia. Netti on oppimisen alusta ja viihteen valtatie, mutta ennen muuta se on tiedotusväline, jota säätelee Suomen laki . Lakiin on kirjattu henkilötietoihin ja tietosuojaan liittyviä seikkoja yksityisyyden suojaamiseksi. Henkilötietojen suojaaminen on yksi nettiturvallisuuteen liittyvä teema eettisen toiminnan ohella. Netin käytön helppous voi helposti johtaa mielikuvaan, että kaikki on sallittua. Nimettömien kommentointi ja oudot pyynnöt voivat olla netissä liikkujalle uhkaavan tuntuisia, ja aiheuttaa hämmennystä.

Nettiturvallisuus tarkoittaa montaa asiaa: tietoturvallisuutta, tietosuojaa ja eettistä toimintaa.

Lukuvinkki! Tietosuojavaltuutetulla on lain mukaan velvollisuus huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedotustoiminnasta. Myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki ja asetus velvoittavat viranomaisen tiedottamaan toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Linkkivinkki! YLE:n uutisessa tuodaan esiin tietoturvahölmöyksien viiden kärki.

Nettiturvallisuuden peruspilari on tietysti haittaohjelmilta suojattu tietokone tai tablet-laite. Haittaohjelmat voivat pahimmassa tapauksessa kerätä käyttäjän tietämättä hänen henkilötietojaan. On syytä myös käyttää harkintaa epäilyttävien sähköpostiviestien kanssa. Huijausviestit saattavat vaatia jotain tunnistietojasi ja viestin lähettämistä eteenpäin. Erilaiset käyttöehdot ja tietosuojalausekkeet voivat tuntua puuduttavilta, mutta etenkin usein käyttämilläsi sivustoilla niihin kannattaa tutustua tarkasti. Usein nettisivustojen ja -sovellusten perusperiaate on, että käyttämällä palvelua hyväksyt siihen liittyvät ehdot:

Käyttämällä nettisivua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska nettisivujen omistaja voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin, on syytä tutustua ehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, parasta on olla käyttämättä nettisivuja. (Kyberturvallisuuskeskus)

Verkkopalvelut myös muuttavat käyttöehtojaan melko usein, joten esimerkiksi ajantasaisista yksityisyysasetuksista kannattaa huolehtia. On myös hyvä muistaa, että kaikki verkkoon laitettu yksityinen tieto voi joku päivä muuttua julkiseksi.

Tehtävävinkki! Keskustelkaa siitä, mitä kukin netissä julkaisee. Millaisia sisältöjä jaetaan ja keiden kesken? Mitä henkilötiedot oikestaan ovat? Mistä nettisivustojen käyttöehdot voi tarkistaa.

Lapsia ja nuoria ei pysty valvomaan netin käytössä joka hetki. Lähtökohta on, että pienempien lasten kassa netissä toimitaan yhdessä, ovat jo hieman vanhemmat lapset kovinkin aktiivisia ja itsenäisiä. Omat mobiililaitteet ovat osa identiteettiä ja netin tapahtumat kuuluvat yksityisyyden piiriin. Tämä on haasteellinen tilanne, koska nuorilla on nyt uusi foorumi, jossa voivat törmätä epäilyttäviin lähestymisyrityksiin. Toisaalta netin avoimet yhteisöt ovat vieläkin turvallisempia kuin esimerkiksi puistojen laitamat illan hämärissä.

Huijausviestien kohderyhmänä ovat tietysti vanhemmat ihmiset, mutta jo yhä nuoremmat lapset ovat mukana netin avoimissa yhteisöissä ja saattavat törmätä epämiellyttävään ehdotteluun tai kommentointiin. Usein lapset ja nuoret joutuvat epämiellyttävän viestinnän kohteeksi itsestään riippumattomista syistä, joskus tilanteisiin hakeudutaan oma-aloitteisesti. Nettituttujen kanssa on mukavaa käydä keskustelua samoista mielenkiinnonkohteista, mutta raja sopivan ja sopimattoman keskustelun välillä täytyy olla selvä.

NETTIHÄIRINTÄ NÄKYVÄKSI

Eettisen toiminnan periaatteita rikotaan myös netissä. Erittäin kiusallista periaatteiden rikkomisesta tulee silloin kun kohteena ovat lapset ja nuoret. Nettihäirintä usein jää piiloon, koska häirinnän kohteena olevat eivät uskalla kertoa tapahtuneesta. Lapsille suunnattauja ohjeita netin turvalliseen käyttöön ja nettihäirinnästä puhumiseen on paljon. Tässä opetusmateriaalissa on sovellettu Helsingin Sanomien artikkelia (2.12.2016) ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuorten netti -materiaalia:

F  iksu pärjää aina! Kiinnitä huomiota siihen, millaisia kuvia nettituttu julkaisee itsestään, kuinka kauan hän on ollut rekisteröityneenä yhteisöpalveluun ja millaisia tuttavuuksia hänellä tuossa yhteisöpalvelussa on. Paras keino olla varma nettikontaktin luotettavuudesta on se, että joko itse tai joku lähipiiristä tuntee henkilön jo entuudestaan esimerkiksi koulun tai harrastusten kautta.

R atkaise ongelmat aikuisen kanssa! Nettitutun tapaamisesta tulee aina kertoa mieluiten omalle huoltajalle tai muulle luottoaikuiselle. Jos aikuiselle ei kehtaa kertoa, kannattaa kertoa edes kaverille tai sisarukselle – on ehdottoman tärkeää, että joku luotettava ihminen tietää, mihin olet menossa ja ketä olet menossa tapaamaan.

I  lmianna outo tyyppi!  Jos havaitset toimintaa, joka muistuttaa mielestäsi nettikiusaamista, ahdistelua tai häirintää ilmianna kiusaaja heti ja pidä siitä meteliä. Vaikka kiusattuna et olisikaan sinä itse voit silti olla reilu ja auttaa kaveria.

I ltaisin ei kannata lähteä tapaamiisiin! Jos päätät lähteä tapaamaan nettituttua tapaaminen pitää sopia julkiselle paikalle sopivaan kellon aikaan. Lähikahvilasi on oiva paikka, jossa on paljon ihmisiä ja josta on helppo poistua, jos tilanne käy epämiellyttäväksii. Älä lähde kuutamokävelyille ventovieraan kanssa.

K unnioita muita! Mieti millaista tekstiä käytät sosiaalisessa mediassa. Olen itse vastuussa siitä mitä kirjoitat. Jokainen tulkitsee lukemansa tekstin aina vähän erilailla. Kunnioittavan keskusteluotteen avulla saat enemmän ystäviä kuin olemallla moukkamainen ja provosoiva.

K ommentoi itse asiallisesti! Vaikka saisitkin muilta ilkeitä viestejä, älä anna sen ärsyttää. Hillitse itsesi ja kommentoi asiallisesti takaisin. Tällä tavoin et syyllisty samaan ala-arvoiseen käytökseen.

I lmoita oudosta viestistä heti! Jos saat epäilyttäviä viestejä kerro niistä heti äläkä jää pohtimaan yksin viestien sisältöjä. Keskustele avoimesti ja kysy ovatko muut saaneet outoja viestejä? Keskustelun kautta muutkin osaavat varautua.

Tehtävävinkki! Keskustelkaa mitä tarkoittavat provosointi, epäasiallinen kommentointi ja nettihäirintä. Milloin nettikeskustelu ylittää sopimattomuuden rajat? 

Apua lapselle ja nuorelle on saatavilla! Netari on Pelastakaa Lasten nettipalvelu, jossa voi keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa tai liittyä erinäisiin ryhmächatteihin ikätoveriesi kanssa. Tarkista chattien aukioloajat nettisivuilta.  #uskallakertoa

NETTIVIHAN JA VÄKIVALLAN SUHTEESTA

Vihaa lietsovien nettiyhteisöjen rooli väkivallantekojen taustalla puhuttaa meitä kaikkia. Mitään selvää yhteyttä ei voida vielä todentaa. On kuitenkin syytä keskustella teemoista, jotka koskettavat ihmisiä ympäri maailman.

Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, jonka myötä yksilöt päätyvät käyttämään väkivaltaa tai uhkaamaan sillä, kannustamaan siihen tai oikeuttamaan se aatemaailmalla perustellen. Suomessa radikalisoitumisen taustalla on aina useita syitä, eikä radikalisoituneilla henkilöillä ei ole yhtä profiilia. Radikalisoitumisen taustalla vaikuttavat tekijät liittyvät yksilöön, hänen elämäntilanteeseensa ja yhteiskuntaan. Yhtenä tärkeimmistä tekijöistä mainitaan usein ulkopuolisuuden kokemukset, syrjintä ja rasismi. Tilannetekijät vaikuttavat siihen, miksi jotkut yksilöt radikalisoituvat ja toiset eivät. Radikalisoitumisen yhteydessä puhutaan myös ekstremismistä, joka tarkoittaa väkivaltaisiin ryhmiin liittymistä ja sitä kautta myös väkivallan tekoja.

Lukuvinkki! Mediataitokoulun blogissa pohditaan keinoja disinformaation tunnistamisessa, eli miten medialukutaitoa vahvistetaan.

Tehtävävinkki! Kirjoittakaa oma muistilista mitä pitää tehdä, jos joku havaitsee outoja sisältöjä netissä. Ottakaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

  • V älitä tieto heti eteenpäin aikuiselle!
  • A pua on saatavilla, joten älä jää epämiellyttävän tunteen kanssa yksin.
  • A rvioi viestin alkuperää. Mieti kuka viestin on kirjoittanut ja miksi.
  • R yhdy rohkeasti toimeen ja sano ääneen mikä oli outoa tai pelottavaa.
  • A nna kaverin lukea sama viesti ja keskustelkaa sen sisällöstä yhdessä.

Muistilistan voi lukea ääneen ja nauhoittaa sen äänitiedostoksi.

HUIJARI HIIPPAILEE NETISSÄ

Aiemmin huijausviestin pystyi erottamaan tökeröstä suomenkielestä tai epämääräisestä ulkoasusta, mutta nyt käyttäjältä vaaditaan enemmän tarkkaavaisuutta. Tässä materiaalissa tarkastellaan huijausmenetelmiä, joita Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on kirjannut yleisimpiä huijausmenetelmiä. Esiteltävät menetelmät ovat esimerkinluontoisia, eivätkä kata kaikki mahdollisia huijauksia.

Nigerialaishuijaus. Huijaus perustuu uhrin hyväuskoisuuden väärinkäyttöön. Nigerialaishuijaukselle tyypillistä on, että uhrille uskotellaan että hän on voittanut lotossa, tai että hänen kaukainen sukulaisensa on jättänyt suuren perinnön.

Tietojenkalastelu. Tietojenkalastelua tehdään mm. pankkitunnusten, luottokorttinumeroiden, sähköpostitunnusten ja sosiaalisen median tunnusten saamiseksi. Tietojenkalastelu alkaa tyypillisesti sähköpostilla, jossa käyttäjä jonkin verukkeen nojalla ohjataan tietojenkalastelusivulle.

Mobiilimaksuominaisuutta on käytetty väärin. Monet teleyritykset tarjoavat verkkosivujen ylläpitäjille ratkaisua, jossa verkkosivu voi laskuttaa tarjoamansa palvelun sivulla vierailevan käyttäjän normaalin matkapuhelinlaskun yhteydessä. Tämä palveluiden tilaamista ja maksavista kätevöittävä toiminto on valitettavasti aiheuttanut myös vahingossa klikattuja maksuja.

Liian hyvät tarjoukset saattavat olla tilausansoja. ”Onneksi olkoon – saat uuden iPhone XR (sisältää 3 päivän kokeilun)” ”Hanki iPhone XR -puhelin, hinta 1 euro” Viimeaikoina on yleistynyt huijaus, jossa käyttäjälle luvataan esimerkiksi uusi älypuhelin tai jokin muu houkutteleva tuote eurolla. Taustalla saattaa olla luottokortti- tai pankkitietojen kalastelu.

Lahjakortti edellyttää soittoa maksulliseen numeroon ”Voita lahjakortti Suomen suurimpaan huonekaluliikkeeseen! Vastaa seuraaviin 3 kysymykseen selvittääksesi, voimmeko lähettää 700€ lahjakortin sinulle.” ”Voita VR- lahjakortti arvoltaan 300 euroa! ” Rikolliset mainostavat houkuttelevaa lahjakorttia esimerkiksi huonekaluliikkseeseen tai VR:lle, kunhan vain vastaa muutamaan kysymykseen, kuten kuinka usein matkustaa junalla.

NETIKETTI AIKUISILLE

Aikuisille suunnattuja ohjeita eettiseen ja vastuulliseen toimintaan netissä on paljon. Netikettiä on tuotu esiin monesta eri näkökulmasta. Tähän opetusmateriaaliin on valikoitunut Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen mediaetiikan kurssilaisten tuotokset. Sosiaalisen median eettisistä säännöistä aikuisille -listaus toimii esimerkkinä siitä johtoajatuksesta, jonka avulla jokainen sananvapauden kannattaja voi omalta osaltaan kantaa vastuun suvaitsevamman keskustelukulttuurin luomisesta:

Erottele tieto ja mielipide. Esitä tietona vain sellaista, mikä on totta. Erota oma pohdintasi, kantasi ja arvelusi tiedosta.

Perustele väitteesi. Tuo lähteesi ja perustelusi selvästi esille. Muuten muut eivät voi arvioida sanomaasi. Pohjaa asiantuntemukseen.

Myönnä ja korjaa virheesi. Kaikki tekevät virheitä. Älä selittele turhaan. Anna yleisöllesi mahdollisuus huomauttaa virheistäsi.

Ole avoin. Tuo esiin oma osuutesi käsiteltävänä olevaan asiaan. Älä jätä kertomatta, jos viestistäsi voi koitua sinulle rahallista tai muuta hyötyä.

Älä jankuta. Kyseenalaista myös omat kantasi ja ole valmis muuttamaan niitä. Muuten vakuutat vain ne, jotka ovat jo valmiiksi samaa mieltä kanssasi.

Älä provosoi. Omia kantoja esittäessä on lupa olla kärkevä, mutta turhaan provosoimalla tai provosoitumalla syöt vain omaa uskottavuuttasi.

Älä johda harhaan. Myös toden väitteen voi esittää tavalla, joka antaa asioista väärän kuvan. Ole rehellinen yleisöllesi.

Kunnioita toisten ihmisarvoa. Toisten ihmisten henkilökohtaisia ominaisuuksia on syytä tuoda esiin vain silloin, kun niillä on todellista ja olennaista merkitystä viestisi kannalta.

Kunnioita toisten ihmisarvoa. Toisten ihmisten henkilökohtaisia ominaisuuksia on syytä tuoda esiin vain silloin, kun niillä on todellista ja olennaista merkitystä viestisi kannalta.

Kunnioita toisten yksityisyyttä. Toisten yksityisasioiden tuominen esiin on tarpeetonta ja usein loukkaavaa. Sama koskee omaakin yksityiselämää.

Kunnioita oikeutta. Jokaisella on oikeus tulla tuomituksi lain mukaan. Ketään ei saa leimata syylliseksi ennen tuomiota. Myös rikoksesta tuomitulla on oikeus yksityisyyteen.

Mieti, kenelle viestisi välittyy. Pyri siihen, että jakamasi tieto on merkityksellistä ja kiinnostavaa yleisöllesi. Käytä hyväksi mahdollisuuksia rajoittaa yleisöä.

Älä aiheuta harmia. Jos viestistäsi voi aiheutua haittaa tai mielipahaa toiselle, älä julkaise sitä, ellei asiasi ei ole erityisen tärkeä.